Risicoanalyse en beheersplan Listeria monocytogenes

vrouw in laboratorium

Risicoanalyse en beheersplan Listeria monocytogenes

Voor alle bedrijfsrisico’s geldt dat deze zo klein mogelijk moeten zijn. Ook als het gaat over Listeria monocytogenes is voorkomen beter dan genezen. Wij helpen bij de risicoanalyse Listeria monocytogenes.

Risicoanalyse en beheersplan Listeria monocytogenes in het kort

  • Wij voeren een risicoanalyse Listeria uit en stellen beheers- en monitoringplannen op
  • De casemanager neemt alle zorg uit handen en zet elke benodigde expertise in
  • Producten kunnen worden onderworpen aan een challengetest of we zetten modellering in om tot een minder grote kans op uitgroei van Listeria te komen

De basis van Listeriapreventie en -beheersing begint bij de opmaak van een risicoanalyse en hieraan gekoppeld een beheersplan (RABP). In dit beheersplan worden bedrijfsspecifieke listeria-risico’s opgesomd op het vlak van de drie dijken: omgeving, proces en product. Daarnaast worden maatregelen aangereikt om het risico tot een minimum te beperken.

Van nulmeting tot advies

Onze adviseurs gaan tijdens een nulmeting op zoek naar juist die punten waar het risico op Listeria-uitgroei of harboring het grootst is. Je krijgt advies over mogelijk eenmalig te nemen technische aanpassingen of periodieke maatregelen voor het reinigings- en desinfectieproces van installaties en bedrijfsruimten.

Monitoringplan

Op basis van het onderzoek en de resultaten van de nulmeting zetten we een monitoringplan op. Ook worden vaste monsternamepunten en testfrequenties bepaald. Dit plan stelt je in staat om bij afwijkingen onmiddellijk te kunnen ingrijpen, nog voor het effectief de verkeerde kant op gaat. Je casemanager kan elke andere expertise van Normec Foodcare inzetten om zo snel mogelijk tot de juiste, passende oplossing te komen.

Wij helpen je risico’s in kaart te brengen en te beheersen

Neem contact op

Inspecteer, analyseer en voer uit

Door het uitvoeren van inspecties bij leveranciers en daar met DNA onderzoek vast te stellen wat de huisflora zijn, kan worden vastgesteld of de insleping van Listeria monocytogenes via grondstoffen of langs andere kanalen plaatsvindt. Daarnaast kunnen we via modellering kijken of het gebruik van conserveermiddelen, het veranderen van zout- en suikerpercentages of het op een andere manier verpakken tot een minder grote kans op uitgroei van Listeria monocytogens zal leiden. Ook kunnen producten worden onderworpen aan een challengetest.

Betrouwbare hulp bij risicoanalyse en beheersplan Listeria monocytogenes

Neem contact op

Geaccrediteerd laboratorium

Alle microbiologische analyses moeten op een betrouwbare wijze uitgevoerd worden, dat heeft de NVWA in informatieblad 85 beschreven. Dat wil zeggen dat je als levensmiddelenbedrijf gebruik moet maken van geaccrediteerde laboratoria. Een groot deel van het totale aanbod aan microbiologische analyses voeren wij onder accreditatie uit, voor een overzicht zie scope L509 op de website van de RvA. Bekijk de verschillende analyses en onderzoeken die we voor je kunnen uitvoeren.