Referentie

Producert laat drink- en bron watermonsters van haar klanten analyseren door Normec Robalab

producert

Producert laat drink- en bron watermonsters van haar klanten analyseren door Normec Robalab

Elke agrariër in Nederland heeft te maken met bedrijfsinspecties. Niet alleen om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar ook om bepaalde keurmerken en certificaten te kunnen verkrijgen. Inspecteurs van Producert voeren dagelijks diverse inspecties uit bij agrarische bedrijven in het hele land. De watermonsters gaan na afloop direct naar Normec Robalab voor labonderzoek.

Aangekondigd én onaangekondigd komen inspecteurs van Producert langs op agrarische bedrijven in Nederland. “Boeren bezoeken die ieder kwartaal hun drinkwater willen laten onderzoeken, bezoeken we zelfs vier keer per jaar. Als de bedrijfsvoering op een bepaald punt niet voldoet volgens het IKB Nederland reglement krijgt een agrariër een sanctie met een herstelperiode. Hierna kan een herinspectie volgen. Dan komen we nog een keertje langs”, vertelt Leo Verheijen van Producert.

Voormalig varkenshouder

Leo is zelf voormalige varkenshouder. Hij werkt sinds 2009 bij het certificeringsbureau uit Hardenberg en is verantwoordelijke voor Producert. Hij weet zodoende alles over inspecties en certificeringen in de landbouw in alle diersoorten. Daarnaast is hij secretaris voor het keurmerk IKB Nederland.

”Je moet als bedrijf en inspecteur de taal van de boer kunnen spreken”

De taal van de boer spreken

Producert vindt het belangrijk om agrarische ondernemers uit te leggen waarom bepaalde regels gelden. “Je moet als bedrijf en inspecteur de taal van de boer kunnen spreken. We zien in de markt gelukkig steeds meer begrip voor bepaalde regelgeving. Zeker bij ondernemers die voor een bepaald keurmerk in aanmerking willen komen. Doordat we bedrijven jaarlijks inspecteren zien we bovendien het niveau van de bedrijfsvoering omhooggaan.”

‘De kwaliteit van water is van levensbelang’

Een van de producten die de inspecteurs tijdens hun bezoek aan een boerderij meenemen, zijn drink- en bronwatermonsters. De inspecteurs die het monster nemen zijn hiervoor opgeleid en gecertificeerd. “De kwaliteit van water is van levensbelang voor de agrarische sector. Natuurlijk hebben dieren schoon water nodig en mogen er geen verboden stoffen in zitten. Schoon water speelt ook een belangrijke rol bij het goed functioneren van diverse installaties. Voor de agrosector is professionele monstername en wateronderzoek dan ook onmisbaar.”

Al 10 jaar samenwerking

De watermonsters van Producert worden onderzocht door Normec Robalab in Deurne. Een samenwerking die ‘al zeker 10 jaar goed bevalt’. “Normec Robalab analyseert voor de klanten van Producert de waterkwaliteit van veedrinkwater of bronwater. Dat is noodzakelijk om aan de eisen van keurmerken als Beter Leven Keurmerk en IKB Nederland Varkens of Runderen te voldoen.”

Kwaliteit staat voorop

Producert voert geheel onpartijdig en objectief haar inspecties uit en neemt op dezelfde manier ook certificatiebeslissingen. “Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze inspecties en monsternames. Dat laatste blijkt onder meer uit onze accreditaties voor de NEN-EN-ISO/IEC 17065 en 17020 voor IKB Nederland Varkens, QS en andere modules waarin de professionaliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn vastgelegd. Wij vinden het belangrijk om met opdrachtgevers samen te werken die dezelfde kernwaarden voorstaan als wij: professioneel, praktisch, klantgericht én korte lijnen. Dit alles vinden we zeker bij Normec Robalab. Ook de onderzoeken van Normec Robalab worden uitgevoerd onder NEN-EN-ISO/IEC 17025”, weet Leo.

Snelheid, klantgerichtheid en korte lijntjes

Producert is vooral te spreken over de korte lijntjes en betrouwbaarheid van Normec Robalab. “Als er een keertje iets is met een monster of rapport, hoeven we maar te bellen of te mailen en het wordt meteen heel goed opgelost. Het komt eigenlijk nooit voor dat Robalab een monster niet inzet, omdat ze niet beschikten over alle informatie. Een ervaring die we bij andere labs wel hebben. Dit is echt een betrouwbare partner. We werken goed samen.”

”Dankzij de inzet van koeriers door Normec Robalab zijn we verzekerd van een snelle doorlooptijd”

Uitdagingen in de markt

Producert ziet in de markt een afname van agrarische bedrijven. Het is een uitdaging om inspecteurs die steeds grotere afstanden tussen agrarische bedrijven moeten rijden efficiënt in te plannen. Producert werkt met de nieuwste technieken voor inspectie en certificering, waardoor het werk zelf zeer efficiënt en nauwkeurig kan gebeuren. Dankzij de inzet van koeriers door Normec Robalab zijn we verzekerd van een snelle doorlooptijd. Met onze geautomatiseerde inspectie- en certificering systemen kunnen we bovendien efficiënt plannen, inspecties uitvoeren en monsters aan Normec Robalab aanbieden.”

Zoveel mogelijk monsters ineens meenemen

Tijdens één bedrijfsbezoek voeren de Producert-inspecteurs voor meerdere keurmerken de inspectie uit. Ook nemen zij direct watermonsters mee om de agrariër niet onnodig te belasten met losse bezoekjes. “We nemen bijvoorbeeld de watermonsters om te onderzoeken bij Robalab. Dat wordt erg gewaardeerd aan onze dienstverlening. Onze klanten hebben altijd tijdig hun watermonsters genomen en geanalyseerd bij Normec Robalab.”

Garantie

Leo garandeert verder dat varkens-, rundvlees- of pluimveehouders dankzij de monstername door Producert altijd voldoen aan een tijdige monstername en analyse door Normec Robalab. En altijd conform de voorwaarden van IKB Nederland Varkens of IKB Nederland Runderen of concepten als Natuurvlees Nederland, QS en Beter Leven Keurmerk.

Heb je vragen of wil je informatie over monsternames? Onze specialisten houden zich dagelijks bezig met deze vraagstukken en helpen je graag verder.

Heb je een vraag? Neem contact op met Mario

Gerelateerde diensten