Kennis

Feed analyses: risicobeheersing in de voerproductie

Feed analyses: risicobeheersing in de voerproductie

In de dynamische wereld van voerproductie is risicobeheersing belangrijk voor het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van veevoer. Goed voer is de sleutel tot gezonde dieren en een succesvolle bedrijfsvoering. Maar hoe weet je zeker dat het voer veilig is en van de beste kwaliteit? Door een feed analyse bij Normec Robalab, onderdeel van Normec Foodcare, te laten uitvoeren op bijvoorbeeld losse grondstoffen, droogvoer of brijvoer, krijg je controle over de voedingswaarden en eventuele vervuiling van het voer. De feed analyses spelen een essentiële rol in het minimaliseren van risico’s. Dit is belangrijk voor veehouders, maar ook voor producenten of leveranciers van veevoer zoals World Premix.

Het belang van feed analyses

Het gebruik van droogvoer, brijvoer en losse grondstoffen brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Je kunt tegen problemen aanlopen zoals variaties in voedingswaarde, ongewenste verontreiniging of zelf bederf. Deze factoren brengen niet alleen de gezondheid van de dieren in gevaar, maar heeft ook negatieve effecten op je efficiëntie en je bedrijfsresultaten:
 

 1. Kwaliteitsproblemen
  Variaties in voedingswaarde leiden tot inconsistente kwaliteit van het voer, wat kan resulteren in klachten van klanten over de effectiviteit van het voer en daarmee de reputatie van je bedrijf schaden.

 2.  Wetten en regels
  Aanwezigheid van ongewenste verontreinigingen zoals mycotoxinen, zware metalen of pesticiden kan leiden tot overtredingen van voedselveiligheidsnormen en regelgeving. Dit kan boetes, juridische geschillen of zelfs sluiting van de productiefaciliteit tot gevolg hebben.
 3. Verlies van klanten
  Onvolledige voeding door variaties in voedingswaarde of aanwezigheid van verontreinigingen kan leiden tot gezondheidsproblemen bij de dieren van de veehouders. Dit kan resulteren in verminderde groei, lagere melkproductie, abortus bij zeugen, hogere sterftecijfers en verhoogde veterinaire kosten. Hierdoor loop je kans om klanten kwijt te raken.
 4. Operationele inefficiëntie
  Het verwerken van droogvoer, brijvoer of losse grondstoffen met variabele voedingswaarden kan leiden tot inefficiënte productieprocessen, zoals meer afvalproductie, hogere arbeidskosten en een lagere productie-output. 

De feed analyses van Normec Robalab spelen een belangrijke rol voor leveranciers en producenten van veevoer om de kwaliteit en de veiligheid van het voer te beheersen. Deze analyses verschaffen gedetailleerde informatie over voedingswaarden zoals ruw eiwit, vetgehalte en mineralen, detecteren verontreinigingen van mycotoxinen en zware metalen, en zorgen voor kwaliteitsborging door consistentie te waarborgen.
 

Wil je meer informatie over feed analyses?

Neem contact op

World Premix houdt de kosten laag met feed analyses

Feed analyses zijn belangrijk voor bedrijven zoals World Premix, leverancier van premixen, concentraten en compleetvoeders in de varkenshouderij. Sinds World Premix zich meer is gaan richten op de verkoop van premixen voor varkensvoer, zijn de feed analyses enorm belangrijk geworden. Ze verkopen premixen aan boeren die zelf hun voer maken. In tegenstelling tot het leveren van compleet voer hebben ze dan minder controle op het eindproduct. Harm Frencken, aandeelhouder van World Premix vertelt: “De kosten van de feed analyses moeten natuurlijk wel opwegen tegen de baten. Als een nieuwe klant bij ons start dan is het voor ons zeer belangrijk direct bij aanvang te controleren of de werkelijke voederwaardes kloppen met hetgeen we uitgeteld hebben. Door dit bij aanvang te onderzoeken, zorg je ervoor dat je kort op de situatie zit, daar waar nodig direct kunt bijsturen en de kosten laag houdt.” 

Hoe gaat een feedanalyse in zijn werk bij Normec Robalab?

Stap 1: Monstername – de basis voor betrouwbare resultaten
Het begint allemaal bij het nemen van een goed monster. Het merendeel van onze feedklanten voeren de monstername zelf uit, maar het laten nemen van de monsters door Normec Robalab behoort ook tot de mogelijkheden. Of het nu gaat om brijvoer, droogvoer, losse grondstoffen of water, elk monster wordt met precisie verzameld om een representatieve steekproef te garanderen. De klanten sturen hun monsters op naar ons laboratorium, of halen we op met onze vaste ophaaldienst.

Stap 2: Voorbereiding – voor de juiste analyse
Als het monster in ons geaccrediteerde laboratorium in Deurne is aangekomen, beginnen we met de voorbereiding voor de analyse. Hierbij kan het gaan om malen, drogen, homogeniseren of koelen van het materiaal.

Stap 3: Analyse – precisie in actie 

Hier komt de magie van onze geavanceerde technologieën om de hoek kijken. Onze deskundige laboranten voeren een breed scala aan analyses uit. Van voedingsstoffen tot verontreiniging, we onderzoeken elk component grondig. Hierbij houden we rekening met de hoogste normen van kwaliteit en veiligheid 

Stap 4: Rapportage en advies – inzicht en actie 

Na de afronding van de analyse ontvang je een gedetailleerd rapport. Dit rapport biedt niet alleen inzicht in de samenstelling van het voer, maar ook in eventuele aanbevelingen voor optimalisatie. Op basis van de resultaten maak je weloverwogen beslissingen over je bedrijfsvoering.  

Verzeker je toekomst

Het regelmatig laten uitvoeren van feed analyses biedt de zekerheid dat je voer voldoet aan de hoogste normen van kwaliteit en veiligheid. Het lijkt misschien een extra inspanning om een feed analyse te laten uitvoeren, maar het investeren in betrouwbare feed analyses betaalt zichzelf terug door minder dierenziekten, efficiënter gebruik van voer en een hogere opbrengst. Mario Willems, commercieel manager bij Normec Foodcare, onderstreept het belang van regelmatige feed analyses: “Het tijdig en regelmatig controleren van de kwaliteit van diervoeding, zowel voeders als water, is cruciaal voor de gezondheid en prestaties van de dieren. Door proactief risico’s te identificeren en voerformuleringen te optimaliseren, voldoe je als producent of leverancier aan wettelijke normen en versterk je het klantvertrouwen.”  

Heb je een vraag? Mario staat voor je klaar

Geralateerde diensten