Kennis

Mestanalyse in relatie tot gezondheid van melkvee

Mestanalyse in relatie tot gezondheid van melkvee

Onze laboratoria Normec Robalab en Normec Dumea voeren de bekende mestanalyses uit die gebruikt worden in het kader van de mestwet- en regelgeving. Per 1 januari 2022 heeft Normec Foodcare de activiteiten van Koch Eurolab overgenomen. Met deze overname bieden wij nu ook een mestanalyse aan waarmee we de relatie tussen voeding en gezondheid van de veestapel in beeld brengen. Hoe doen we dat?

In een uitgebreide (verse) mestanalyse wordt de voedervertering uitgebreid onder de loep genomen. Wordt de vertering belemmerd door schimmels of gisten? Wordt het eiwit wel efficiƫnt gebruikt? Spelen veelvoorkomende mycotoxinen die de gezondheid langzaam ondermijnen een rol? Zit er in de grovere onverteerde delen ook echt nog ongebruikt eiwit? Op deze vragen wordt antwoord gegeven middels deze mestanalyse.

Voor de volledigheid kun je ook een voermonster nemen dat aan het voerhek wordt genomen en wordt geanalyseerd. Indien je rantsoengegevens meestuurt, ontvang je bij de analyse-uitslag ook een advies voor een aanpassing van het rantsoen. Uitgangspunt daarbij is de streefproductie en het rantsoen dat in grote lijnen voorligt.

Doe routinematig onderzoek

Om de gezondheidsstatus van de veestapel op deze manier te monitoren is het gebruikelijk om dit onderzoek routinematig eenmaal per jaar (liefst aan het begin van het stalseizoen) uit te voeren. Het onderzoek kan ook incidenteel uitgevoerd worden wanneer er gezondheidsproblemen voorkomen bij het vee, die terug te brengen zijn op verminderde weerstand door mycotoxinen. Denk hierbij aan klauwproblemen, hogere celgetallen, te dunne mest of ernstige afwijkingen.

We helpen je graag

Wil je meer informatie over een mestanalyse of wil je deze aanvragen? Onze specialisten helpen je graag.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
Gezonde bodem: meten is weten

Gezonde bodem: meten is weten

Monsternames fosfaatdifferentiatie: zo voldoe je aan wetgeving

Monsternames fosfaatdifferentiatie: zo voldoe je aan wetgeving