Privacyverklaring

Normec Foodcare is onderdeel van Normec en conformeert zich aan de privacyverklaring van Normec. Met deze privacyverklaring informeert Normec je over waarom wij je persoonlijke gegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen. Wij behandelen je persoonlijke gegevens met grote zorg en zorgen ervoor dat wij altijd handelen in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR).