Cv-wateronderzoek

Cv-wateronderzoek

Verwarmingssystemen verdelen we in warmwatersystemen en heetwatersystemen. De cv-installaties in de kassenteelt vallen onder de warmwatersystemen. In de praktijk komen in warmwatersystemen veel problemen voor, zoals corrosie, kalkneerslag en slibvorming. Bij dergelijke vervuiling van het cv-systeem is een rendementsverlies van 10 – 20% geen uitzondering.

Door beheersing van de waterkwaliteit in deze systemen herken en behandel je vervuilingen in een vroeg stadium. Dit verhoogt het rendement en verlengt de levensduur van de installatie. Normec Robalab, onderdeel van Normec Foodcare, heeft een berekeningsmethodiek ontwikkeld voor de analyse van cv-water, waarmee we de benodigde hoeveelheid waterbehandelingsproducten berekenen. Hierbij houden we rekening met het steengetal, de zuurstof in het water en de hardheid.

Cv-wateronderzoek in het kort

  • Volledige cv-wateronderzoek voor in de glastuinbouw
  • Van monstername tot analyse en van rapportages tot behandeling
  • Uitvoering door erkend laboratorium Normec Robalab

“Om de betrouwbaarheid te waarborgen, besteden we veel aandacht aan het onderhoud van de installatie en het water dat erdoorheen stroomt. We voorkomen problemen door het cv-water preventief te laten analyseren bij Normec Robalab.”

Cv-wateronderzoek als preventie

Om jouw cv-installatie in optimale conditie te houden, adviseren we één tot twee keer per jaar een wateronderzoek uit te laten voeren. Sommige klanten kiezen ervoor om dit zelfs vier keer per jaar te doen. Normec Robalab, onderdeel van Normec Foodcare, ontzorgt je hierin volledig; wij nemen de gehele planning, monstername, analyse, rapportage en dosering van de juiste producten voor onze rekening. Na de monstername voeren we de analyses uit in ons eigen laboratorium. De resultaten ontvang je in een uitgebreid rapport met aanbevelingen.

We passen een geschikte waterbehandelingsstrategie toe, waardoor je schade aan de installatie voorkomt en de energieoverdracht optimaliseert. Naast het belang van het in topconditie houden van de cv-installatie, bespaar je met behulp van de analyse van cv-water veel geld. Dit kan oplopen tot meerdere duizenden euro’s rendementsverlies per jaar. Door preventief te controleren voorkom je dergelijke risico’s.

Behandeling

Vervuiling kan bestaan uit corrosie- en/of ketelsteenproducten in vaste vorm of in slibvorm. Slib zal grotendeels bezinken op plaatsen met een geringe stroomsnelheid, zoals in de ketel en de radiatoren. Vervuiling door slib leidt tot een verslechterde warmteoverdracht, waardoor het rendement sterk terugloopt. Door toepassing van de juiste middelen voorkom je dit en behoud je het rendement.

Waterbehandeling is vaak nodig als je door waterverliezen regelmatig suppletiewater toevoegt. Afhankelijk van de systemen kan zuurstofcorrosie optreden doordat zuurstof via een poreuze installatie in het water wordt opgenomen. Toepassing van de juiste zuurstofremmers vermindert het optreden van deze corrosie.

Mogen we jou ondersteunen?

Wil jij geen werk of kopzorgen hebben over het op tijd bemonsteren van jouw cv-water? Wij staan klaar voor jou. Van de gehele planning tot de dosering van de juiste producten, Normec Robalab verzorgt het volledig voor jou. Dankzij de jaarplanning krijg je, als klant, automatisch een telefoontje van onze vaste medewerker om het monster te nemen en de producten in het cv-systeem te doseren.

Heb je een vraag? Neem contact op met Mario