Nulmeting BRCGS 9 Food Safety

productielijn vis

Nulmeting BRCGS 9 Food Safety

Op 1 augustus 2022 is versie 9 van de BRCGS Global Standard Food Safety verschenen. Als je bedrijf gecertificeerd is voor deze standaard moet je de nodige wijzigingen doorvoeren in je kwaliteitssysteem en de implementatie hiervan. Wil je snel een overzicht van alle wijzigingen die binnen jouw bedrijf moeten worden doorgevoerd? Dat kan met de nulmeting BRCGS 9 Food Safety.

Nulmeting BRCGS 9 Food Safety laten uitvoeren

Tijdens de 0-meting BRCGS 9 wordt getoetst op welke punten het kwaliteitssysteem van je bedrijf moet worden aangepast om te voldoen aan deze nieuwe norm. Ook wordt getoetst welke implementaties en aanpassingen in de praktijksituatie benodigd zijn. Door de juiste vragen te stellen hoeft een nulmeting niet lang te duren. Aan het einde van de nulmeting komt een rapportage over de bevindingen jouw kant op. Hierin zetten we een tijdspad uiteen tot het realiseren van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de nieuwe BRCGS eisen.

Nulmeting BRCGS 9 Food Safety in het kort

  • -Documentatie- en praktijkonderzoek
  • Heldere rapportage met verbeterpunten
  • Overzicht van aanpassingen om te voldoen aan BRCGS Global Standard Food Safety versie 9

Wil je meer weten over Nulmeting IFS 9?

Neem contact op