Nieuws

Wijnetikettering: waar moet je op letten?

Wijnetikettering: waar moet je op letten?

Sinds 8 december 2023 zijn er nieuwe eisen in werking voor de etikettering van wijn en wijnproducten. De huidige etiketteringsvoorschriften voor wijnbouwproducten zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 1308/2013 en daarnaast zijn de wettelijke voorschriften uit Verordening (EU) nr. 1169/2011 van toepassing. Huidige voorschriften zijn aangevuld met nieuwe verplichte aanduidingen, zoals de vermelding van de ingrediënten en voedingswaardes. Maar wat moet er nu verplicht vermeld worden op wijnetiketten?

Een wijnetiket moet vanaf 8 december 2023 reeds de volgende informatie bevatten:

 • Inhoud
 • Het effectieve alcoholvolumegehalte
 • De herkomst
 • Informatie over de bottelaar
 • Producent, importeur of verkoper
 • Voedingswaardevermelding
 • Lijst van ingrediënten
 • Allergenen
 • Lotnummer
 • Indien van toepassing: de aanduiding BOB of BGA, met het gebied van herkomst
 • Indien van toepassing: het suikergehalte
 • Indien van toepassing: de datum van minimale houdbaarheid

Daarnaast zijn de volgende aanduidingen facultatief:

 • Het wijnoogstjaar
 • Druivenras(sen);
 • Het suikergehalte
 • Logo BOB of BGA
 • Het zwangerschapslogo

Lijst van ingrediënten en voedingswaardevermelding

Vanaf 8 december 2023 moet de ingrediëntenlijst vermeld worden. Denk hierbij aan ingrediënten zoals druiven, suikers, additieven en/of verpakkingsgassen. Het is mogelijk om specifieke groepen additieven te “bundelen”. Wordt er gebruik gemaakt van een verpakkingsgas, dan zijn er qua etikettering meerdere mogelijkheden. De voedingswaardevermelding is verplicht en moet vermeld worden op grond van Verordening (EU) nr. 1169/2011.

De etiketteringsvoorschriften voor gearomatiseerde wijnbouwproducten, zoals opgenomen in Verordening (EU) nr. 251/2014, zijn ook aangevuld met de voedingswaardevermelding en lijst van ingrediënten. Dit wordt geregeld in de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2024/585.

Wijn en/of gearomatiseerde wijn die voldoen aan de etiketteringsvoorschriften die van toepassing waren vóór 8 december 2023 en die vóór die datum zijn geproduceerd, mogen verder in de handel worden gebracht zolang de voorraad strekt.

wijnfles

Elektronisch etiket

Het is mogelijk om voor wijnetiketten informatie via een QR-code te vermelden, bijvoorbeeld in het geval van ruimtegebrek. Voor de voedingswaardevermelding geldt dat enkel de energetische waarde vermeldt moet worden op het label, uitgedrukt met het symbool ‘E’ en voor de ingrediënten moeten enkel de allergenen vermeld staan. De volledige voedingswaardevermelding en ingrediëntenlijst dienen vervolgens elektronisch vermeld te staan. De producent kan hiervoor gebruikmaken van een U-label, waarbij de informatie via een QR-code te lezen is. Het U-label is speciaal voor de wijnsector ontwikkeld. Deze nieuwe regels gelden voor wijnen die na 8 december worden geproduceerd en geëtiketteerd.

Wetgeving

De etiketteringsvoorschriften voor wijnbouwproducten zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 1308/2013, met Verordening (EU) nr. 2021/2117 tot wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013. Tot aanvullingen zijn verschillende gedelegeerde Verordeningen van toepassing, zoals de gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 2019/33 en (EU) nr. 2019/934. Daarnaast zijn de wettelijke voorschriften uit Verordening (EU) nr. 1169/2011 van toepassing. Etiketteringsvoorschriften voor gearomatiseerde wijnbouwproducten zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 251/2014.

Voor andere alcoholische dranken is het voorlopig nog niet verplicht om voedingswaarden en ingrediënten te vermelden. In deze blog lees je meer over etiketteren voor alcoholische dranken.

Soms is het lastig de weg te vinden in de veelheid aan wijnwetten. Kun jij hulp gebruiken met de etikettering van wijnproducten? We helpen je graag!

Heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van een productetiket? Onze Labelling Specialisten helpen je graag verder.

Neem contact op
Auteur: Normec Foodcare

Het laatste nieuws

Brightlands NovaBite: een uniek expertisecentrum voor sensorischonderzoek en productoptimalisatie

Brightlands NovaBite: een uniek expertisecentrum voor sensorischonderzoek en productoptimalisatie

Wil jij als eerste op de hoogte zijn over Handboek 85?

Wil jij als eerste op de hoogte zijn over Handboek 85?

PFAS testen populair na waarschuwing NVWA: "aantal testen vertienvoudigd"

PFAS testen populair na waarschuwing NVWA: “aantal testen vertienvoudigd”