header oranje fruit en groenten

Workshop Residuen van bestrijdingsmiddelen

Wat weet jij van Residuen van Bestrijdingsmiddelen?

Deze workshop is bestemd voor kwaliteitsmanagers die te maken hebben met plantaardige grondstoffen of producten, zowel de handel als de verwerkende industrie. De training is ook geschikt voor in- en verkopers van die afnemers informeren over de kwaliteit van de producten en/of van leveranciers de juiste informatie moeten zien te verkrijgen t.b.v. de inkoop van de juiste kwaliteit producten en de selectie van leveranciers.

De kwaliteitsmanagers spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van product en proces in het bedrijf, van ingekochte grondstoffen tot en met het eindproduct. Vaak worden kwaliteitssystemen of voedselveiligheidssystemen geïmplementeerd om tot een structurele aanpak te kunnen komen inzake kwaliteit en voedselveiligheid. Residuen van bestrijdingsmiddelen spelen een rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van grondstoffen. In het kader van kwaliteits- of voedselveiligheidssystemen moeten kwaliteitsmanagers residuen van bestrijdingsmiddelen in de gevareninventarisatie en risico-analyse opnemen, beheersmaatregelen opstellen en de uitvoering van die maatregelen regelen en (laten) controleren. Daar hoort het nemen van monsters en het laten onderzoeken ervan bij. De kwaliteitsmanagers ontvangen de analyse uitslagen, beoordelen deze, moeten passende actie kunnen (laten) ondernemen en verifiëren mede de genomen acties.

De kwaliteitsmanager wordt geacht de  juiste informatie te kunnen verschaffen op het gebied van residuen van bestrijdingsmiddelen. In geval van een incident zijn de kwaliteitsmanagers een spin in het web (communicatieve intermediair): juiste en eenduidige interne informatie en juiste externe informatie (teler/leverancier, laboratorium, overheidsinstanties, soms ook pers) zijn dan erg belangrijk. Denk hierbij aan de interpretatie van analyseresultaten met invloedsfactoren vanuit zowel de analysemethode als de grondstof (de teelt), informatie over wettelijke normen, bovenwettelijke eisen van klanten, risico-inschatting met evt. ARfD berekening en mogelijk te nemen vervolgacties.

In samenwerking met de kwaliteitsmanagers, moeten ook in- en verkopers voor de in- en verkoop van de juiste kwaliteit van producten kunnen communiceren met telers, leveranciers en/of afnemers over residuen van bestrijdingsmiddelen. Hierbij is achtergrondkennis van de toepassing van bestrijdingsmiddelen nodig; welke middelen worden gebruikt in Nederland en buitenland, ziekten en plagen die in de teelt voorkomen, en mogelijke verbeterpunten in de teelt.

Vereiste voorkennis

 • Geen voorkennis noodzakelijk.
 • Bij voorkeur ervaring met een op HACCP gebaseerd kwaliteitssysteem; principe van een gevareninventarisatie en risico-analyse kennen.

Resultaat

Na het volgen van deze workshop heeft de cursist meer inzicht in de theorie over residuen, weet wat de belangrijkste relevante wetgeving is en welke resultaten analyses in de praktijk hebben. De cursist kan analyseresultaten interpreteren rekening houdend met de wettelijke en bovenwettelijke eisen en weet of er sprake is van een risico voor de volksgezondheid. Daarnaast weet de cursist wat te doen bij overschrijding van de wettelijke norm en heeft basiskennis over monstername, analyseplan en analysemethoden.

Leerdoelen uitgebreid weergegeven

 • Meer inzicht in de theorie over residuen en termen als MRL en ARfD begrijpen
 • Kennis van de belangrijkste wetgeving en bovenwettelijke eisen
 • Weten welke resultaten analyses in de praktijk hebben
 • Weten wat te doen bij overschrijding van de wettelijke norm
 • Rondleiding laboratorium Normec Groen Agro Control. LET OP: deze rondleiding is alleen in Delfgauw
 • Basiskennis over monstername, analyseplan, analysemethoden, residuen in gevareninventarisatie

Cursusinformatie

 • Data

  30 november 2023, 18 april 2024, 2 oktober 2024, 30 november 2024

 • Locatie

  Delfgauw, Den Bosch

 • Trainingsduur

  3,0 uur

 • Prijs (incl. lesmateriaal, excl. BTW)

  € 385

Meld je aan

Datum/tijd

Locatie

Aantal vrij

Inschrijven

30 November 2023 13:00

Locatie:

Delfgauw

Aantal vrij:

12 plaatsen over

Inschrijven:

18 April 2024 13:00

Locatie:

Delfgauw

Aantal vrij:

15 plaatsen over

Inschrijven:

2 Oktober 2024 09:30

Locatie:

Den Bosch

Aantal vrij:

15 plaatsen over

Inschrijven:

30 November 2024 13:00

Locatie:

Delfgauw

Aantal vrij:

15 plaatsen over

Inschrijven:

Sjoerd-Remmers-1.jpg

Meer weten over een training?

Neem contact op met teamleider Training & Education Sjoerd Remmers

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sjoerd-Remmers-1.jpg

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief