Agro

De agrarische sector is de basis van de voedselketen. Zuivel, vlees, eieren, aardappelen, granen, groenten en fruit start bij de boer en eindigt op het bord. Daartussen zit een keten van logistiek, verwerking en verkoop. Elke schakel in die keten is cruciaal om tot een eindproduct te komen dat veilig, goed en lekker is.

Normec Foodcare helpt bedrijven in de agro-sector om inzicht te krijgen in de kwaliteit van grondstoffen, producten en processen. Alleen zo kun jij een kwalitatief hoogstaand product leveren aan jouw afnemer in de keten, tot aan de consument. Die mag vertrouwen op een veilige, goede en lekkere maaltijd.

Totaalpakket aan diensten voor agro

Normec Foodcare geeft inzicht, biedt oplossingen en levert diensten op het gebied van monsterneming, laboratorium analyses en advies voor de agrarische sector.

Normec Foodcare helpt bedrijven in de agro-sector om inzicht te krijgen in de kwaliteit van grondstoffen, producten en processen.

Jezelf direct aanmelden als nieuwe (mest)klant?

  • Download een van onderstaande formulieren
  • Vul het formulier in
  • Stuur het formulier door naar mario.willems@normecgroup.com
Nieuwe klant Nieuwe mest klant

Hulp nodig op het gebied van Agro?

mario-willems

Neem contact op met onze Commercieel Manager Mario Willems

Neem contact op

Pakket aan diensten voor agro

Analyses

Mest

In het kader van de Nederlandse wet- en regelgeving hanteer je als leverancier of afnemer van dierlijke mest een mestboekhouding waarin je de aan- en afvoer van dierlijke mest verantwoordt. Onderdeel hiervan is de onafhankelijke en geaccrediteerde analyse van deze mest waarbij de gehaltes van P (fosfaat) en N (stikstof) bepaald moeten worden. Sinds oktober 2017 is bepaald dat de monstername van vaste rundvee- en vaste varkensmest na mestscheiding ook door een onafhankelijke en geaccrediteerde partij moet worden uitgevoerd.

Aaltjes

Specialist op het gebied van nematoden (aaltjes) analyses. Door onze jarenlange ervaring en nauwe contacten met het bedrijfsleven, leveren we analyses met een zeer hoge betrouwbaarheid en korte doorlooptijden.

Microbiologie

In het kader van product- en voedselveiligheid krijgt de agrarische sector steeds meer aandacht voor bacteriologisch onderzoek. Onderzoeken die wij uitvoeren zijn salmonella onderzoeken voor de pluimveehouderij in het kader van Nederlandse en Europese regelgeving, bacteriologisch onderzoek van gehygiëniseerde mest ten behoeve van export en bacteriologisch onderzoek van drinkwater in het kader van IKB-regeling en diverse ketenconcepten.

Water

Voor de agrarische sector voeren we de volgende wateronderzoeken uit: drinkwater, spuiwater van luchtwassers en cv-water voor tuinbouwbedrijven.

Grond

Wij zijn al vele jaren actief op het gebied van grondmonsters voor uw akkerbouw- en tuinbouwpercelen, siertuinen, gazon, stedelijk groen en sportvelden. Wij onderzoeken de monsters op de bemestingstoestand van de aangeleverde grond. Op basis van de analyseresultaten geven we een bemestingsadvies uit, zodat je ervoor kunt zorgen dat de bodemvruchtbaarheid op orde wordt gebracht. Precies op maat voor het gewenste gewas. Belangrijke parameters die worden bepaald zijn pH, organische stof, fosfaat, kali en magnesium. Ook monsters voor derogatie en fosfaatdifferentiatie worden op de voorgeschreven wijze bemonsterd en geanalyseerd.

Gewas

Om de voederwaarde van ingekuild gras of snijmais te bepalen kun je een gewasonderzoek laten uitvoeren. Hiermee breng je de voederwaarde in beeld en kun je het rantsoen optimaal afstemmen op de behoefte van het vee.
Voor voederwaardeonderzoek kun je kiezen uit een aantal basispakketten. Hierbij wordt het kuilmonster onderzocht op voederwaarde, verteerbaarheid, conservering en indien gewenst aanvullen op mineralen. Daarnaast kunnen we elke extra analyse uitvoeren die je wilt, bijvoorbeeld de analyse van gemengd voer of vers gras. We bieden ook onderzoeken uit waarmee je voldoet aan specifieke verplichtingen, zoals de analyse van elke afzonderlijke partij in het kader van de Excretiewijzer (BEX).

Bodeminzicht 2.0

Dé analyse gericht op bodem- en plantgezondheid. Het bodemmilieu bepaalt in belangrijke mate de bodem- en plantgezondheid. De gangbare chemisch-fysische analysemethoden geven onvoldoende inzicht in het bodemmilieu en de microbiële processen die zich in de bodem afspelen. Met Bodeminzicht 2.0 krijgt u een complete chemische, fysische én biologische analyse van de bodem.

Ben jij lid van LTO? Maak dan nu gebruik van ons aantrekkelijke aanbod bij LTO Ledenvoordeel voor feed analyses, water- en grondonderzoeken. Ga naar de website van LTO Ledenvoordeel, vul het formulier en wij nemen binnen 3 werkdagen contact met je op.

Bekijk ons aanbod bij LTO Ledenvoordeel
mario-willems

Hulp nodig met jouw product in de agrofoodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Mario Willems

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

mario-willems

Een greep uit onze klanten

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief