Challenge test

vrouw in laboratorium

Challenge test

Het is een feit dat je moet voldoen aan de eisen van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA). Daar hoort ook een studie naar de houdbaarheid van je kant-en-klare voedselproduct bij. Wij zorgen ervoor dat je aan alle voorwaarden voldoet dankzij onze challenge test.

Challenge test bij Normec Foodcare

  • Ondersteuning van A tot Z (van vooronderzoek tot conclusie)
  • Alle onderzoeken onder één dak wat zorgt voor tijdswinst, verhoogde nauwkeurigheid en reductie van foutenlast
  • Al meer dan 10 jaar geaccrediteerd

Met een challenge test onderzoekt ons ervaren expertiseteam in hoeverre een micro-organisme in jouw product kan groeien. Zo weet je bijvoorbeeld wat Listeria monocytogenes doet in jouw product bij een besmetting. We komen hier achter door opzettelijk micro-organismen toe te voegen en het daarna te meten. Een groot voordeel is dat je met challenge testen meteen voldoet aan de eisen die zijn beschreven in Informatieblad 85.

Voldoe aan Informatieblad 85 met een challenge test

In Informatieblad 85 (een toelichting op Europese Verordening (EG) nr. 2073/2005) stelt de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) dat een studie naar de houdbaarheid van kant-en-klare levensmiddelen een verplichte stap is voordat het product in de handel wordt gebracht.

Om te beoordelen of een pathogeen (bijvoorbeeld Listeria monocytogenes) in een product kan groeien, moet er een studie worden uitgevoerd hiernaar. Een uitgevoerde challenge test kan daar een onderdeel van zijn. Je kiest hier bijvoorbeeld voor nadat je een theoretische modelberekening hebt uitgevoerd (bijvoorbeeld met een groeimodel als Combase en FSSP) en dit wil onderbouwen. Een theoretische modelberekening houdt namelijk geen rekening met achtergrondflora of andere eigenschappen, waar een challenge test wel rekening mee houdt.

Het doel van een challenge test is om bij een (na)besmetting van het product na te gaan wat een micro-organisme in het product doet.

Dankzij onze jarenlange ervaring (al meer dan 10 jaar onder accreditatie ) kunnen wij jou helpen door het hele proces. Wij kunnen jou bijstaan in het vooronderzoek, de uitvoering van de challenge test en het, waar nodig, doorvoeren van verbeteringen op basis van de conclusies.

Vraag hier je challenge test aan

Neem contact op

Meten is weten

Aan het begin (dag 0) doen we een meting, net als tijdens en aan het einde van de houdbaarheid van de test. Zo berekenen we hoe het pathogeen groeit en stellen we vast of het product als voedingsbodem voor deze bacterie kan dienen. Als dit het geval is, kan je het resultaat van de challenge test gebruiken om intermediaire grenswaarden vast te stellen om ervoor te zorgen dat de grenswaarde (zoals bij Listeria monocytogenes: 100 kve/g) niet overschreden wordt aan het einde van de houdbaarheidstermijn.

Tijdens de challenge test nemen we ook verschillende parameters mee, waaronder bijvoorbeeld conservering, pH, zout, wateractiviteit en andere micro-organismen als algemeen kiemgetal, enterobacteriaceae en melkzuurbacteriën. Hierdoor krijg je een volledig beeld over de groei en/of remming van het pathogeen.

Doordat we onze expertise centraliseren voeren we alle testen uit onder één dak (zowel microbiologisch als chemisch). Dit brengt een aantallen voordelen met zich mee: tijdswinst, verhoogde nauwkeurigheid en reductie van de foutenlast. Dankzij ons geautomatiseerd systeem en uitgebreide capaciteit kunnen we dan ook voldoen aan de noden van onze klanten.

Zo werkt een challengetest

  1. Als we voor jou een challenge test mogen uitvoeren, hebben we drie verschillende productiebatches nodig.

  2. Deze batches mogen niet achtereenvolgend zijn geproduceerd. Dus niet op dezelfde dag of in dezelfde week.

  3. De test start met één batch. Onze gespecialiseerde labmedewerkers besmetten deze zo snel mogelijk na productie met het gekozen pathogeen.

  4. Jouw product besmetten we met een combinatie van minimaal twee stammen (goedgekeurd door het Europese referentielaboratorium) die goed in het specifieke product kunnen groeien.

  5. Er kan gekozen worden voor een oppervlaktebesmetting of een dieptebesmetting. Hiervoor moeten we weten waar er een (na)besmetting met het pathogeen kan plaatsvinden. Als je bijvoorbeeld vleeswaren snijdt dan is er een nabesmetting mogelijk met Listeria monocytogenes op het snijvlak (oppervlakte) van het product, hierbij is een oppervlaktebesmetting nodig. Bij een koud gemengd product zoals tonijnsalade dan kan er een besmetting door het hele product zitten. Hierbij is een dieptebesmetting nodig.

  6. Nadat het product besmet is, wordt het pathogeen uitgedaagd om uit te groeien. Dit binnen de houdbaarheidstermijn bij een vooraf bepaald temperatuurprofiel. Het meten kan nu beginnen.

Betrouwbare hulp bij het uitvoeren van een challenge test

Neem contact op

Challenge test uitvoeren volgens protocol

Al onze challenge testen omtrent Listeria monocytogenes voeren we uit via het protocol ‘TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT on challenge tests and durability studies for assessing shelf-life of ready-to-eat foods related to Listeria monocytogenes ’ versie 4, 1 juli 2021. Zo ben jij ervan verzekerd dat je een bruikbaar en goed onderbouwde rapportage met het resultaat van ons terugkrijgt. Dit kun je gebruiken als onderbouwing van de houdbaarheid. (Infoblad 85)