Sectoren

Retail & Horeca

vrouw in supermarkt

Retail & Horeca

Zodra de consument zich in de wandelgangen van de retailer of groothandel bevindt, verwacht deze dat de schappen gevuld zijn met producten waarvan de kwaliteit en voedselveiligheid geborgd zijn. Zieke consumenten, recalls, schadeclaims, daar wil je als retailer of groothandel liever niet mee te maken krijgen. Of je nu werkt volgens een eigen kwaliteitssysteem of een hygiënecode zoals de CBL-Hygiënecode, scherpe aandacht voor voedselveiligheid en kwaliteit is ieder moment van de dag van groot belang.

Ketenbeheersing van groot belang

In deze transparante samenleving speelt de media een grote rol in het verspreiden van informatie over de risico’s van voeding. Als producerend bedrijf ben je verantwoordelijk voor de certificering van je producten, maar de retailer en groothandel bepaalt zelf welke producten in de schappen liggen. Als bedrijven fouten maken in de kwaliteit of veiligheid van hun producten, kan dit de retailer of groothandel flinke imagoschade opleveren. Het is daarom van groot belang de gehele keten onder controle te hebben.

Geen grijs gebied

Als retailer of groothandel lever je een breed scala aan levensmiddelen dat door een groot aantal producenten wordt geleverd. Om risico’s te voorkomen moet je volledig op de hoogte zijn van de prestaties van jouw leveranciers en filialen. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan: keten(beheersing) is complex.

Door onze jarenlange ervaring bij productiebedrijven weten wij haarfijn de risico’s van je leverancier in kaart te brengen. We beoordelen leveranciers op het gebied van onder andere traceerbaarheid, etikettering, microbiologie en de procesbeheersing van voedselveiligheid. Daarnaast bieden we een geautomatiseerde oplossing voor productspecificaties en de monitoring van hygiëne en HACCP binnen jouw eigen organisatie. Ook kunnen we audits uitvoeren om te controleren of jouw bedrijf voldoet aan de eisen van de NVWA.

Inspectie NVWA

De NVWA voert regelmatig inspecties uit bij supermarkten, speciaalzaken en groothandels. Hierbij wordt onder andere de hygiëne, ongediertebeheersing, temperatuurbeheersing en registraties beoordeeld. Bij meerdere keren een slechter resultaat en je ontvangt meerdere keren een boete, dan komt je onder verscherpt toezicht te staan. Inspectieresultaten worden door de NVWA kenbaar gemaakt, waarbij slechte resultaten het imago van jouw bedrijf kunnen schaden. Door regelmatig inspecties uit te voeren binnen je winkel(s) kan je waar nodig tijdig verbetermaatregelen treffen. Zo blijf je een constante kwaliteit leveren richting de klanten en sta je niet zomaar voor verassingen tijdens externe inspecties. Je kan inspectierondes lopen op basis van de eisen uit de hygiënecode of op basis van je eigen kwaliteitshandboek.

Voedselfraude en food defense

In de media is bijna dagelijks sprake van gevallen van voedselfraude en opzettelijke besmetting. Ook retailers en groothandels worden hiermee geconfronteerd. Voor bedrijven kan dit niet te onderschatten imagoschade opleveren. We helpen je graag bij het bewaken van de productintegriteit en het opstellen van een eventuele kwetsbaarheidsanalyse. Ook geven we advies over hoe gehandeld kan worden in het geval van daadwerkelijke fraude.

Meer informatie over wat wij kunnen betekenen in de retail en horeca sector?

Neem contact op

Gerelateerde diensten