Whitepaper

Food Safety Culture

Food Safety Culture

In 2015 werd door het Global Food Safety Initiative (GFSI) een nieuwe term genoemd: Food Safety Culture. Volgens het GFSI gaat Food Safety Culture om de gedeelde waarden, overtuigingen en normen die van invloed zijn op de mind-set en het gedrag ten aanzien van voedselveiligheid in de gehele organisatie.

Wat is het, waarom is een sterke voedselveiligheidscultuur belangrijk en wat komt erbij kijken? In deze whitepaper kijken we naar:

  • Het ontstaan
  • De ontwikkeling
  • Noodzaak
  • Impact
  • De kansen die een focus op Food Safety Culture biedt

En daar moet een hoop voor gebeuren, maar gelukkig sta je er niet alleen voor.

Download whitepaper Food Safety Culture

Stappenplan

Er komt nogal wat kijken bij het ontwikkelen van een bedrijfscultuur, laat staan als je die zou willen veranderen. Het is belangrijk de huidige cultuur te kunnen duiden en te toetsen in hoeverre je waarneming herkend wordt. Een organisatiecultuur wordt immers bepaald door de mensen die de organisatie vormen. Het management heeft vaak een wens of verwachting hoe het zou moeten zijn en veelal de stuurmiddelen om actie te ondernemen, maar zonder draagvlak is elke voorgenomen verandering gedoemd te mislukken. Bereik je doel dus stap voor stap. En zorg dat de basis op orde is voordat je het verbetertraject ingaat.

voedselveiligheid controleren
Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak

Gerelateerde diensten