Kennis

GFSI erkende standaarden: enkele voor- en nadelen

GFSI erkende standaarden: enkele voor- en nadelen

Vanuit de praktijk horen we regelmatig voor- en nadelen voor het certificeren volgens bepaalde GFSI erkende standaarden. Voor de BRC Food, IFS Food en FSSC 22000 standaard hebben we enkele van deze voor- en nadelen voor je op een rijtje gezet. Dit helpt je bij het maken van een keuze voor het behalen van een passend GFSI certificaat.

BRC Global Standard for Food Safety

 • In de BRCGS standaard zijn de eisen zeer specifiek uitgewerkt. Dit geeft soms minder ruimte voor eigen interpretatie van de eisen. Anderzijds geeft dit wel duidelijk inzicht in de eisen waaraan je moet voldoen.
 • Verplichte indeling van productie- en opslagruimten in risicozones. Voor high risk, high care en ambient high care ruimten zijn specifieke aanvullende eisen gedefinieerd. Dit kan betekenen dat je verplichte aanpassingen moet verrichten op bouwkundig vlak, in procesvoering of in de routing om aan de eisen te kunnen voldoen. Als dergelijke aanpassingen hoge kosten met zich meebrengen, kan dit voor bedrijven een reden zijn om voor een andere certificeringsstandaard te kiezen.
 • Je mag zelf kiezen of je audits onaangekondigd wilt laten uitvoeren. Als je voor onaangekondigde audits kiest, wordt dit op het certificaat aangeduid met een ‘+’. Dit kan je afnemers meer vertrouwen geven om producten door jouw bedrijf te laten leveren. De normering is verder gelijk aan de normering voor aangekondigde audits.
 • Tijdens de audit wordt gewerkt met ‘fundamentals’. Dit betekent dat een aantal eisen uit de standaard gekenmerkt zijn als ‘fundamental’ eisen. Als tijdens de audit onvoldoende aan de ‘fundamental’ is voldaan, leidt dit direct tot het niet certificeren van het bedrijf of intrekken van het certificaat.

IFS Food

 •  In diverse eisen wordt benoemd dat maatregelen moeten worden gebaseerd op gevarenanalyse en beoordeling van bijbehorende risico’s. Dit geeft ruimte voor eigen interpretatie en wijze van implementatie. Aan de andere kant worden de eisen soms als ‘vaag’ gezien, waardoor minder duidelijk is wat je moet doen om volledig aan de eisen te voldoen.
 • Ten minste eenmaal in de drie jaar moet een onaangekondigde audit worden uitgevoerd. Deze optie is bij voorkeur bedoeld voor hercertificeringsbeoordelingen, maar kan ook van toepassing zijn op initiële beoordelingen als het bedrijf er de voorkeur aan geeft direct met een onaangekondigde beoordeling te beginnen.
 • Tijdens de audit wordt gewerkt met ‘knock-outs’. Dit betekent dat een aantal eisen uit de standaard gekenmerkt zijn als ‘knock-out’ eisen. Als tijdens de audit blijkt dat onvoldoende voldaan wordt aan een eis die als knock-out is gekenmerkt, leidt dit direct tot het niet certificeren van het bedrijf of intrekken van het certificaat. In bijlage 6 van de norm is weergegeven welke vervolgstappen genomen moeten worden om weer over te kunnen gaan tot certificering. Daarnaast kan het scoren van ‘major’ tekortkomingen tijdens de audit leiden tot het niet certificeren van het bedrijf.

FSSC 22000

 • De norm is opgebouwd uit drie onderdelen wat bij bedrijven soms voor onduidelijkheid zorgt. De onderdelen zijn:
  Onderdeel I – ISO 22000
  Onderdeel II – Sectorspecifieke Basisvoorwaardenprogramma’s
  Onderdeel III – Specifieke FSSC 22000 vereisten
 • De eisen in de ISO 22000 norm worden soms als ‘vaag’ gezien, maar geven ruimte voor eigen interpretatie en wijze van implementatie. De basisvoorwaardenprogramma’s zijn daarnaast wel weer specifieker uitgewerkt.
 • In de opeenvolgende jaren na de initiële audit moet minstens één audit onaangekondigd worden uitgevoerd.
 • De beoordeling tijdens de audit verschilt voor een groot deel van de BRCGS en IFS certificering en gebeurt op basis van het toekennen van ‘minor’, ‘major’ en ‘critical’ tekortkomingen. Voor iedere soort tekortkoming geldt een andere timing en werkwijze voor afhandeling.

GFSI certificaat

Met een GFSI certificaat, zoals BRCGS, IFS of FSSC 22000, kun je aantonen dat je aan een GFSI erkende standaard voldoet. Zo laat je zien dat je kwaliteit levert.

Voldoet jouw bedrijf aan de specifieke eisen van een standaard die je wilt volgen? Dan kan jullie kwaliteitssysteem veelal worden gecertificeerd of worden erkend door een certificerende instelling. Tijdens een audit wordt dan beoordeeld of je bedrijf niet alleen in theorie maar ook in de praktijk aan de normeisen voldoet. Normec Foodcare staat voor je klaar om dit certificeringsproces voor te bereiden en te begeleiden. Wij begeleiden van A tot Z.

Welke GFSI certificaat past bij mijn bedrijf?

Of een standaard bij jouw bedrijf past, is volledig afhankelijk van jouw bedrijfstype en de wensen die je hebt. Daarnaast hangt dit ook mede af van de klantvraag. Het is goed om je voorafgaand aan een keuze voor een GFSI certificaat goed in te lezen of te laten adviseren. We helpen je hier graag mee. Ook helpen we bij het opzetten van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de BRCGS, IFS en FSSC 22000 eisen, ondersteuning van je quality assurance afdeling en begeleiding van de certificering. Neem contact met ons op.

Auteur: Marlous van Drunen
Marketing & Communicatie

De laatste berichten

Webinar: Digitale Inspecties

Webinar: Digitale Inspecties

5 onverwachte besmettingsbronnen binnen je productielocatie

5 onverwachte besmettingsbronnen binnen je productielocatie

Anticiperen op El Niño met Normec: innovatie en kennis

Anticiperen op El Niño met Normec: innovatie en kennis