MBO-opleiding Kwaliteitsmedewerker

QBIF

De kwaliteitsborging van ons voedsel staat onder druk én in de spotlights. Alle reden voor kwaliteitsmanagers om zich te wapenen. In de leergang Quality and Business Improvement in Food (QBIF) leer je hoe je de kwaliteit van je voedingsmiddelen systematisch kunt bewaken en indien nodig effectief kunt ingrijpen. Zo sta je als kwaliteitsmanager stevig in je schoenen. HAS green academy en Normec foodcare verzorgen deze leergang samen.

Ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden

Als kwaliteitsmanager (in spe) ben jij verantwoordelijk voor de quality control van voedingsmiddelen. Omdat je als kwaliteitsmanager vaak middenin de organisatie staat, is er binnen de leergang veel aandacht voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. Zo sta jij je mannetje. De leergang is een samenwerking tussen HAS green academy en Normec Foodcare en brengt je naast theorie en praktijkervaringen ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Wat ga je leren?

De volgende onderwerpen komen tijdens de leergang aan bod, in 3 verschillende modules. Deze modules zijn ook los te volgen.

Wat kun je na de leergang?

Na het volgen van de leergang Quality and Business Improvement in Food kun jij:

  • De kwaliteit van voedingsmiddelen systematisch bewaken
  • Kwaliteitsmanagementsystemen gebruiken
  • Risicoanalyses maken
  • Wetgeving op de juiste manier inzetten
  • Persoonlijke leiderschapstechnieken gebruiken

Start op: 10 oktober 2023

Je hebt 12 contactdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Je kunt bij de start van iedere module instappen.

Data module Quality Assurance
Dinsdag 10 oktober 2023, dinsdag 31 oktober 2023, dinsdag 21 november 2023, dinsdag 12 december 2023, dinsdag 9 januari 2024 (VM).

Datamodule Quality Control
Dinsdag 9 januari 2024 (NM), dinsdag 30 januari 2024, dinsdag 27 februari 2024, dinsdag 19 maart 2024.

Data module Business Improvement
Dinsdag 9 april 2024, dinsdag 7 mei 2024, dinsdag 21 mei 2024, dinsdag 18 juni 2024. De doorlooptijd van de leergang is in totaal 9 maan

HAS green academy in samenwerking met Normec Foodcare

De Quality & Business Improvement in Food (QBIF) bedrijfsopleiding wordt verzorgd door HAS green academy in samenwerking met Normec Foodcare. Normec Foodcare verzorgt de praktische insteek en HAS green academy draagt zorg voor het theoretisch kader. De docenten hebben jarenlange ervaring in de praktijk en natuurlijk is ook leren van elkaar een belangrijke factor.

Wij helpen je door je medewerkers op te leiden tot kwaliteitsmedewerker

Neem contact op