Steeds meer aandacht van retailers voor bodemanalyses 

Steeds meer aandacht van retailers voor bodemanalyses

Tal van aspecten in de bodem bepalen mede hoe een gewas zich ontwikkelt. Daarbij is er veel aandacht voor de hoeveelheden stikstof en kalium die aanwezig zijn in de grond. Stikstof is één van de belangrijkste nutriënten voor de plant, die zorgt voor de groei en groene kleur van het gewas.  Om te bepalen of er voldoende stikstof aanwezig is, moet je N-mineraalanalyses uitvoeren.  

Ook vanuit retailers is er steeds meer aandacht voor deze analyses. Retailers willen nagaan of er risico is op nitraatuitspoeling en willen dit risico graag verkleinen. Zo zijn er ketenconcepten die aangesloten telers verplichten om N-mineraal monsters te laten nemen door een geaccrediteerd laboratorium. Normec Robalab, onderdeel van Normec Foodcare, is één van de Nederlandse geaccrediteerde laboratoria die deze monsternames en analyses uitvoert. 

Van monstername tot en met analyse en rapportage

Normec Robalab biedt een uitgebreide service voor bodemanalyses, van monstername tot analyse en rapportage. Voor elk gewas dat je teelt, verzorgt Normec Robalab de monstername per perceel, waarbij we monsters nemen op verschillende dieptes afhankelijk van het type onderzoek. Deze monstername kan plaatsvinden voorafgaand aan de teelt, tijdens de teelt of direct na de oogst. Door het uitvoeren van een nauwkeurige nulmeting kan je samen met de retailer een plan opstellen om nitraatuitspoeling te verminderen. Wij regelen de planning van de monstername, de analyses en de rapportage naar de klant. Naast N-mineraalanalyses biedt Normec Robalab een breed scala aan bodemanalyses, waarmee we ondersteuning bieden bij bekalkings- en bemestingsadvies gebaseerd op gedegen analyseresultaten.

Heb je een vraag? Neem contact op met Mario

Gerelateerde diensten