Kennis

Voedselveilig werken met een goedgekeurde hygiënecode

Voedselveilig werken met een goedgekeurde hygiënecode

Door te werken met een goedgekeurde hygiënecode, kun je als levensmiddelenbedrijf snel en zonder grote investeringen aan de wettelijke voedselveiligheidseisen voldoen. Wat is een hygiënecode en welke code is geschikt voor jouw bedrijf?

Wat is een hygiënecode?

Een hygiënecode dient als gids voor bedrijven die met voeding werken. In de hygiënecode zijn de eisen weergegeven waar je aan moet voldoen om ervoor te zorgen dat consumenten je producten veilig kunnen eten en drinken. Hygiënecodes worden opgezet in opdracht van een brancheorganisatie en, na een positief advies door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), goedgekeurd door de Minister van Medische Zorg en Sport. Op deze manier kan voor gestandaardiseerde processen in een branche invulling worden gegeven aan de wettelijke HACCP-verplichting voor ambachtelijke bedrijven. Hygiënecodes zijn met name bedoeld om ambachtelijke bedrijven te helpen op een makkelijkere manier aan de wettelijke eisen te voldoen.

Wat staat er in een hygiënecode?

In de hygiënecode zijn de basisvoorwaarden weergegeven waar je bedrijf aan moet voldoen, zoals eisen voor bedrijfsruimten, ongediertebeheersing en persoonlijke hygiëne. Ook zijn HACCP richtlijnen opgenomen voor de processtappen. Hierbij kun je denken aan eisen voor ontvangst van goederen, temperatuur eisen voor opslag van producten en kalibratie van meetmiddelen. Door het invullen van de registratieformulieren leg je alle nodige gegevens vast om aan te tonen dat je voedselveilig werkt.

Welke hygiënecode moet je kiezen?

Een ambachtelijk bedrijf kiest een hygiënecode die het beste bij haar processen past en werkt exact volgens de voorschriften uit de hygiënecode. Zo voldoe je als levensmiddelenbedrijf snel en zonder grote investeringen aan de wettelijke eisen. Een overzicht van goedgekeurde hygiënecodes per sector is weergegeven op de website van de NVWA. Geen idee welke je moet kiezen? Neem contact met ons op en onze specialisten helpen je bij het maken van de juiste keuze.

Geen lid van een brancheorganisatie of aanvullende processen?

Een detailhandelszaak zoals een notenbar, kruidenier of groenteboer die geen lid is van een brancheorganisatie, moet toch over de hygiënecode kunnen beschikken. Om die reden worden deze door de brancheorganisaties tegen kostprijs aangeboden.

Wanneer een bedrijf naast de gestandaardiseerde processen die in de code zijn beschreven nog andere processen of activiteiten uitvoert, moet het bedrijf hiervoor zelf een aanvullend voedselveiligheidsplan opstellen op basis van de HACCP-principes.

Controleren van het werken volgens de hygiënecode

Voor levensmiddelenbedrijven geldt dat zij een verificatie moeten uitvoeren op het functioneren van hun voedselveiligheidsplan: werkt het plan zoals bedoeld en beschreven is? Ook bedrijven die werken met een goedgekeurde hygiënecode, moeten een verificatie uitvoeren. De meest toegepaste methode is door middel van een hygiënecode-inspectie. Bij zo’n inspectie wordt aan de hand van een vaste vragenlijst een beoordeling uitgevoerd van de basisvoorwaarden, zoals hygiëne, schoonmaak en plaagdierbeheersing.

Daarnaast worden de processen gecontroleerd, zoals verhitten, terugkoelen en warme, gekoelde of ongekoelde presentatie van eet- en drinkwaren. Zeker wanneer bedrijven te maken hebben met meerdere locaties, bijvoorbeeld in geval van een hoofdkantoor met winkels of restaurants door het hele land, is de inzet van een controlebureau een slimme zet. Normec Foodcare heeft landelijk werkende hygiëne-auditoren met ruime ervaring in het uitvoeren van hygiëne-inspecties. Resultaten van de controles zijn via een portal inzichtelijk en eenvoudig om te zetten naar managementinformatie. Bijkomend voordeel is dat Normec Foodcare over een door de NVWA erkend zelfcontrolesysteem beschikt: ‘Goed & Groen’. Wanneer de controle via deze systematiek plaatsvindt, ligt de lat hoger en is een groene locatie ook écht groen. Zo kan iedere kwaliteits- of operationeel verantwoordelijke van een formuleorganisatie met een gerust hart en een comfortabel gevoel gaan slapen.

Hygiënecodes en de warenwet

De mogelijkheid om als branche een hygiënecode op te zetten en goed te laten keuren, is vastgesteld in artikel 8 van Europese Verordening (EG) 852/2004 en in artikel 4 tweede lid van het Nederlandse Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen. Deze regelingen bieden de mogelijkheid om de ‘HACCP verplichting’ uit de Europese en Nederlandse wet voor een hele branche gezamenlijk uit te werken in een hygiënecode. De branche voert voor de specifieke processen een gevarenanalyse uit. Wanneer deze is goedgekeurd door de NVWA worden de beheersmaatregelen uitgewerkt in werkvoorschriften in de hygiënecode.

Wanneer de hygiënecode door de NVWA is goedgekeurd, wordt deze besproken in het Regulier Overleg Warenwet (ROW). Alle andere branches en stakeholders hebben een stem in dit overleg en kunnen hun visie op de hygiënecode naar voren brengen. Wanneer de NVWA een positief advies afgeeft en er voldoende draagvlak is voor de hygiënecode in het ROW, wordt deze voor goedkeuring aangeboden aan de Minister van Medische Zorg en Sport.

Schrijven van hygiënecodes

Om een hygiënecode te kunnen laten goedkeuren, moet deze geschreven worden door een vertegenwoordiger van de branche. In praktijk houdt dit meestal in dat de brancheorganisatie een extern gespecialiseerd adviesbureau inschakelt om dit samen met hen op te pakken. Normec Foodcare heeft ruime ervaring met het schrijven van hygiënecodes, het beoordelingstraject door de NVWA en het ROW en de goedkeuring door de Minister.

Voorbeelden van codes waar Normec Foodcare (voorheen onder de naam Kroonenburg Advies) aan heeft meegewerkt zijn:

  • CBL Hygiënecode versie 2011 en versie 2017
  • Hygiënecode STOR versie 2019
  • Hygiënecode voor de ambachtelijke ijsbereiding versie 2009 en versie 2019
  • Hygiënecode voor de horeca 2007

Op dit moment leggen wij samen met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) de laatste hand aan de vernieuwde Hygiënecode voor de wijnsector.

Kennispartner voor hygiënecodes en hygiënecode-inspecties

Ondersteuning nodig bij het werken met hygiënecodes? Normec Foodcare is een bewezen kennispartner voor het opstellen of actualiseren hiervan. Met zo’n 7.000 inspecties per jaar en een door de NVWA erkend zelfcontrolesysteem, zijn alle vragen over hygiënecodes en bijbehorende controles bij ons in vertrouwde handen. Neem contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag.

Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste kennisartikelen? Volg onze LinkedInpagina.

Auteur: Jeroen Hendrickx
Business Excellence Director
HACCP cursus voor ieder niveau

HACCP cursus voor ieder niveau

Voedselveiligheidsplan opstellen

Voedselveiligheidsplan opstellen

3 tips voor het interpreteren van analyseresultaten

3 tips voor het interpreteren van analyseresultaten