Kennis

GFSI erkende standaarden: enkele voor- en nadelen

GFSI erkende standaarden: enkele voor- en nadelen

Vanuit de praktijk horen we regelmatig voor- en nadelen voor het certificeren volgens bepaalde GFSI erkende standaarden. Voor de BRC Food, IFS Food en FSSC 22000 standaard hebben we enkele van deze voor- en nadelen voor je op een rijtje gezet. Dit helpt je bij het maken van een keuze voor het behalen van een passend GFSI certificaat.

BRC Global Standard for Food Safety

 • In de BRCGS standaard zijn de eisen zeer specifiek uitgewerkt. Dit geeft soms minder ruimte voor eigen interpretatie van de eisen. Anderzijds geeft dit wel duidelijk inzicht in de eisen waaraan je moet voldoen.
 • Verplichte indeling van productie- en opslagruimten in risicozones. Voor high risk, high care en ambient high care ruimten zijn specifieke aanvullende eisen gedefinieerd. Dit kan betekenen dat je verplichte aanpassingen moet verrichten op bouwkundig vlak, in procesvoering of in de routing om aan de eisen te kunnen voldoen. Als dergelijke aanpassingen hoge kosten met zich meebrengen, kan dit voor bedrijven een reden zijn om voor een andere certificeringsstandaard te kiezen.
 • Ten minste eenmaal in de drie jaar moet een onaangekondigde audit worden uitgevoerd. Deze optie is bij voorkeur bedoeld voor hercertificeringsbeoordelingen, maar kan ook van toepassing zijn op initiële beoordelingen als het bedrijf er de voorkeur aan geeft direct met een onaangekondigde beoordeling te beginnen.
 • Tijdens de audit wordt gewerkt met ‘fundamentals’. Dit betekent dat een aantal eisen uit de standaard gekenmerkt zijn als ‘fundamental’ eisen. Als tijdens de audit onvoldoende aan de ‘fundamental’ is voldaan, leidt dit direct tot het niet certificeren van het bedrijf of intrekken van het certificaat.

IFS Food

 •  In diverse eisen wordt benoemd dat maatregelen moeten worden gebaseerd op gevarenanalyse en beoordeling van bijbehorende risico’s. Dit geeft ruimte voor eigen interpretatie en wijze van implementatie. Aan de andere kant worden de eisen soms als ‘vaag’ gezien, waardoor minder duidelijk is wat je moet doen om volledig aan de eisen te voldoen.
 • Ten minste eenmaal in de drie jaar moet een onaangekondigde audit worden uitgevoerd. Deze optie is bij voorkeur bedoeld voor hercertificeringsbeoordelingen, maar kan ook van toepassing zijn op initiële beoordelingen als het bedrijf er de voorkeur aan geeft direct met een onaangekondigde beoordeling te beginnen.
 • Tijdens de audit wordt gewerkt met ‘knock-outs’. Dit betekent dat een aantal eisen uit de standaard gekenmerkt zijn als ‘knock-out’ eisen. Als tijdens de audit blijkt dat onvoldoende voldaan wordt aan een eis die als knock-out is gekenmerkt, leidt dit direct tot het niet certificeren van het bedrijf of intrekken van het certificaat. In bijlage 6 van de norm is weergegeven welke vervolgstappen genomen moeten worden om weer over te kunnen gaan tot certificering. Daarnaast kan het scoren van ‘major’ tekortkomingen tijdens de audit leiden tot het niet certificeren van het bedrijf.

