Kennis

Bij Normec Foodcare gaan we tot de bodem

Bij Normec Foodcare gaan we tot de bodem

De bodem is de basis waar alles begint. Of het nu gaat om fruit, aardappelen, groente, eieren, melk of vlees: al deze producten hebben een goede bodem nodig om direct of indirect gezond en lekker voedsel te kunnen produceren. De teler is daarom zuinig op de kwaliteit en de samenstelling van de bodem en wil hier de juiste informatie over hebben. Want op basis van de juiste informatie over de nutriënten, de samenstelling en het bodemleven stuur je als teler op hoe je de bodem gaat bewerken en bemesten en welk gewas het beste past. Normec Foodcare helpt je met diverse agrarische bodemonderzoeken.

De agrarische laboratoria van Normec Foodcare – Normec Robalab, Normec Dumea en Normec Groen Agro Control – hebben gezamenlijk veel ervaring en expertise in huis om de teler te voorzien van die informatie waarmee hij het optimale rendement uit de bodem kan halen. Zo helpen we je met diverse bodemonderzoeken:

  1. Routinematig teeltafhankelijk kwantitatief agrarisch bodemonderzoek
  2. Teeltonafhankelijk periodiek kwalitatief agrarisch bodemonderzoek
  3. Agrarisch bodemonderzoek in relatie tot klimaat

Routinematig teeltafhankelijk kwantitatief agrarisch bodemonderzoek

Deze onderzoeken omvatten de bemestingsonderzoeken, al dan niet wettelijk voorgeschreven (zoals derogatie en fosfaatdifferentiatie), en de nematodenonderzoeken. Met bemestingsonderzoek van de bodem geven we per teelt aan welke nutriënten en in welke mate deze nutriënten beschikbaar zijn voor de plant en indien nodig aangevuld moeten worden om tot een optimaal teeltresultaat te komen. Met de nematodenanalyses geven we per teelt aan welke en in welke mate nematoden aanwezig zijn in de bodem en of dit past bij het gewas dat geteeld gaat worden. Meer informatie over aaltjesonderzoek is te vinden op onze website.

Teeltonafhankelijk periodiek kwalitatief agrarisch bodemonderzoek

Deze onderzoeken geven informatie over de conditie van de bodem. De conditie of vruchtbaarheid van de bodem wordt bepaald door een aantal factoren op het gebied van de fysische samenstelling van de bodem, het microbiologisch leven in de bodem en de hoedanigheid van de aanwezige nutriënten in de bodem. Door de samenwerking hebben wij onze kennis over deze onderzoeken uitgebreid. Bodemanalyses geven niet alleen veel informatie over de conditie van de bodem, maar er wordt ook een duidelijk advies gegeven hoe de bodem in conditie te brengen en/of te behouden.

Nieuw: agrarisch bodemonderzoek in relatie tot klimaat

Klimaatverandering en klimaatadaptatie zijn thema’s die een steeds grotere impact hebben op onze bodem. Droogte en neerslag zorgen ervoor dat het belangrijk is dat de bodem zoveel mogelijk water kan bufferen. Door het toenemend verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen is het daarnaast belangrijk dat de bodem ervoor zorgt dat de plant voldoende weerbaar is. Of dat de bodem zoveel mogelijk koolstof vast kan leggen en vast kan houden waarmee CO2-emissies worden gereduceerd.

Met de juiste analyses kan de teler inspelen op de nieuwe vraagstellingen die op hem afkomen en hiermee aantonen dat hij op de juiste wijze met zijn bodem omgaat.

Wij helpen je een kwalitatief hoogstaand product te leveren

Met onze analysediensten bieden we een totaalpakket aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken, zowel gericht op de cyclus van teelt naar teelt als gericht op de conditie van de bodem die teeltonafhankelijk is. Daarbij investeert Normec Foodcare volop in nieuwe ontwikkelingen zodat wij onze klanten niet alleen vandaag, maar ook morgen van de juiste informatie kunnen voorzien waarmee zij een optimaal rendement kunnen behalen.

Auteur: Iwan Gijsbers
Directeur Innovatie Agro
Frambozen: optimale balans tussen smaak en houdbaarheid

Frambozen: optimale balans tussen smaak en houdbaarheid

Online Specificatie Module inrichten en beheren

Online Specificatie Module inrichten en beheren

Hoe verifieer en valideer je allergenen?

Hoe verifieer en valideer je allergenen?