Wateronderzoek

vrouw in lab

Wateronderzoek

Altijd en overal hebben wij te maken met water. Wij kunnen niet zonder water. Niet alleen in de vorm drinkwater of voor onze persoonlijke verzorging, ook vrijwel elke sector, zoals de foodsector, is afhankelijk van water voor de productieprocessen. Maar ook sectoren zoals, sport & recreatie, hotels & wellness, ziekenhuizen & zorg, overheden & industrie, glastuinbouw en agrarische sector kunnen niet zonder water. Hierbij zijn de waterkwaliteit en -veiligheid essentieel voor onze gezondheid en het goed functioneren van onze maatschappij. Om de waterkwaliteit- en veiligheid goed te borgen is het belangrijk dat water frequent wordt onderzocht. Binnen Normec kunnen wij je helpen met diverse soorten wateronderzoek.

Wateronderzoek in het kort

  • Van monstername tot analyse en van advies tot begeleiding
  • Diverse analyses in verschillende sectoren
  • Van eenmalige onderzoek tot analyses in abonnementsvorm
  • Onderzoeken uitgevoerd door diverse geaccrediteerde laboratoria

Wateronderzoek in de foodsector

Waterkwaliteit in de foodsector moet van optimale drinkkwaliteit zijn. Echter is dit helaas niet altijd vanzelfsprekend. Om die reden zal je het als voedingsproducent moeten borgen en ben je verplicht om te aantonen dat het water voldoet aan de normen van de drinkwaterwet & drinkwaterbesluit. Wij als Normec hebben hierin alle expertise in huis om jou van A tot Z volledig te ontzorgen of te begeleiden.

productlijn checken

Wateronderzoek in de agrarische sector

Net als mensen kunnen dieren ook niet zonder drinkwater. Goed drinkwater is zeer belangrijk voor de gezondheid van het vee. Terwijl het diervoer op allerlei componenten wordt gecontroleerd, wordt dit bij het drinkwater vaak ‘vergeten’. Omdat je koe bijvoorbeeld 100 tot 170 liter water per dag opneemt, kan een kleine verontreiniging al gevolgen hebben voor de melkproductie en gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom is controle van het drinkwater belangrijk. Wij nemen watermonsters en analyseren deze watermonsters op bacteriologische verontreinigingen en chemische parameters. Naast drinkwateronderzoeken hebben wij ook jarenlange ervaring in analyses van spuiwater. Spuiwater is een afvalstof dat onder bepaalde voorwaarden kan spuiwater worden ingezet als meststof. Het is daarbij dan belangrijk om te analyseren welke stoffen het spuiwater bevat. Bij Normec Foodcare ben je hiervoor bij het juiste adres.

Wateronderzoek in glastuinbouw

Water is cruciaal in de glastuinbouw. De kwaliteit van water speelt een belangrijke rol bij de teelt van gewassen. Het is daarom belangrijk om de kwaliteit regelmatig te laten onderzoek om plantziekten te voorkomen, de weerbaarheid te vergroten en het maximale te halen uit jouw teelt. Denk hierbij aan nutriënten analyse of het bepalen van kiemgetallen. In de glastuinbouw wordt gebruik gemaakt van grote watersystemen voor het verwarmen van de kassen. De kwaliteit van het water in deze systemen is van groot belang. Wanneer de kwaliteit niet goed is, kan dit tot grote schade leiden aan het systeem, zoals corrosie van de leidingen of minerale vervuilingen van de leidingen. Wij nemen periodiek watermonsters, brengen advies uit en leveren de benodigde toevoegmiddelen om de kwaliteit van het water op peil te brengen en te houden.

Drinkwater

Goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Water dat gebruikt wordt om te drinken of voor persoonlijke verzorging moet vrij zijn van schadelijke stoffen en mag niet te veel (schadelijke) micro-organismen bevatten. In verschillende wetgevingen is vastgelegd hoe de kwaliteit van water geborgd moet zijn. Vanuit verschillende laboratoria voeren wij diverse soorten wateronderzoek uit om de kwaliteit van drinkwater te testen.

PFAS onderzoek in water

De nieuwe en aankomende PFAS wet- en regelgeving roept veel vragen op in de agro sector en de voedingsmiddelenindustrie. PFAS kan op verschillende manieren in het water terechtkomen. Dit kan niet alleen leiden tot schade aan milieu en natuur. Het kan ook risico’s met zich meebrengen voor de volksgezondheid. Water zijn immers essentieel voor onze voedselproductie. Wij zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van PFAS analyses in voedingsmiddelen, diervoeder, grond en water.

Legionellapreventie

Volgens de Drinkwaterwet en de Arbowet is het voor bedrijven en instellingen verplicht om water periodiek te laten onderzoeken op de aanwezigheid van de legionellabacterie.  Hierbij geldt als eis dat de bemonstering en analyse van de Legionella watermonsters plaatsvindt door een ISO17025 geaccrediteerde instelling. Binnen Normec kunnen wij je volledig ontzorgen en de kans op Legionella te minimaliseren. Wij hebben alles in huis van bemonstering, analyse van o.a. drinkwater, koelwater, proceswater, zwembadwater en afvalwater. Daarbij ontvang je snel een overzichtelijke rapportage en kunnen wij je verder helpen met advies of je totaal te ontzorgen rondom legionellapreventie. Denk hierbij aan een beheersplan, risico-inventarisatie, waterbehandeling, advies tot aan keerklepcontrole. En we kunnen je zelfs nog helpen met de digitalisatie van de legionellabeheersmaatregelen.

Zwembadwateronderzoek

Elk (semi-)openbaar zwembad in Nederland is vanuit de omgevingswet verplicht om naast eigen dagelijkse controles, de waterkwaliteit maandelijks door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium te laten uitvoeren. Door de unieke samenwerking binnen Normec kunnen we je van dienst zijn voor een totaalpakket en oplossingen op het gebied van zwembadwater verontreiniging en oplossingen op het gebied van overschrijdingen van de wettelijke normen. Van bemonstering tot analyses en van beheer & risico inventarisatie, waterbehandeling, legionellapreventie tot keerklepcontroles.

Sectoren

Onze experts hebben ruime ervaring met projecten in verschillende sectoren, grootte van organisaties en bedrijfsculturen. Wij zijn onder andere actief in de volgende sectoren:

  • Food
  • Industrie
  • Sport & recreatie
  • Horeca
  • Zorg
  • Overheid

Wij helpen je waterverontreinigingen te voorkomen

Neem contact op

Gerelateerde diensten