Nieuws

Nieuwe regels voor mestvervoer: het effect op de agro-sector en mestanalyses

mestanalyse

Nieuwe regels voor mestvervoer: het effect op de agro-sector en mestanalyses

Sinds 1 januari 2023 moeten vervoerders van mest een nieuw systeem gebruiken: het rVDM (realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen). Ook zijn er nieuwe regels rondom het uitrijden van mest. Veel veranderingen in een korte tijd. Wat houden deze veranderingen in en hoe worden ze, bijna een jaar na invoering, ervaren binnen de sector?

Wat is er veranderd?

De uitrijdperiode voor mest is gewijzigd. De uitrijddatum voor drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op bouwland is een maand verkort, al zijn er wel ontheffingen voor veel gewassen. En de periode voor het uitrijden van vaste strorijke mest is een maand verruimd. Ook is het vanaf dit jaar verplicht om rustgewassen te telen. De nieuwe regels zijn weergegeven op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Daarnaast moet je bij het vervoeren van dierlijke mest vanaf 1 januari 2023 werken volgens het nieuwe systeem realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Met deze nieuwe manier van werken geef je veel gegevens al vóór het vervoer door en doe je realtime meldingen.

Mestanalyses

Als je mest vervoert, ben je wettelijk verplicht om een monster te (laten) nemen en dit door een onafhankelijk lab te laten analyseren. Dit gebeurt onder andere bij onze laboratoria in Wijhe en Deurne. De resultaten worden vervolgens door ons in het rVDM ingevuld. Kevin Gerritsen is Onderzoeksdeskundige Chemie bij Normec Robalab en vertelt: “Voorheen werden gegevens altijd achteraf naar ons doorgestuurd, maar met het nieuwe systeem moeten gegevens voor, tijdens en na transport in het systeem ingevoerd worden.” Griëtte Bosman, Manager Laboratorium Normec Dumea, vult aan: “Het proces is nu eigenlijk in stukken opgedeeld met daarbij ook een vaste timing. Voorheen had je bijvoorbeeld 30 dagen de tijd om alle gegevens in te voeren, maar nu hebben we voor het invoeren van analyseresultaten 10 dagen de tijd. De doorlooptijd is strakker geworden. Dit vraagt om een snelle werkwijze, zeker in drukke perioden of als heranalyses nodig zijn.” Door bijvoorbeeld de toepassing van diverse automatiseringen kan in beide laboratoria goed aan deze timing worden voldaan. “Denk aan automatisering met uitvulrobotten. Daarnaast hebben we altijd een back-up achter de hand mocht er op één van onze locaties te weinig capaciteit zijn. Zo kunnen we altijd op tijd aan de vraag voldoen”, vertelt Griëtte.

Vragen vanuit de sector

Het nieuwe rVDM betekent voor bedrijven een aanpassing in de werkwijze. Jeanine Gerritsen-Jonker is medewerkster Klantenservice bij Normec Robalab en krijgt, ondanks de invoering in januari, met enige regelmaat nog verschillende soorten vragen van klanten over rVDM: “Bedrijven kunnen ons direct benaderen in geval van vragen. Zo krijgen we bijvoorbeeld berichten binnen dat men de voormelding niet kan doen of dat het scannen van potten problemen geeft. Ook horen we van bedrijven dat zij bijvoorbeeld vrachtwagens moeten laten aanpassen wat flinke kostenposten met zich meebrengt.” Kevin vult aan: “We houden goed contact met onze klanten en stemmen vragen af met het RVO, zodat we een passende oplossing kunnen bieden.”

Han Kuunders van Loonbedrijf Kuunders laat al meerdere jaren analyses uitvoeren door Normec Dumea. Ook hij ervaart in de praktijk diverse vraagstukken als het gaat om het nieuwe rVDM. “Als het hele proces goed verloopt, dan werkt het systeem makkelijker. Maar als er ergens in het proces iets fout is ingevoerd, dan kost het veel tijd om dit opgelost te krijgen. Het rVDM is momenteel zo opgezet dat er vanuit wordt gegaan dat alle invoer 100% kloppend is, maar zo werkt het in de praktijk niet altijd. De planner en chauffeurs zijn ook mensen en kunnen ook fouten maken. Op gebied van monstername en analyses ziet Kuunders geen veranderingen. “Met het nieuwe rVDM moeten we de analyseresultaten zo snel mogelijk terug hebben. Wij werken al meerdere jaren samen met Normec Dumea en zij kunnen ons van deze snelle resultaten voorzien.”

Hulp nodig bij mestanalyses?

Wil je mestmonsters laten nemen en analyseren? Onze laboratoria staan graag voor je klaar.

Heb je vragen of kunnen wij je ergens bij helpen? Wij staan voor je klaar.

Neem contact op
Nat voorjaar zorgt voor kopzorgen bij boeren

Nat voorjaar zorgt voor kopzorgen bij boeren

Cursus Voedselwetgeving

Cursus Voedselwetgeving

Cursus Listeria in samenwerking met Wageningen Academy

Cursus Listeria in samenwerking met Wageningen Academy