Retail en groothandel

Zodra de consument zich in de wandelgangen van de retailer of groothandel bevindt, verwacht deze dat de schappen gevuld zijn met producten waarvan de kwaliteit en voedselveiligheid geborgd zijn. Zieke consumenten, recalls, schadeclaims, daar wilt u als retailer of groothandel liever niet mee te maken krijgen. Of u nu werkt volgens een eigen kwaliteitssysteem of een hygiënecode zoals de CBL-Hygiënecode, scherpe aandacht voor voedselveiligheid en kwaliteit is ieder moment van de dag van groot belang.

Ketenbeheersing van groot belang

In deze transparante samenleving spelen de media een grote rol in het verspreiden van informatie over de risico’s van voeding. Als producerend bedrijf bent u verantwoordelijk voor de certificering van je producten, maar de retailer en groothandel bepaalt zelf welke producten in de schappen liggen. Als bedrijven fouten maken in de kwaliteit of veiligheid van hun producten, kan dat de retailer of groothandel flinke imagoschade opleveren. Het is daarom van groot belang de gehele keten onder controle te hebben.

Geen grijs gebied

Als retailer of groothandel levert u een breed scala van levensmiddelen dat door een groot aantal producenten wordt aangeleverd. Om risico’s te voorkomen, moet u volledig op de hoogte zijn van de prestaties van uw leveranciers en filialen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan: keten(beheersing) is complex.

Door onze jarenlange ervaring bij productiebedrijven weten wij haarfijn de risico’s van je leverancier in kaart te brengen. We beoordelen leveranciers op het gebied van onder andere traceerbaarheid, etikettering, microbiologie en de procesbeheersing van voedselveiligheid. Daarnaast bieden we een geautomatiseerde oplossing voor productspecificaties en de monitoring van hygiëne en HACCP binnen uw eigen organisatie. Ook kunnen we audits uitvoeren om te controleren of uw bedrijf voldoet aan de eisen van het FAVV.

Inspectie FAVV

Het FAVV voert regelmatig inspecties uit bij supermarkten, speciaalzaken en groothandels. Hierbij worden onder andere de hygiëne, ongediertebeheersing, temperatuurbeheersing en registraties beoordeeld. Bij meerdere keren een slechter resultaat en wanneer u meerdere keren een boete ontvangt, komt u onder verscherpt toezicht te staan. Inspectieresultaten worden door de FAVV kenbaar gemaakt, waarbij slechte resultaten het imago van uw bedrijf kunnen schaden. Door regelmatig inspecties uit te voeren binnen uw winkel(s) kunt u waar nodig tijdig verbetermaatregelen treffen. Zo blijft u een constante kwaliteit leveren richting de klanten en staat u niet zomaar voor verrassingen tijdens externe inspecties. U kunt inspectierondes lopen op basis van de eisen uit de hygiënecode of op basis van uw eigen kwaliteitshandboek.

Voedselfraude en food defense

In de media is bijna dagelijks sprake van gevallen van voedselfraude en opzettelijke besmetting. Ook retailers en groothandels worden hiermee geconfronteerd. Voor bedrijven kan dit niet te onderschatten imagoschade opleveren. We helpen u graag bij het bewaken van de productintegriteit en het opstellen van een eventuele kwetsbaarheidsanalyse. Ook geven we advies over hoe u kunt handelen in het geval van daadwerkelijke fraude.

Boxes kept on shelves in the warehouse

Ervaringen van onze klanten

van-Dijk-Banket

Van Dijk Banket

Van Dijk Banket krijgt regelmatig veel productaanvragen binnen. Het bedrijf stelt binnen enkele dagen nieuwe recepturen samen en levert de klanten proefmonsters met de bijbehorende specificaties. De specificaties worden samengesteld door Normec Foodcare. “Normec Foodcare werkt zeer snel, waardoor wij ook snel kunnen schakelen”, aldus QA-manager Tineke Bergsma.
Group-of-Butchers

Group of Butchers

Group of Butchers is een innovatief vleeswaren producerend bedrijf met vestigingen in Nederland en België. Al meerdere jaren achter elkaar ontvangt het bedrijf de Industributie Trofee voor de beste waardering vanuit de retailmarkt voor hun producten. Logisch dat de medewerkers up to date geschoold moeten zijn om de hoge standaarden te handhaven.

De Lekkerkerker Groep

De Lekkerkerker Groep – producent van onder andere roomkaas, kaasproducten en kruidenboter – werkt vanaf het begin samen met Normec Foodcare. Zo hebben ze samengewerkt met ons laboratorium en hebben ze onze etiketteringsspecialisten ingeschakeld voor vertaalwerkzaamheden. Toen zij op het punt kwamen dat het hele stuk specificatiebeheer anders ingericht zou worden, was het contact snel gemaakt. De casus werd bij Normec Foodcare voorgelegd.
janna-juiste-formaat-website

Hulp nodig met uw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Janna Mestach

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

janna-juiste-formaat-website

Een greep uit onze klanten

Op de hoogte blijven? Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief