Kennis

Betrouwbare productmonitoring met het kwaliteitsprogramma 

vrouw in supermarkt

Betrouwbare productmonitoring met het kwaliteitsprogramma

Als voedingsmiddelenproducent wil je dat de consument jouw producten blijft kopen, maar dat is een flinke uitdaging in de huidige markt. Consumenten zijn kritischer en kijken naar verschillende eigenschappen, zoals duurzaamheid, dierenwelzijn, clean label en gezondheid. Ook het aanbod en de concurrentie verandert continu. Hoe zorg je dat de consument jouw product blijft kopen in deze sterk veranderende markt?

Productmonitoring

Door consumentenbeleving, smaak en sensorische eigenschappen van producten te monitoren, weet je hoe je product ervaren wordt door de consument en wat de slagingskans van je product is in de markt. Bij veranderingen in de markt of toenemende concurrentie stuur je tijdig het productontwikkelingsproces bij. Door continu te blijven monitoren, bewaak je de kwaliteit van producten en zorg je ervoor dat dit op een zo prijsefficiënt mogelijke manier gebeurt.

Monitoring van stabiele productcategorieën

Hoe vaak een product gemonitord moet worden, is afhankelijk van de productcategorie. Sommige categorieën zijn heel stabiel en andere zijn juist wat dynamischer. In de volgende grafieken, die gebaseerd zijn op resultaten uit de Normec Normbase, is dit goed zichtbaar. Als voorbeeld zie je de schoolcijfers van melkchocolade hagelslag en pepercervelaat in de jaren 2020 tot en met 2023. (Bron: Normec Normbase. Gemiddeld schoolcijfer van alle onderzoeken uit de betreffende categorie voor elk van de jaren 2020 t/m 2023.)

Je ziet dat sommige categorieën zich in een hele stabiele markt bevinden, zoals bij melkchocolade hagelslag. Dit is een product wat al jaren bekend is bij de consument, wat waarschijnlijk door veel mensen gegeten wordt en waarin geen nieuwe innovaties meer zijn. Bij pepercervelaat zie je dat de markt in beweging is en dat de consument het product steeds meer gaat waarderen. Dit kan allerlei oorzaken hebben, zoals meer concurrentie op de markt, verbetering van gebruikte grondstoffen, meer aandacht voor kwaliteit of een consument die meer open staat voor het product.

Monitoring van dynamische productcategorieën

Andere productcategorieën kunnen te maken hebben met veel meer ontwikkelingen, zoals:

  • Momentopname. De ene grondstof is het hele jaar door vrij consistent en de andere grondstof is dat niet. Een zalm eet bijvoorbeeld niet het hele jaar hetzelfde. De kwaliteit is dan ook afhankelijk van de vis en de periode. Je hebt in dat geval aan één meting niet voldoende. Ga dus allereerst na of je grondstof of je product het hele jaar door consistent is.
  • Productinnovaties. Als je productcategorie zich in een verzadigde markt begeeft dan is het belangrijk om je product te blijven innoveren om op te vallen binnen de markt. Ook kan de markt zich zo snel ontwikkelen, waardoor het aantal concurrenten snel toeneemt. Door het monitoren van de producten kan de markt goed in de gaten worden gehouden.
  • Veranderingen op de markt en smaak van de consument. Sommige productcategorieën worden weer eens opgeschud en in een nieuw jasje gestoken door een fabrikant. Of er komt nieuwe bereidingsapparatuur (bijvoorbeeld Senseo, Airfryer) op de markt waar verschillende fabrikanten op inspelen. Ook zijn er voedingstrends die door een groter publiek geaccepteerd worden en waarop fabrikanten inspelen (superfood, karamel zeezout en mocktails).

Sensorische houdbaarheid

Ook de sensorische houdbaarheid is van invloed op de resultaten. Denk aan het gebruik van minder conserveringsmiddelen en aanpassingen van het verpakkingsmateriaal. Wat doet dit met de houdbaarheid en kwaliteit van je product? Maar, in geval van dierlijke producten, ook de voeding van het dier of de bemesting van het gewas en de kwaliteit hiervan.

Kwaliteitsprogramma

Een stabiele manier om te toetsen hoe het product zich verhoudt tot de markt is een kwaliteitsprogramma. Bij een kwaliteitsprogramma worden producten over meerdere jaren heen gevolgd. Het voordeel hierbij is dat het inzicht geeft in hoe de kwaliteit van een product zich in de loop van de jaren ontwikkelt. Ook kunnen concurrenten gevolgd worden, waarbij gemonitord wordt hoe het eigen product zich verhoudt tegenover dat van de concurrenten. Bij een kwaliteitsprogramma adviseren we het volgende:

  • Test de producten monadisch. Hierbij test de respondent 1 product en worden de scores afgezet tegen de scores in de testdatabase. Het product kan daarna weer aangepast en opnieuw getest worden. Daarnaast kunnen latere concurrenten opgenomen worden zonder dat voorgaande resultaten overbodig worden.
  • Houd de vragenlijst zo stabiel mogelijk, zodat deze geen invloed kan hebben.
  • Gebruik producten uit de markt, waarbij de THT zo min mogelijk verschilt tussen de producten.
  • Bepaal de meest optimale momentopnames. Is het product afhankelijk van het seizoen, wisselt de kwaliteit per seizoen of zijn er veel ontwikkelingen binnen de markt? Overweeg dan het product in het seizoen of meerdere keren per jaar te monitoren.

Aan de slag met je kwaliteitsprogramma

Wil jij een kwaliteitsprogramma inzetten voor je producten? Wij helpen je met het opzetten en uitvoeren van een passend kwaliteitsprogramma. Het resultaat? Een helder rapport waar je direct mee aan de slag kunt en een hand-out waarin de producten en resultaten door de jaren heen overzichtelijk worden weergegeven. Neem contact met ons op en we gaan samen aan de slag.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
Webinar Listeria

Webinar Listeria

Aardbeien: nieuwe rassen

Aardbeien: nieuwe rassen

Externe audits: Hoe voorkom je tekortkomingen?

Externe audits: Hoe voorkom je tekortkomingen?