header oranje fruit en groenten

Verscherpt toezicht NVWA

Toezicht door de NVWA is risico gebaseerd en is tegelijkertijd afhankelijk van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In de dierlijke sector is over het algemeen op basis van risico meer toezicht dan in de plantaardige sector; wet- en regelgeving is ook gebaseerd op risico. Daarnaast hebben bedrijven zelf ook invloed. Voldoen zij niet aan de regels, dan kan verscherpt toezicht ingesteld worden.  

Wanneer verscherpt toezicht? 

De regels voor verscherpt toezicht zijn in het algemeen geformuleerd en soms aangevuld voor een specifieke sector. Algemeen wordt verscherpt toezicht ingesteld als: 

  • Niet-naleving is geconstateerd en er geen zicht is op verbetering van het naleefgedrag (gericht op de zogenaamde notoire overtreder). 
  • Niet-naleving is geconstateerd en het risico van voortgezette niet-naleving voor veiligheid van mens, dier of milieu groot is (gericht op overtreding). 

 Bij bedrijven, die voedsel direct aan consumenten leveren zoals horeca-, ambachts- en retailbedrijven, is vastgelegd dat bij drie boetes binnen twee jaar, of als er direct gevaar is voor de volksgezondheid, verscherpt toezicht wordt opgelegd. Ondernemingen die vaak boetes krijgen, blijken immers ondanks de opgelegde maatregelen niet te verbeteren en blijven onder de maat presteren.  

Hulp 

Komt de NVWA vaak bij een bedrijf, dan is de kans groter dat overtredingen worden waargenomen. Bij dergelijke bedrijven worden overtredingen altijd besproken met het bedrijf. Zo worden afspraken vastgelegd over het verhelpen van de overtredingen, de toegepaste interventies en de geboden nalevingshulp. In het interventiebeleid frequent toezicht bestaat bijvoorbeeld bij een ‘geringe overtreding’ (klasse D) de interventie uit een mondelinge of schriftelijke mededeling, nalevingshulp en vindt de afhandeling bij de volgende reguliere inspectie plaats. Bij herhaalde overtreding kan opgeschaald worden naar een hogere klasse, waarbij een waarschuwing gegeven kan worden.  

Er wordt maatwerk toegepast als er sprake is van verscherpt toezicht en het bedrijf blijft overtredingen begaan. Of als de genomen maatregelen de overtredingen niet hebben verholpen en er kans is op herhaling van overtredingen. 

Bij horeca-, ambachts- en retailbedrijven is sinds begin februari dit jaar een veranderde werkwijze bij de NVWA. Bedrijven die te maken krijgen met verscherpt toezicht kunnen namelijk hulp inroepen van derden. Die hulp van derden bestaat vaak uit het uitvoeren van inspecties zodat de verbeterpunten frequent worden gecontroleerd en er direct correcties uitgevoerd worden. Met die hulp kunnen bedrijven sneller de geconstateerde problemen aanpakken en voorkomen dat zij worden stilgelegd.  

Gerelateerde kennisbank artikelen

Gerelateerde diensten

zaki-juiste-formaat-website.jpg

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Zaki Al Salihi

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

zaki-juiste-formaat-website.jpg

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief