Wetgevingsvraagstukken etikettering

Wetgevingsvraagstukken etikettering

Als producent vraag je jezelf wellicht regelmatig af of jouw producten aan de wet voldoen. Klopt de benaming van je product? Mag je een ingrediënt wel of niet gebruiken in het product? Mag je bepaalde claims gebruiken voor je producten? Wat mag je wel en niet op je website zetten? Wij helpen je graag bij dit soort wetgevingsvraagstukken.

Wetgevingsvraagstukken etikettering in het kort

  • De EU heeft diverse wetten opgesteld voor voedselproducenten
  • Deze wetten veranderen regelmatig
  • Onze specialisten kunnen je helpen om te voldoen aan de laatste wetgeving
  • Ook de claims van je teksten en websites kunnen we toetsen aan de wet

De EU heeft diverse wetten opgesteld voor voedselproducenten, die regelmatig aan veranderingen onderhevig zijn. Specialistische kennis hierover is niet altijd binnen je bedrijf aanwezig. Bovendien is het vaak lastig om in de wirwar van wetteksten de juiste informatie te vinden. Wij kunnen dit soort vraagstukken voor je beantwoorden.

Op de hoogte van laatste wetgeving

Binnen onze organisatie werken diverse specialisten die op de hoogte zijn van de laatste wetgeving. Zij kunnen dit op de juiste wijze interpreteren voor bijvoorbeeld jouw product en/of website. Ook kunnen we reeds bestaande teksten en websites toetsen aan de wet en een advies uitbrengen voor eventuele aanpassingen. Zo weet je zeker dat je precies voldoet aan de laatste wetgeving. Dat produceert toch een stuk relaxter.