Sectoren

Verpakkingen

iemand pakt verpakking uit schap

Verpakkingen

Niet alleen het product zelf bepaalt de voedselveiligheid, ook de verpakking ervan heeft hier invloed op. Omdat verpakkingen levensmiddelen kunnen besmetten en de consument de aanwezigheid van schadelijke stoffen niet zelf kan vaststellen, gaat er veel aandacht uit naar de veiligheid van verpakkingsmateriaal. Zo heeft een aantal stoffen in het verleden tot incidenten en recalls geleid. Om de risico’s van verpakkingen en eventuele incidenten te beperken, helpen wij verpakkingsbedrijven bij het opstellen en verbeteren van voedselveiligheidssystemen.

Strenge eisen

Producenten van levensmiddelen eisen dat het aangeleverde verpakkingsmateriaal altijd aan de gestelde eisen voldoet. Verpakkingen en gebruiksartikelen moeten daarbij ook traceerbaar zijn om zo het terugroepen van producten met gebreken, de voorlichting van de consument en de vaststelling van de aansprakelijkheid te vereenvoudigen.

Procesbeheerssystemen op orde

Onze jarenlange ervaring in de levensmiddelenindustrie heeft ervoor gezorgd dat we de wettelijke eisen en standaarden kennen als geen ander. Onze kwaliteitsmanagers stellen voor verpakkingsbedrijven voedselveiligheidssystemen op die aan alle geldende regels voldoen. Je kan je hiervoor ook laten certificeren. Hiervoor is met name de standaard BRC Packaging and Packaging Materials (BRC-IoP) van toepassing. Deze norm is speciaal ingevoerd voor producenten van verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen.

Ook moeten levensmiddelenverpakkingen van kunststof voldoen aan bepaalde basisrichtlijnen, die vastgelegd zijn in de Verordening (EU) nr. 10/2011. Ons laboratorium kan migratietesten verrichten om te zien of stoffen vanuit de verpakking naar het levensmiddel worden overgebracht.

Een slechte verpakking kan ook veel afbreuk doen aan de belevenis van de consument. De verpakking is het eerste wat een consument ziet als hij met jouw product in aanraking komt. Het is dan ook zaak dat je ervoor zorgt de verpakking aansluit op de verwachting van de consument. Om aan de verwachting te kunnen voldoen, kan je een verpakkingsonderzoek laten doen door Normec Foodcare. Jouw verpakking wordt dan grondig onder de loep genomen en voorgelegd aan potentiële klanten. Aan de hand daarvan wordt een grondige analyse gemaakt en weet je waar je staat met jouw verpakking.

Meer informatie over wat wij kunnen betekenen in de verpakkingen sector?

Neem contact op

Gerelateerde diensten