Wateronderzoek

vrouw in lab

Wateronderzoek

De kwaliteit van water krijgt steeds meer aandacht in de productieprocessen binnen de agrosector en glastuinbouw. Water is belangrijk voor gewassen, planten en dieren en speelt een rol bij het goed functioneren van diverse installaties. Voor de agrosector en glastuinbouw voeren wij diverse soorten wateronderzoek uit.

Wateronderzoek in het kort

  • Analyse om verontreiniging, schade en ziekten te voorkomen
  • Diverse analyse in agrosector en glastuinbouw
  • Inclusief advies en benodigde toevoegmiddelen
  • Abonnementsvorm is mogelijk

Veedrinkwater

Goed drinkwater is zeer belangrijk voor de gezondheid van het vee. Terwijl het diervoer op allerlei componenten wordt gecontroleerd, wordt dit bij het drinkwater vaak ‘vergeten’. Omdat je koe bijvoorbeeld 100 tot 170 liter water per dag opneemt, kan een kleine verontreiniging al gevolgen hebben voor de melkproductie en gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom is controle van het drinkwater belangrijk. Wij nemen watermonsters en analyseren deze watermonsters op bacteriologische verontreinigingen en chemische parameters.

Wateranalyses in glastuinbouw

Water is cruciaal in de glastuinbouw. De kwaliteit van water speelt een belangrijke rol bij de teelt van gewassen. Het is daarom belangrijk om de kwaliteit regelmatig te laten onderzoek om plantziekten te voorkomen, de weerbaarheid te vergroten en het maximale te halen uit jouw teelt. Denk hierbij aan nutriënten analayse of het bepalen van kiemgetallen. In de glastuinbouw wordt gebruik gemaakt van grote watersystemen voor het verwarmen van de kassen. De kwaliteit van het water in deze systemen is van groot belang. Wanneer de kwaliteit niet goed is, kan dit tot grote schade leiden aan het systeem, zoals corrosie van de leidingen of minerale vervuilingen van de leidingen. Wij nemen periodiek watermonsters, brengen advies uit en leveren de benodigde toevoegmiddelen om de kwaliteit van het water op peil te brengen en te houden.

Abonnementsvorm voor watermonsters

Liever een abonnementsvorm voor de bemonstering en analyse van drinkwater (bron- en leidingwater)? Dat kan. Een abonnement houdt in dat wij de bemonstering logistiek inplannen, zodat het nemen van watermonsters en het transport zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Met deze onafhankelijke analyse voldoe je als varkens-, rundvee- of pluimveehouder aan de verplichte bemonstering. Altijd conform de eisen van IKB-regeling of andere ketenconcepten (bijvoorbeeld KDV, Beter Leven Keurmerk).

Wij helpen je waterverontreinigingen te voorkomen

Neem contact op

Monsters aanleveren

Wij bieden de mogelijkheid om de monsters op te halen volgens een vaste logistieke planning. Maar het zelf aanleveren van monsters is natuurlijk ook mogelijk.

water monster nemen