Kennis

GFSI – Global Food Safety Initiative

GFSI – Global Food Safety Initiative

Vanuit de markt wordt er steeds vaker naar certificeringen volgens GFSI erkende standaarden gevraagd. GFSI staat voor Global Food Safety Initiative. Het is een initiatief van internationale retailers dat in 2000 ontstaan is om één platform te creëren op het gebied van voedselveiligheidseisen. GFSI heeft als doel de voedselveiligheid en bedrijfsefficiëntie binnen de levensmiddelenindustrie wereldwijd te verbeteren. Om door GFSI erkend te worden zijn er vereisten opgesteld waar normhouders zich aan dienen te conformeren.

Benchmarking-vereisten

GFSI biedt geen voedselveiligheidscertificeringen, maar erkennen een aantal certificeringsschema’s die voldoen aan de GFSI Benchmarking-vereisten.
Private normhouders zoals BRCGS en IFS kunnen voor een bepaalde standaard een erkenning aanvragen bij het GFSI. Wanneer aan de opgestelde Benchmarking-vereisten wordt voldaan, kan het betreffende certificeringsschema worden erkend. Een erkenning door het GFSI betekent wereldwijde acceptatie voor het certificeringschema.

Bedrijven die over deze certificaten beschikken laten hiermee zien dat zij bovenwettelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid hebben geïmplementeerd. Retailers en andere kopers over de hele wereld vertrouwen op de door GFSI erkende certificeringen als een kenmerk van de hoogste normen op het gebied van voedselveiligheid.

Wijzigingen in wetgeving

De GFSI vereisten worden regelmatig herzien om aan te blijven sluiten bij wijzigingen in wetgeving, maar ook bij veranderingen vanuit de markt. Zo zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld eisen rondom Food Defense en food fraude opgenomen. Ook geeft het GFSI aan dat zij onaangekondigde audits meenemen in hun beoordeling van de verschillende kwaliteitsstandaarden. Wanneer de GFSI vereisten worden aangepast, worden de reeds erkende GFSI standaarden inhoudelijk beoordeeld en eventueel herzien, om zo blijvend aan de GFSI vereisten te voldoen.

Overzicht erkende standaarden

Een aantal standaarden zijn al sinds lange tijd GFSI erkend, zoals BRC Food en IFS Food. Op de website van GFSI is een overzicht opgenomen van de erkende standaarden en hun toepassingsgebieden.

Hulp nodig?

Benieuwd welke certificeringsstandaard het beste bij jouw bedrijf past. Onze adviseurs helpen je graag bij de keuze. Neem contact met ons op.

Auteur: Anne Roghmans
Adviseur QA
GFSI erkende standaarden: enkele voor- en nadelen

GFSI erkende standaarden: enkele voor- en nadelen

IFS schorsing door GFSI opgeheven

IFS schorsing door GFSI opgeheven

BRCGS vs IFS certificaat

BRCGS vs IFS certificaat