Predictive modelling

Predictive modelling

Hoe gedragen bacteriën zich eigenlijk in jouw product? Welk effect heeft dit op de kwaliteit en houdbaarheid? Dankzij predictive modelling (voorspellende microbiologie) kunnen we het gedrag van (pathogene) bacteriën in jouw levensmiddelen voorspellen. De kennis van Normec Foodcare op het gebied van deze modelleringen helpt kwaliteitsmanagers verder.

Predictive modelling in het kort

  • Onze modellen voorspellen het gedrag van bacteriën in jouw product
  • Hiermee weet je precies welk effect ze hebben op kwaliteit en houdbaarheid
  • De uitkomsten helpen je om een conserveringstechniek te bepalen
  • Ideaal voor kwaliteitsmanagers om het productieproces te valideren

Er is van alles mogelijk wanneer het om bacteriën in voedselproducten gaat. Een voorbeeld van voorspellende microbiologie is deactivatie in een verhittingsproces. Naast deactivatie is het ook mogelijk om bijvoorbeeld de houdbaarheid uit te rekenen. Wij geven je graag advies voor jouw situatie.

Gegarandeerde voedselveiligheid

De wetenschap van de predictive modelling biedt belangrijke instrumenten voor kwaliteitsmanagers om het productieproces te valideren. De uitkomsten van de modellering geven een beeld over de groei, overleving en inactivatie van (pathogene) bacteriën in een product. Hiermee kan je bijvoorbeeld een conserveringstechniek bepalen en/of bijstellen zodat je verzekerd bent dat de voedselveiligheid gewaarborgd wordt. Bovendien kan je het productieproces verbeteren waardoor er meer rendement wordt behaald.

Wij helpen je om het gedrag van bacteriën in je product te voorspellen

Neem contact op