FSSC 22000

 • De norm is opgebouwd uit drie onderdelen wat bij bedrijven soms voor onduidelijkheid zorgt. De onderdelen zijn:
  Onderdeel I – ISO 22000
  Onderdeel II – Sectorspecifieke Basisvoorwaardenprogramma’s
  Onderdeel III – Specifieke FSSC 22000 vereisten
 • De eisen in de ISO 22000 norm worden soms als ‘vaag’ gezien, maar geven ruimte voor eigen interpretatie en wijze van implementatie. De basisvoorwaardenprogramma’s zijn daarnaast wel weer specifieker uitgewerkt.
 • In de opeenvolgende jaren na de initiële audit moet minstens één audit onaangekondigd worden uitgevoerd.
 • De beoordeling tijdens de audit verschilt voor een groot deel van de BRCGS en IFS certificering en gebeurt op basis van het toekennen van ‘minor’, ‘major’ en ‘critical’ tekortkomingen. Voor iedere soort tekortkoming geldt een andere timing en werkwijze voor afhandeling.

Welke GFSI certificaat past bij mijn bedrijf?

Of een standaard bij jouw bedrijf past, is volledig afhankelijk van jouw bedrijfstype en de wensen die je hebt. Daarnaast hangt dit ook mede af van de klantvraag. Ten eerste is het belangrijk te kijken wat er gecertificeerd moet worden en waarom je het laat certificeren. Is het bijvoorbeeld om je product te garanderen en daarmee een stuk aantoonbaarheid te hebben richting je afnemer? Of betreft het een eis die is opgelegd vanuit de klant De scope van elk certificaat benoemd wat er specifiek gecertificeerd is en wat bijvoorbeeld niet. Een handelaar is bijvoorbeeld niet gecertificeerd voor het transport van a naar b. En de bakker is niet gecertificeerd voor het maken van verpakkingsmaterialen waar het brood uiteindelijk in gaat.

De keuze van een GFSI-certificaat is ook afhankelijk van de geografische bepaling van jouw product(en). Klanten en afnemers rond Frankrijk en Duitsland zijn meer bekend met de IFS-standaard. Wordt het product of dienst voornamelijk naar Groot-Brittannië geleverd, dan is men daar meer bekend met de BRCGS- standaard. FSSC 22000 is inmiddels vanuit alle windstreken erkend en timmert hiermee ook stevig aan de weg sinds de komst van versie 6.0. Deze standaard is zoals men zelf nog altijd zegt geschreven vanuit de productie-gedachte.

Laat je adviseren

Het is goed om je voorafgaand aan een keuze voor een GFSI certificaat goed in te lezen of te laten adviseren. Met een GFSI certificaat, zoals BRCGS, IFS of FSSC 22000, kun je aantonen dat je aan een GFSI erkende standaard voldoet. Zo laat je zien dat je kwaliteit levert. Voldoet jouw bedrijf aan de specifieke eisen van een standaard die je wilt volgen? Dan kan jullie kwaliteitssysteem veelal worden gecertificeerd of worden erkend door een certificerende instelling. Tijdens een audit wordt dan beoordeeld of je bedrijf niet alleen in theorie maar ook in de praktijk aan de normeisen voldoet. Normec Foodcare staat voor je klaar om dit certificeringsproces voor te bereiden en te begeleiden. Wij begeleiden van A tot Z.

Wij helpen je graag

Het is belangrijk om goed na te gaan wat het beste past bij jou als producent, verpakking, handelaar, teler of dienstverlener. Dit uitspreken naar de afnemer helpt goed bij het beoordelen en afwegen welke standaard het beste bij je past. We helpen je hier graag mee. Ook helpen we bij het opzetten van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de BRCGS, IFS en FSSC 22000 eisen, ondersteuning van je quality assurance afdeling en begeleiding van de certificering. Neem contact met ons op.

Auteur: Marlous van Drunen
Marketing & Communicatie
Eco-Score: wat is het en wat zijn de mogelijkheden?

Eco-Score: wat is het en wat zijn de mogelijkheden?

Sensorisch productonderzoek met een kinder-/tienerpanel

Sensorisch productonderzoek met een kinder-/tienerpanel

Hoe stel ik een eindproductspecificatie op?

Hoe stel ik een eindproductspecificatie op?