Bodemlevenmonitor

lege akker

Bodemlevenmonitor

Bodemgezondheid is belangrijker dan ooit. Zeker nu er steeds minder gebruik mag worden gemaakt van (kunst)mest en chemische middelen. Gewassen groeien beter op een gezonde bodem en zijn dan weerbaarder tegen weersextremen, bodemziekten en bodemplagen. Een gezonde bodem is afhankelijk van het bodemleven in de grond. Hoe kun je het bodemleven verbeteren? Wij helpen je bij het analyseren en verbeteren van je bodem.

Bodemlevenmonitor in het kort

 • Een betrouwbaar beeld van de samenstelling van het bodemleven in jouw grond
 • Heldere analyseresultaten en interpretatie
 • Ondersteuning en advies door onze adviseurs met jarenlange ervaring op gebied van bodemgezondheid

Bodemleven verbeteren

Met de bodemlevenmonitor krijg je als teler meer grip op het verbeteren van de bodemgezondheid. We passen hiervoor een methode toe waarbij verschillende soorten bodemorganismen uit de grond kunnen worden geïsoleerd. Per soort stellen we vast hoeveel het er werkelijk zijn. Zo geven we een zeer betrouwbaar beeld van de samenstelling van het bodemleven van jouw grond. Met onze jarenlange ervaring op gebied van bodemgezondheid adviseren we daarnaast over de juiste vervolgstappen.

Diverse methoden voor een gezonde bodem

Diverse methoden dragen bij aan een gezonde bodem. We adviseren je over de geschikte methoden voor jouw gewas, zoals:

 • Niet-kerende grondbewerking
 • Directzaai, waarbij het gewas direct in de oude stoppel gezaaid wordt zonder voorafgaande grondbewerking
 • Groenbemesting
 • Bodemverbeteraars

Hulp nodig op het gebied van Bodemlevenmonitor?

Neem contact op

Wat is bodemleven en waarom is het belangrijk?

In de bodem leven verschillende organismen, zoals bacteriën, schimmels, aaltjes, springstaarten en mijten. Dit wordt ook wel het bodemleven genoemd. Uit organische mest, gewasresten en groenbemesters moet het bodemleven de voedingsstoffen vrijmaken die onmisbaar zijn voor de plant. Daarnaast heeft het bodemleven nog diverse andere belangrijke functies, zoals:

 • Afbraak van plantenresten, mest en dode bodemorganismen en vrijmaken van voedingsstoffen hieruit (mineralisatie)
 • Opbouw van organische stof die slechts traag wordt afgebroken (humusopbouw, humificatie)
 • Opbouw van een goede bodemstructuur
 • Losmaken van een te dichte grond door het graven van gangen
 • Vorming van slijmstoffen die de bodemdeeltjes aan elkaar kitten
 • Mengen van organische en anorganische bodemdelen
 • Beperken van te grote aantallen ziekteverwekkende organismen

Hoe weet je of je bodem gezond is?

Om te weten welke hoe jij het bodemleven kunt verbeteren, is het allereerst belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de samenstelling van je grond. Bodemleven is niet homogeen in de grond aanwezig. Het concentreert zich op specifieke plaatsen waar soms sterk van elkaar geïsoleerde evenwichten ontstaan. Daarnaast is het bodemleven afhankelijk van het gebruik van de grond. Door de bodem periodiek te bemonsteren en monitoren krijg je een goed beeld van de ontwikkeling van het bodemleven en daarmee de bodemgezondheid. Wij bemonsteren en analyseren de grond op onder andere de volgende analysepakketten:

Bodemleven bodemflora (Aerobe bacterien, Anaerobe bacterien, Sulfiet reducerende bacterien, Gisten totaal, Schimmels totaal, Actinomyceten)
Bodemleven screening microfauna (Protozoa, Amoebes, Beerdiertjes, Radardiertjes en Aaltjes (incl. plantparasitaire soorten))
Bodemleven screening mesofauna (Regenwormen, Potwormen, Springstaarten, Mijten, Duizendpoten, Miljoenpoten en Keverlarven)

Betrouwbare hulp bij bodemlevenonderzoek

Neem contact op

Monsters aanleveren

Wij bieden de mogelijkheid om de monsters op te halen volgens een vaste logistieke planning. Maar het zelf aanleveren van monsters is natuurlijk ook mogelijk.

water monster nemen