Werkzaamheidstesten Biociden

plant onderzoeken in laboratorium

Werkzaamheidstesten Biociden

Produceer je desinfectiemiddelen of biociden? Deze moeten aan specifieke toelatingseisen voldoen. Je moet bijvoorbeeld aantonen dat het middel voldoende micro-organismen afdoodt. Wij helpen je met het uitvoeren van de nodige onderzoeken, werkzaamheidstesten en het opstellen van een dossier ter onderbouwing van je product. 

Werkzaamheidstesten Biociden bij Normec Foodcare

  • Werkzaamheidsstudies voor desinfectiemiddelen en biociden
  • Een helder onafhankelijk rapport voor je biociden dossier
  • Conform Guidance on the Biocidal Products Regulation (BPR) van het ECHA en richtlijnen van de norm EN14885

We helpen bij iedere stap

Samen stellen we vast welke testen voor de biociden benodigd zijn en wat de beste testomstandigheden zijn. We ondersteunen onder andere met:

  • Screeningtests tijdens de ontwikkelfase van het middel
  • Onderzoeken of een nieuwe of aangepaste formulering werkzaam is
  • Uitvoeren van standaardtesten die zijn voorgeschreven voor het product
  • Een passende werkzaamheidsstudie samengesteld door onze creatieve specialisten
  • Uitvoeren van fysische en chemische testen en opstellen van een dossier
  • Met korte lijnen, kennis van zaken, enthousiasme en gedrevenheid helpen we je bij iedere stap.

Wij helpen je voldoen aan de eisen van het European chemicals agency (ECHA)

Neem contact op

Wat zijn biociden en desinfectiemiddelen?

Biociden zijn chemische of biologische producten die schadelijke of onwenselijke organismen vernietigen, weren, onschadelijk maken of de effecten ervan voorkomen. Een belangrijke hoofdgroep van de biociden zijn desinfectiemiddelen die gebruikt worden om bacteriën, gisten, schimmels en virussen af te doden. Desinfectiemiddelen worden breed gebruikt, zoals: desinfecterende handgel, desinfectie van oppervlakten in een levensmiddelenbedrijf en het desinfecteren van koeienhoeven tegen klauwproblemen.

Betrouwbare hulp bij werkzaamheidstesten biociden

Neem contact op

Toelating voor desinfectiemiddelen

Desinfectiemiddelen (en alle andere biociden) mogen in Nederland alleen worden verkocht en gebruikt als ze door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) of een andere Europese toelatingsautoriteit zijn toegelaten. Om een middel toegelaten te krijgen tot de markt of goedkeuring van een stof te krijgen, moet een aanvraag worden ingediend. Voor iedere aanvraag moet een dossier voorhanden zijn met alle informatie die nodig is voor de beoordeling van de mogelijke effecten op mens, dier en milieu.

Werkzaamheidsstudies voor desinfectiemiddelen

Een fundamenteel onderdeel van het dossier zijn de werkzaamheidsstudies waaruit blijkt dat het middel inderdaad werkzaam is tegen de micro-organismen zoals geclaimd. Wij voeren de nodige werkzaamheidsstudies uit om aan te tonen dat het middel 99,99% of zelfs 99,999% van alle micro-organismen afdoodt. Hierbij voldoen we aan de Guidance on the Biocidal Products Regulation (BPR) welke is opgesteld door de European chemicals agency (ECHA) en aan de richtlijnen van de norm EN14885.