Kennis

Hoe voorkom je een recall?

productielijn vis

Hoe voorkom je een recall?

Een recall geeft enorme kosten en mogelijke imagoschade van je product of bedrijf. Dit wil je natuurlijk voorkomen. Wat een recall is en hoe je er professioneel mee om gaat, vertelden we eerder in de blog Wat is een recall? In deze blog lees je wat de meest gehoorde oorzaak is van een recall en hoe je deze voorkomt.

Wanneer moet je een recall uitvoeren?

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk om te bepalen of een afwijking schadelijk of ongeschikt is voor de consument. De meldwijzer van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) geeft aan wat onder een onveilig levensmiddel wordt verstaan. Dit kan een schadelijk, maar ook een ongeschikt levensmiddel zijn. Soms ontkom je er niet aan maar het liefst wil je een recall natuurlijk voorkomen.

Hoeveel recalls werden uitgevoerd in 2021?

Het aantal recalls in de levensmiddelenindustrie is het laatste jaar flink gestegen. In totaal gaf de NVWA in 2021 in Nederland 146 recalls en waarschuwingen uit voor verschillende voedingsmiddelen. Ten opzichte van 2020 is dit een stijging van maar liefst 162%.

Welke oorzaak van een recall komt het meeste voor?

Al zeker drie jaar staan recalls met allergenen (2021: 59 waarschuwingen en recalls) met stip op één. In 2021 zijn verschillende redenen aangegeven voor allergenen recalls. Een foutief etiket is hiervan de meest voorkomende. Je kunt een allergenen recall voorkomen door een goede leveranciers- en procesbeheersing. We lichten dit verder toe.

Leveranciersbeheersing

Zorg voor een kritische beoordeling van de ontvangen leveranciersinformatie. De inkoop van grondstoffen is echt het begin van je proces. Als het hier al mis gaat, hoe produceer je dan nog kwalitatieve en veilige producten? Je moet weten welke producten je in huis haalt. Wat zijn de voedselveiligheidseisen? Met welke allergenen heb je te maken? Controleer goed of aan alle eisen wordt voldaan en vraag indien nodig extra informatie op. Een controle van bijvoorbeeld de aanwezige allergenen in de grond- en hulpstoffen is de basis van een juist etiket.

Procesbeheersing

Een recall omtrent allergenen heeft veelal te maken met fouten in het proces door menselijk handelen. Voorbeelden van fouten zijn:

  • Het plakken van een verkeerd etiket
  • Het vullen van de verkeerde verpakking
  • Kruisbesmetting door onjuiste schoonmaak

Door het proces te optimaliseren kun je deze fouten en een recall voorkomen. Met deze maatregelen optimaliseer je het proces:

  • Opleiding van personeel. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van welke allergenen er zijn, wat de gevaren zijn en hoe je hier in de productie op de juiste manier mee omgaat. Bijvoorbeeld via een E-learning Allergenenbeheersing in de productie of een maatwerk opleidingstraject.
  • Verbetering van de communicatie. Kruisbesmettingen met allergenen kunnen ook voorkomen door onjuiste communicatie. Bijvoorbeeld als een medewerker denkt dat een bak ik schoongemaakt na productie met een allergeen, maar dit niet zo blijkt te zijn. Of dat de etiketrol vervangen is, terwijl dit nog niet is gebeurd. Als medewerkers de belangen van het voorkomen van kruisbesmettingen met allergenen kennen en weten hoe ze hierover moeten communiceren, voorkom je dat het hier fout gaat. Dit heeft uiteraard ook alles te maken met een goede opleiding.
  • Voortdurend onderzoek naar mogelijke allergenen en kruisbesmettingen in het gehele productieproces en het treffen van passende maatregelen. Bijvoorbeeld door deze punten mee te nemen tijdens inspecties en interne audits. Maar denk ook aan het controleren van de schoonmaak met labonderzoek. Wijzig verwerkings- of behandelingsprocedures na het constateren van afwijkingen en train medewerkers opnieuw in het toepassen van de juiste werkwijze.

Whitepaper Allergenenmanagement

Aandacht voor product en proces.

 

Procesmonitoring

Na het vaststellen van aanvullende maatregelen, moet hier ook toezicht op zijn. Monitor of de wijzigingen in het proces worden beheerst. Wanneer een afwijking wordt geconstateerd, moeten corrigerende maatregelen genomen worden om deze op te lossen, de oorzaak te bepalen en herhaling te voorkomen. Daarnaast moeten verificatieactiviteiten plaatsvinden, om te bepalen of procedures effectief zijn, de monitoring daadwerkelijk plaatsvindt en passende corrigerende maatregelen worden getroffen. Inspectie software helpt je bij het continu verbeteren van je processen. Of vraag hulp aan een QA adviseur. Deze weet waar je op moet letten en heeft vaak een andere kijk op je proces.

Bewustwording

Als laatste is bewustwording bij alle medewerkers van het bedrijf een niet te missen onderdeel. Een goede voedselveiligheidscultuur moet door de gehele organisatie worden gedragen. Alleen als er voldoende bewustwording is, creëer je voldoende draagkracht. En ook dit begint weer met de juiste training. Zoals met een training Food Safety Culture of een Workshop Food Safety Culture in de praktijk.

‘Tip: in onze whitepaper Food Safety Culture geven we handvaten hoe je tot een goede voedselveiligheidscultuur binnen je organisatie komt.”

Meer informatie?

Wil je meer lezen over hoe je een allergenen recall kunt voorkomen? Lees dan het kennisbankartikel over allergenen(management). Hulp nodig bij het voorkomen, testen of uitvoeren van recalls of aan de slag met allergenenmanagement? Neem contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor je klaar.

Auteur: Tamara Kee
Senior Adviseur QA
Webinar Listeria

Webinar Listeria

Aardbeien: nieuwe rassen

Aardbeien: nieuwe rassen

Externe audits: Hoe voorkom je tekortkomingen?

Externe audits: Hoe voorkom je tekortkomingen?