Aaltjesonderzoek

Aaltjesonderzoek

Elk bedrijf dat gewassen teelt heeft aaltjes in zijn bodem. Als teler merk je hier in eerste instantie niets van. Zodra echter schade optreedt, zijn de kosten van een verloren oogst of teelt vaak niet te overzien. Voorkom schade en laat je grond elk jaar testen op schadelijke aaltjes.

Schade door vrijlevende aaltjes kan behoorlijk oplopen. Bijvoorbeeld door een gedeeltelijke afkeuring, een lagere opbrengst of een volledig mislukte oogst. Vele duizenden euro’s schade per hectare zijn geen uitzondering en veelal het gevolg van:

 • Afgekeurde producten door knobbels of vertakte wortels
 • 30-40% minder opbrengst door valplekken in aardappelen en suikerbieten
 • Lagere kwaliteit door vergroeiingen van wortels of planten en kringerigheid in aardappelen
 • Besmetverklaring van percelen zorgt voor economische schade
 • Exportbeperkingen

Aaltjesonderzoek in het kort

 • Grote gewasschade voorkomen
 • 100% zekerheid
 • Geaccrediteerd laboratorium
 • Microscopische determinatie op soort, geslacht en aantal
 • Ook aaltjes uit wortels en eitjes in beeld dankzij incubatie grondmonster
 • Heldere rapportage met gewasgericht advies

100% zekerheid

Normec Foodcare helpt je als teler met laboratoriumonderzoek. Hiermee heb je 100% zekerheid over de aanwezigheid van vrijlevende aaltjes die een ernstige bedreiging vormen voor uw gewassen. Denk aan: het wortelknobbelaaltje (Meloïdogyne), wortellesieaaltje (Pratylenchus), Trichodorus (veroorzaker tabaksratelvirus) en cysteaaltjes (aardappelcyste- en bietencysteaaltjes).

Bemonstering

Goed aaltjesonderzoek begint met professionele bemonstering. Normec Foodcare werkt uitsluitend met opgeleide, onafhankelijke bemonsteraars die alle richtlijnen in acht nemen. Denk aan: schoon materiaal om kruisbesmetting van andere percelen te voorkomen, steken op het juiste tijdstip en de juiste diepte. Onze stelregel is max. 2 hectare per monster en minimaal zestig steken per zak.

Incubatie

Om ook de aaltjes die nog in wortelresten zitten of de eitjes in beeld te krijgen, is incubatie van het grondmonster nodig. Vooral bij schadelijke aaltjes is het zeer belangrijk om de complete populatie in de grond in beeld te krijgen. Dit gebeurt allemaal in ons geaccrediteerd laboratorium (NEN-EN-ISO/IEC 17025). Organisch materiaal uit een grondmonster behandelen we volgens officiële protocollen en laten we minimaal twee (en soms tot vier weken) incuberen. Zonder incubatietijd is er een direct risico op een onvolledige analyse.

Laboratorium

Goede aaltjesbeheersing begint met het vaststellen van een besmetting, de determinatie van het soort aaltje en de omvang van de populatie. Ons microscopisch onderzoek brengt alle aaltjes uit een grondmonster in beeld. Dit in tegenstelling tot DNA-onderzoek. Tellingen in ons laboratorium gebeuren in duplo en soms zelfs drie keer. Dit geeft 100% zekerheid. Het onderzoeksrapport vullen onze specialisten aan met een gewasadvies op maat.

Hulp nodig op het gebied van Aaltjesonderzoek?

Neem contact op

Verbeteren bodemleven

Naast aaltjesonderzoek kun je bij ons terecht voor: bodemlevenmonitor, water- en mestonderzoek. Het combineren van aaltjesmonsters en bemestingsonderzoek geeft je als teler nog meer voordelen bij het verbeteren van het bodemleven. Dankzij de secure analyses van ons laboratorium én ons bemestingsplan op maat hoeven diverse klanten al jaren minder kunstmest te gebruiken om de opbrengsten en gezondheid van hun teelten op topniveau te houden.

Aaltjesonderzoek optimaliseren

Aaltjesonderzoekers van Normec Foodcare werken samen met wetenschappers en onderzoeksinstituten om aaltjesonderzoeken te optimaliseren. Dat heeft alles te maken met de wereldwijde bedreiging van de voedselzekerheid door plantparasitaire nematoden. Door klimaatverandering neemt de activiteit van aaltjes sterk toe.

Geaccrediteerd laboratorium

Wij werken conform een kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op NEN-EN-ISO/IEC 17025, de internationale norm voor algemene eisen voor de competentie van laboratoria. Normec Robalab is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform deze norm.

lto keurmerkLTO Ledenvoordeel

Ben jij lid van LTO? Maak dan nu gebruik van ons aantrekkelijke aanbod bij LTO Ledenvoordeel voor feed analyses, water- en grondonderzoeken. Ga naar de website van LTO Ledenvoordeel, vul het formulier in en wij nemen binnen 3 werkdagen contact met je op.

Betrouwbare hulp bij aaltjesonderzoek

Neem contact op

“Ik had me nog nooit verdiept in zaken als kunstmest. Zulke dingen deed pa met zijn vingerspitzengefuhl. Dat heb ik niet. Door wettelijke bemestingsnormen moest ik bovendien wat anders gaan bedenken om te kunnen blijven groeien.”

‘Aaltjesonderzoek is belangrijker dan een brandverzekering voor ons huis’ Lees meer

Monsters aanleveren

Wij bieden de mogelijkheid om de monsters op te halen volgens een vaste logistieke planning. Maar het zelf aanleveren van monsters is natuurlijk ook mogelijk.

water monster nemen