banner sinaasappels

Waar moet u als levensmiddelenbedrijf verplicht aan voldoen?

02-02-2020 | Gemiddelde leestijd: 4 min
144 personen hebben dit bericht gelezen

Wat zijn de verschillen tussen wetgeving en certificering? Waar moet je als levensmiddelenbedrijf verplicht aan voldoen? Welke keuzes kan je als bedrijf zelf maken? Dit zijn vragen die regelmatig spelen bij bedrijven die met levensmiddelen werken. In dit artikel gaan we in op de vraag ‘Waar moet je als levensmiddelenbedrijf verplicht aan voldoen en hoe kan je dat doen?’

Een veilig voedingsmiddel

Om de kans te verlagen dat consumenten ziek worden of ongemak ondervinden na het eten of drinken van levensmiddelen, moeten levensmiddelenbedrijven (en diervoederbedrijven) voldoen aan de voedselveiligheidseisen zoals deze gesteld zijn in wet- en regelgeving. Hierin wordt onder andere aangegeven dat deze bedrijven verplicht zijn om te beschikken over een voedselveiligheidsplan dat gebaseerd is op de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) systematiek. Als bedrijven behoren tot een sector waarvoor een goedgekeurde hygiënecode beschikbaar is, is het voldoende als deze hygiënecode volledig wordt nageleefd. Zowel in geval van een eigen voedselveiligheidsplan als een hygiënecode moet voldaan worden aan de 7 basisprincipes van HACCP. Het doel van HACCP is om mogelijke gevaren die een negatief effect kunnen hebben op de veiligheid van voedingsmiddelen te identificeren, analyseren en evalueren.

De 7 basisprincipes van HACCP

In de Codex Alimentarius van de World Health Organisation zijn de 7 basisprincipes van HACCP beschreven:

 1. Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan.
 2. Ga na welke maatregelen nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast. Dit zijn punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht.
 3. Geef per CCP de kritische grenzen aan.
 4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt worden.
 5. Leg de te ondernemen acties bij afwijkingen vast per CCP. Deze acties zijn nodig wanneer de monitoring aangeeft dat de CCP niet wordt beheerst. De acties dienen te worden uitgevoerd voor het product en/of het proces en moeten leiden tot herstel van de voedselveiligheid.
 6. Pas verificatie toe. Verificatie is een periodieke controle om na te gaan of de HACCP-aanpak effectief is, of om na te gaan of de beheersing van een CCP effectief is. Verificatie laat dus zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
 7. Houd documentatie en registraties bij. Documentatie wil zeggen dat de opzet van het HACCP-systeem vastgelegd moet worden. Registratie is het verplicht vastleggen van bepaalde onderdelen van het HACCP-systeem.

Hygiënecode beschikbaar?

Door te voldoen aan de 7 basisprincipes van HACCP, ofwel door het volgen van een eigen voedselveiligheidsplan ofwel door te werken volgens een goedgekeurde hygiënecode, kan je de kans verlagen dat consumenten ziek worden of ongemak ondervinden na het eten of drinken van een product dat van jouw bedrijf afkomstig is.Maar hoe weet je nu of er voor jouw bedrijf een hygiënecode beschikbaar is? Bekijk een actueel overzicht van goedgekeurde hygiënecodes op de website van de NVWA.

Zie onderstaand enkele voorbeelden van hygiënecodes:

 • Hygiënecode CBL (voor fooddetailhandel en groothandel)
 • Hygiënecode voor de horeca
 • Hygiënecode voor werken in het slagersbedrijf

Geen hygiënecodes voor mijn sector, en nu?

Als voor de sector waarin jouw bedrijf opereert geen hygiënecode beschikbaar is, dan is het noodzakelijk een voedselveiligheidsplan op te stellen. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) controleert of levensmiddelen- en diervoederbedrijven voldoen aan de wet- en regelgeving. Hierbij wordt ook gecontroleerd of jouw voedselveiligheidsplan aan de eisen voldoet. Ben je er niet zeker van of je een hygiënecode mag toepassen, op welke wijze je deze moet toepassen of ben je verplicht een voedselveiligheidsplan op te stellen en weet je niet hoe je hiermee aan de slag moet gaan? Dan is het altijd verstandig om advies in te winnen bij een extern kwaliteitsbureau.

Marlous-van-Drunen.jpg
Auteur: Marlous van Drunen Marketing CareNet Online
Roel-Botden.jpg

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Roel Botden.

Neem contact op

Gerelateerde kennisbank artikelen

Top 3 meest gelezen

regelgeving voedselveiligheid

Allergenenbeheersing met SimplyOK

Onze etiketteringsspecialisten zien regelmatig etiketten voorbij komen waar een waarschuwing voor sporen van allergenen op staan vermeld. Binnen de Europese Unie zijn de regels met betrekking tot het ...
07 Augustus 2018
Peijnenburg

Goede opfrisser over voedselveiligheid voor Peijnenburg

Voedselveiligheid is een thema dat regelmatig opgefrist moet worden. Peijnenburg liet de training verzorgen door Training & Education. “Iedereen vond het leuk om de training te volgen”, aldus ...
20 Mei 2019
noten op houten plank

Wat zijn allergenen?

Als een levensmiddel een stof bevat die een overgevoeligheidsreactie kan veroorzaken, moet dit op het etiket worden vermeld. Dit is van groot belang voor mensen met een allergie om te kunnen bepalen o...
09 Januari 2020

Gerelateerde diensten

Gerelateerde branches

Roel-Botden.jpg

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Roel Botden

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Roel-Botden.jpg

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Menu