Kennis

Aaltjes onder controle door slim grondgebruik en organische mest

Aaltjes onder controle door slim grondgebruik en organische mest

Plantenkwekerij Kapteijns in Den Bosch voert ieder jaar bemesting- en aaltjesonderzoek uit bij Normec Robalab. In deze klantcase vertelt eigenaar Piet-Hein Kapteijns hoe hij aaltjes onder controle heeft door slim grondgebruik en organische mest.

Samen met teeltadviseur Chris van Laarhoven zijn we op bezoek bij Plantenkwekerij Kapteijns in Den Bosch. Piet Hein Kapteijns kweekt hier met uitzicht op het provinciehuis van Den Bosch op circa 50 hectare vollegrond en in 3 hectare kas preiplanten, aardbeiplanten en Astilbe planten. De opgekweekte planten gaan naar telers die deze planten verder laten groeien en hiermee prei, aardbeien en Astilbe bloemen gaan produceren.

Samenstelling van de bodem is belangrijk

Het opkweken van jonge plantjes vergt veel vakmanschap en inzicht waarbij de kwaliteit van de bodem een cruciale factor is. De kwaliteit van de bodem wordt sterk bepaald door de samenstelling van de bodem; zit er voldoende organische stof in, is er voldoende bodemleven en zitten er voldoende mineralen in de bodem die de plant kan opnemen?

Om hier inzicht in te krijgen neemt Piet-Hein elk jaar van elk perceel monsters voor bemestings- en aaltjesonderzoek die hij laat onderzoeken bij Normec Robalab. Elk jaar zijn er weer nieuwe percelen omdat het belangrijk is om niet altijd hetzelfde gewas te telen op hetzelfde perceel. Hierdoor kunnen schadelijke aaltjes in aantal fors toenemen die de jonge plantjes kunnen aantasten. Schade of groeiproblemen wil je natuurlijk voorkomen.

Slim grondgebruik is dus belangrijk om de aaltjesdruk onder controle te houden. Dit wordt ook steeds belangrijker omdat het bestrijden van schadelijke aaltjes met behulp van gewasbeschermingsmiddelen over enkele jaren niet meer mogelijk is. Hier komt bij dat door het bestrijden van schadelijke aaltjes er ook niet-schadelijke aaltjes verloren gaan. En dat wil je juist niet. Vergelijk het met bacteriën: de meeste bacteriën zijn heel nuttig en hebben we nodig om te kunnen leven. Slechts enkele bacteriën zijn schadelijk en die wil je niet.

Goede conditie zorgt voor een goed bodemleven

Daarnaast zijn de conditie en de beschikbare mineralen in de grond heel belangrijk. Een goede conditie van de grond zorgt voor een goed bodemleven, waarvan aaltjes onderdeel uitmaken. Hiervoor neemt Piet-Hein dus ook monsters om de bemestingstoestand van zijn percelen inzichtelijk te maken. Op basis van de analyses die hij terugkrijgt van Normec Robalab maakt hij een bemestingsplan. Uniek hierbij is dat Piet-Hein al sinds 2011 in zijn kassen geen kunstmest meer gebruikt in zijn basisbemesting. Hij gebruikt alleen maar organische meststoffen. Dit zorgt voor het op peil houden van de organische stof in de bodem en dit zorgt er weer voor dat het bodemleven optimaal kan functioneren. Hierdoor kunnen plantjes de beschikbare mineralen in de bodem opnemen en dus goed groeien.

Piet-Hein en Chris bepalen vooraf de strategie hoe de bodem in conditie te brengen en te houden met behulp van de analyses van Normec Robalab. Door vooraf naar de bodem te kijken hoeven zij nauwelijks achteraf bij te sturen. Hiermee realiseren zij betere opbrengsten. Dat ze hiermee ook nog flink besparen op kunstmest en het gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet alleen economisch maar ook ecologisch een flink pluspunt en een prima basis voor de toekomst!

Hulp nodig?

Een goede bemonstering is de start van het aaltjes- en bemestingsonderzoek. Het is daarom van essentieel belang dat deze correct wordt uitgevoerd. Wij helpen je graag met een juiste start van deze onderzoeken.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
Bij Normec Foodcare gaan we tot de bodem

Bij Normec Foodcare gaan we tot de bodem

Data en goede interpretatie ervan essentieel voor duurzaam bodembeheer

Data en goede interpretatie ervan essentieel voor duurzaam bodembeheer

Gezonde bodem: meten is weten

Gezonde bodem: meten is weten