Nulmeting specificatiebeheer

etiket checken

Nulmeting specificatiebeheer

Uiteraard moet je voldoen aan de specificaties die de wet voorschrijft. Maar voldoet jullie systeem ook aan de eisen die de GFSI-standaarden stellen aangaande labelling en specificatiebeheer? Wij geven je graag antwoord op deze vraag door een nulmeting uit te voeren voor je specificatiebeheer.

Nulmeting specificatiebeheer in het kort

  • We onderzoeken of je etiketten voldoen aan alle gestelde eisen
  • Ook de informatiestroom binnen je bedrijf nemen we onder de loep
  • Met deze korte steekproef krijg je direct inzicht in de actuele status

Hoe verloopt de informatievoorziening door jullie bedrijf? Worden de specificaties van de grondstoffen en de receptuur omgezet naar de juiste tekst op de etiketten? Worden wijzigingen op de juiste wijze doorgevoerd op alle documenten? Tijdens de nulmeting specificatiebeheer komen we hier samen met jou achter.

Inzicht in het specificatiebeheer

Je etiketten moeten minimaal voldoen aan de Verordening (EU) nr. 1169/2011, maar zijn ze ook gebaseerd op de juiste gegevens? Werkt de informatiestroom wel zoals deze werken moet? Gaat de informatie over veel verschillende schijven? Is het voor iedereen duidelijk welke informatie noodzakelijk is voor het opstellen van een specificatie? Door een korte steekproef (de nulmeting specificatiebeheer) geven wij jou hier direct inzicht in. Zo weet je wat de status is van het specificatiebeheer. Vervolgens kijken we samen met jou welke stappen je moet nemen om het specificatiebeheer te optimaliseren.

Wij voeren een nulmeting specificatiebeheer voor je uit

Neem contact op

Onderdelen nulmeting specificatiebeheer

We kijken tijdens de nulmeting naar verschillende onderdelen van het specificatiebeheer. Natuurlijk is het altijd mogelijk om dit samen af te stemmen. Onderdelen die standaard terugkomen tijdens de nulmeting specificatiebeheer gaan met name over de informatiestroom:

  • Welke afdelingen zijn betrokken?
  • Hoe wordt informatie vastgelegd en geborgd?
  • Is informatie van grondstoffen juist overgenomen in de receptuur?
  • Is de informatie correct en is de juiste wetgeving toegepast?
  • Worden wijzigingen adequaat doorgevoerd?
  • Is alle informatie beschikbaar en overzichtelijk voor de gebruikers?
  • Steekproef op label, specificatie en bijbehorende grondstofspecificaties van 1 of meerdere producten.

Betrouwbare hulp bij een nulmeting voor specificatiebeheer

Neem contact op