Referentie

‘Aaltjesonderzoek is belangrijker dan een brandverzekering voor ons huis’

lucassen

‘Aaltjesonderzoek is belangrijker dan een brandverzekering voor ons huis’

Pieter en Marcel Lucassen uit Afferden kweken jaarlijks meer dan 10 miljoen vaste planten in ruim 800 soorten. De broers investeren serieus in de bodemgesteldheid op hun 50 hectaren grond. Zij laten onder meer elk jaar hun percelen testen op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes. “We zien het als een risicodekking voor gewasschade. Zouden we een jaar overslaan dan kan ons dat tienduizenden euro’s tot een ton schade kosten!” Aan het woord Pieter Lucassen van vaste plantenkwekerij MTS Lucassen.

Pieter is de derde generatie in het Noord-Limburgse familiebedrijf MTS Lucassen. Zijn grootouders beginnen in 1920 met een gemengd bedrijf. Zijn ouders breiden uit met varkens, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Begin jaren 90 stapt Pieter in het bedrijf. “Verdere uitbreiding van de varkenstak was niet mogelijk vanwege nabijgelegen natuurgebieden en met de groenteteelt kon ik geen droog brood verdienen”, vertelt hij over zijn keuze om in 1987 te starten met de teelt van dahlia’s, en later ook astilbes. Het blijkt een gouden greep. Het bedrijf groeit hard. Heel hard.

Als op enig moment zijn vader ziek wordt en Pieter zelf door een bedrijfsongeval een poos uit de running is, wordt hij gedwongen na te denken over de toekomst. “Ik had me nog nooit verdiept in zaken als kunstmest. Zulke dingen deed pa met zijn vingerspitzengefuhl. Dat heb ik niet. Door wettelijke bemestingsnormen moest ik bovendien wat anders gaan bedenken om te kunnen blijven groeien.”

Minder kunstmest, beter bodemleven

Pieter komt in aanraking met de Kinsey-Albrecht analyse. Een meetmethode om de mineralenbalans in de bodem in kaart te brengen. Er gaat een wereld voor hem open. “Toen we de eerste grondmonsters lieten nemen, bleken we veel minder te hoeven bemesten dan we altijd deden. Al snel ging de kwaliteit van onze bodem heel erg vooruit met veel minder kunstmest. Ik ontdekte meer en meer dat we helemaal anders moeten telen. We helpen onze aarde namelijk om zeep met al die chemicaliën in de bodem. Waar velen nog spuiten om een vlekje op een plant te bestrijden, kijken wij voortaan in de bodem.” En met succes. Ziektes en aantastingen verdwijnen nagenoeg helemaal doordat de kunstmest bij MTS Lucassen in de ban is.

‘Bezuinig nooit op je aaltjesonderzoek!’

De Limburgse plantenkweker noemt zichzelf ‘een kenner van het bodemleven’. “Aaltjes maken ook onderdeel van de bodem uit. Elke teler heeft aaltjes in de grond. Niet elk aaltje is slecht voor planten, maar de soorten die dat wel zijn, veroorzaken grote gewasschade.” Hij vindt het ‘van levensbelang’ om elk jaar te weten wat de aaltjesstand in zijn bodem is. “Wij vinden dat je nooit moet bezuinigen op je bodemonderzoek. Sommige telers vinden de kosten te hoog. Ik snap niet hoe ze zo kunnen redeneren. Het hoeft maar één keer fout te gaan met een maiswortelknobbelaaltje of wortellesieaaltje in de grond en je hebt je complete investering van het aaltjesonderzoek al terugverdiend! Het is een risicodekking voor je onderneming. Aaltjesonderzoek vind ik zelfs belangrijker dan een allriskverzekering voor mijn auto of brandverzekering voor mijn woonhuis!”

Van DNA naar microscopisch onderzoek

MTS Lucassen laat de grondmonsters voor hun aaltjesonderzoek prikken door Smeets Agro. Deze brengt de monsters naar Normec Robalab in Deurne. Waar de plantenkwekers voorheen de aaltjes in hun grond via DNA-techniek liet determineren, kiezen ze voortaan voor microscopische determinatie. “Kwaliteit is voor ons het sleutelwoord. Alles wordt bij Normec Robalab meerdere keren geteld. Dat is noodzakelijk om elk schadelijk aaltje uit te kunnen sluiten. Je kunt geen enkel risico lopen. We hebben in deze techniek veel meer vertrouwen dan in een DNA-techniek die ook nog niet alle aaltjes kan aantonen. We hebben nu ook stabielere cijfers. Bij DNA-onderzoek waren er altijd wel onverklaarbare uitschieters. Maar we moeten kunnen vertrouwen op onze cijfers. Vandaar dat we met die DNA-onderzoeken zijn gestopt.”

Bodemverbetering en plantweerbaarheid

Sinds 2022 is MTS Lucassen officieel demonstratiebedrijf van het ministerie van LNV. Pieter en Marcel ontvangen hiervoor onder meer collega-ondernemers, onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden op hun bedrijf. “We vertellen over onze aanpak van bodemverbetering en werken gericht aan plantweerbaarheid. We werken ook samen met de HAS Venlo en laten studenten kennis maken met duurzame bodemverbetering. We hopen telers van de toekomst te kunnen inspireren met onze goede resultaten.”

Hoe houd je de bodem gezond?

De vraag die elke teler zichzelf volgens Pieter moet gaan stellen is: hoe kan ik mijn bodem gezond houden en de weerbaarheid van mijn planten vergroten? Hij lacht breeduit als hij zelf het antwoord geeft. “Grond is een levend organisme. Planten hebben een samenspel aan natuurlijke factoren nodig. Planten verbeteren zelf de grond in de symbiose tussen gezonde bacteriën, schimmels en planten. Wist je dat hoe wij omgaan met onze bodem direct effect heeft op de uitstoot van CO2 en de voedingswaarden van ons voedsel?”

De toekomst

In zijn pleidooi voor jaarlijks bodemonderzoek en plantweerbaarheid kijkt hij nadrukkelijk verder dan zijn eigen vakgebied. “Gezondere gewassen betekent ook gezondere voeding. Ik ben ervan overtuigd dat als groentetelers de bodem van hun gewassen jaarlijks laten analyseren en voeden met uitsluitend organische mest, dat zij niet alleen het leven van hun planten, maar ook de volksgezondheid kunnen verbeteren.” Een duurzaam doel waar de enthousiaste teler zich in de toekomst graag ook zelf voor wil inzetten. Mét intussen de vierde generatie Lucassen aan zijn zijde.

Hulp nodig?

Onze specialisten ondersteunen je graag met uitvoeren van aaltjesonderzoek. Ze helpen je bij het beschermen van gewassen. Lees meer op onze pagina over aaltjesonderzoek of neemt contact op.

Gerelateerde diensten