Kennis

Ethyleenoxide in de praktijk – leveranciers en fraude

Ethyleenoxide in de praktijk – leveranciers en fraude

In de whitepaper Ethyleenoxide; what’s next? heb je kunnen lezen over ethyleenoxide en chemische gevaren en wat dit inhoudt. Daarbij rijst de vraag hoe kan je dit beheersen in de praktijk? De producten goed kennen en weten welke analyses mogelijk zijn is een belangrijk onderdeel van dit proces. Ook kan een gedegen voedselfraude-analyse veel inzicht geven. Hoe pak je dit aan?

De afgelopen jaren heeft de voedingsmiddelenindustrie regelmatig te maken gehad met plotselinge opkomende chemische gevaren. Denk aan fipronil in eieren, verscherping van de wetgeving van pesticiden gebruik en recenter het vraagstuk omtrent minerale oliën in verpakkingsmateriaal. Deels komt dit doordat kennis wordt vergroot en daaropvolgend maatregelen worden genomen. Over minerale oliën was bijvoorbeeld eerder nog niet bekend dat dit via de verpakking in producten kan migreren. Een van de achterliggende oorzaken is dat processen en wensen zijn veranderd waardoor meer gerecycled karton wordt gebruikt. In dit gerecyclede karton kunnen minerale oliën aanwezig zijn. Dit komt door de inkten welke aanwezig waren in het hergebruikte papier.

Ethyleenoxide past in dit rijtje thuis. Zoals in de whitepaper is beschreven, is in korte tijd de aandacht voor deze stof flink toegenomen en worden veel analyses uitgevoerd. Daardoor wordt er ook steeds meer ontdekt.

Ken je producten

Het is belangrijk de producten en grondstoffen die jij inkoopt, goed te kennen en te weten waar het vandaan komt. Weet jij wat er allemaal met de producten gebeurt, voordat het bij jouw bedrijf binnenkomt? Door naar deze keten te kijken, kan je veel te weten komen, bijvoorbeeld:

 • Hoeveel schakels zijn betrokken bij het product?
 • Komt het direct van de boer of zitten er nog twee verwerkende bedrijven tussen?
 • Hoe vaak wordt het product getransporteerd en hoe lang duurt dit?
 • Hoe langer een product onderweg is, hoe meer ethyleenoxide-achtige producten worden gebruikt om het product te beschermen.
 • Wat is in het land van herkomst toegestaan? Welke pesticiden mogen bijvoorbeeld gebruikt worden?

Verzamel dergelijke gegevens en verifieer dit regelmatig. Gedurende de tijd kunnen in al deze schakels en facetten zaken veranderen. Deze kennis is de basis voor het uitvoeren van een goede voedselfraude-analyse. Het helpt om te bepalen waar in de keten het grootste risico bestaat op gefraudeerde artikelen. Door nieuwe chemische gevaren waar de NVWA en Europese collega-organisaties snel op reageren en veel producten afkeuren, ligt het gevaar op de loer dat partijen met te hoge gehaltes van de chemische stof toch op de markt komen en worden verkocht. Door het opstellen van een voedselfraude-analyse kan dit mogelijk eerder worden ontdekt.

Analyses

Laboratoria zijn altijd aan het innoveren om nieuwe analysemethoden te ontwikkelen en bestaande te verbeteren. Daardoor kunnen inmiddels al veel stoffen worden opgespoord. Dit geeft kansen om producten te controleren en te beoordelen op wettelijkheid, geschiktheid en integriteit.

Door analyses op te vragen bij leveranciers krijg je een indicatie van de kwaliteit en veiligheid van een product. Helaas kan ook hierbij worden gefraudeerd. Het komt voor dat certificaten worden vervalst of certificaten van verkeerde partijen worden uitgegeven om resultaten die niet voldoen aan de normen te verdoezelen.

Tip: beoordeel certificaten altijd op accreditatie. Als analyses onder accreditatie worden uitgevoerd weet je dat een overheidsinstantie de analysemethode en het laboratorium heeft beoordeeld.

Waar in de voedselfraude-analyse naar voren komt dat fraude mogelijk is in combinatie met een opkomend chemische gevaar, kan het zinvol zijn eigen analyses in te zetten om de leveranciersinformatie te controleren.

In de praktijk

De voedselfraude-analyse moet worden uitgevoerd op het hele assortiment. Tips om dit zo goed mogelijk uit te voeren:

 • Voer de voedselfraude-analyse uit samen met het VACCP-team en zorg dat inkoop hier onderdeel van is.
 • Houd de RASFF portal, NVWA website en brancheorganisaties in de gaten voor nieuws omtrent gevaren in producten.
 • Deel de voedselfraude-analyse in met productgroepen. Maak hierbij een onderverdeling in belangrijke subgroepen, bijvoorbeeld zacht fruit uit Europa, citrusfruit uit Afrika, appels en peren uit Nederland, etc.
 • Beoordeel de keten van het product voordat het bij jouw bedrijf binnenkomt.
 • Neem nieuwe gevaren op in de voedselfraude-analyse en voer minimaal jaarlijks een gedegen verificatie uit op dit document.
 • Stel een plan op naar aanleiding van de analyse met acties, beheersmaatregelen en benodigde analyses.

Wij ondersteunen je graag

Normec Foodcare kan ondersteunen bij het opzetten en verbeteren van de voedselfraude-analyse. Ook kunnen bij onze laboratoria vele productanalyses worden uitgevoerd om te beoordelen of het product verboden of ongewenste stoffen bevat. Neem contact met ons op, wij ondersteunen je graag.

Op de hoogte blijven van alle nieuwe artikelen en nieuws in de voedingsmiddelenindustrie? Volg Normec Foodcare op LinkedIn.

Auteur: Angelique van Oostveen
Senior adviseur QA
Duurzaam ondernemen: Reduce

Duurzaam ondernemen: Reduce

Hoe voorkom je een recall?

Hoe voorkom je een recall?