Werkzaamheidstesten Biociden

Produceer je desinfectiemiddelen of biociden? Deze moeten aan specifieke toelatingseisen voldoen. Je moet bijvoorbeeld aantonen dat het middel voldoende micro-organismen afdoodt. Wij helpen je met het uitvoeren van de nodige onderzoeken, werkzaamheidstesten en het opstellen van een dossier ter onderbouwing van je product. 

We helpen bij iedere stap

Samen stellen we vast welke testen voor de biociden benodigd zijn en wat de beste testomstandigheden zijn. We ondersteunen onder andere met:

  • Screeningtests tijdens de ontwikkelfase van het middel
  • Onderzoeken of een nieuwe of aangepaste formulering werkzaam is
  • Uitvoeren van standaardtesten die zijn voorgeschreven voor het product
  • Een passende werkzaamheidsstudie samengesteld door onze creatieve specialisten
  • Uitvoeren van fysische en chemische testen en opstellen van een dossier

Met korte lijnen, kennis van zaken, enthousiasme en gedrevenheid helpen we je bij iedere stap.

Werkzaamheidstesten Biociden in het kort

  • Werkzaamheidsstudies voor desinfectiemiddelen en biociden
  • Een helder onafhankelijk rapport voor je biociden dossier
  • Conform Guidance on the Biocidal Products Regulation (BPR) van het ECHA en richtlijnen van de norm EN14885

Wij helpen je voldoen aan de eisen van het European chemicals agency (ECHA)

Marieke website

Neem contact op met onze Business Unit Directeur Robalab & Dumea Marieke Mooi

Neem contact op

Toelating voor desinfectiemiddelen

Desinfectiemiddelen (en alle andere biociden) mogen in Nederland alleen worden verkocht en gebruikt als ze door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) of een andere Europese toelatingsautoriteit zijn toegelaten. Om een middel toegelaten te krijgen tot de markt of goedkeuring van een stof te krijgen, moet een aanvraag worden ingediend. Voor iedere aanvraag moet een dossier voorhanden zijn met alle informatie die nodig is voor de beoordeling van de mogelijke effecten op mens, dier en milieu.

Werkzaamheidsstudies voor desinfectiemiddelen

Een fundamenteel onderdeel van het dossier zijn de werkzaamheidsstudies waaruit blijkt dat het middel inderdaad werkzaam is tegen de micro-organismen zoals geclaimd. Wij voeren de nodige werkzaamheidsstudies uit om aan te tonen dat het middel 99,99% of zelfs 99,999% van alle micro-organismen afdoodt. Hierbij voldoen we aan de Guidance on the Biocidal Products Regulation (BPR) welke is opgesteld door de European chemicals agency (ECHA) en aan de richtlijnen van de norm EN14885.

Betrouwbare hulp bij werkzaamheidstesten biociden

Wil je een nieuw of aangepast desinfectiemiddel of biocide op de markt brengen? Wij helpen je om de juiste stappen te zetten. Zo zorg je ervoor dat je product voldoet aan de gestelde eisen.

Marieke website
Marieke Mooi

Business Unit Directeur Robalab & Dumea

Neem contact op

Eén aanspreekpunt

Voor advies, ondersteuning en nazorg bij werkzaamheidstesten biociden werken wij met één centraal aanspreekpunt. Hierdoor verzekeren wij je van snelle, eenduidige en effectieve communicatie.

Gerelateerde diensten

Marieke website

Hulp nodig met jouw product in de foodsector?

Neem contact op met onze Business Unit Directeur Robalab & Dumea Marieke Mooi

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Marieke website

Een greep uit onze klanten

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief