header oranje fruit en groenten

Masterclass Residuen van bestrijdingsmiddelen

Wat weet jij van Residuen van Bestrijdingsmiddelen?

Voor wie?

Deze Masterclass is bestemd voor kwaliteitsmanagers uit de AGF-branche, zowel vanuit de handel als de verwerkende industrie. Deze is ook geschikt voor in- en verkopers van AGF producten die afnemers informeren over de kwaliteit van de producten en/of van leveranciers de juiste informatie moeten zien te verkrijgen t.b.v. de inkoop van de juiste kwaliteit producten en de selectie van leveranciers.

De kwaliteitsmanagers spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van product en proces in het bedrijf, van ingekochte grondstoffen tot en met het eindproduct. Vaak worden kwaliteitssystemen of voedselveiligheidssystemen geïmplementeerd om tot een structurele aanpak te kunnen komen inzake kwaliteit en voedselveiligheid. Residuen van bestrijdingsmiddelen spelen een rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van grondstoffen. In het kader van kwaliteits- of voedselveiligheidssystemen moeten kwaliteitsmanagers residuen van bestrijdingsmiddelen in de gevareninventarisatie en risico-analyse opnemen, beheersmaatregelen opstellen en de uitvoering van die maatregelen regelen en (laten) controleren. Daar hoort het nemen van monsters en het laten onderzoeken ervan bij. De kwaliteitsmanagers ontvangen de analyse uitslagen, beoordelen deze, moeten passende actie kunnen (laten) ondernemen en verifiëren mede de genomen acties.

De kwaliteitsmanager wordt geacht de  juiste informatie te kunnen verschaffen op het gebied van residuen van bestrijdingsmiddelen. In geval van een incident zijn de kwaliteitsmanagers een spin in het web (communicatieve intermediair): juiste en eenduidige interne informatie en juiste externe informatie (teler/leverancier, laboratorium, overheidsinstanties, soms ook pers) zijn dan erg belangrijk. Denk hierbij aan de interpretatie van analyseresultaten met invloedsfactoren vanuit zowel de analysemethode als de grondstof (de teelt), informatie over wettelijke normen, bovenwettelijke eisen van klanten, risico-inschatting met evt. ARfD berekening en mogelijk te nemen vervolgacties.

In samenwerking met de kwaliteitsmanagers, moeten ook in- en verkopers voor de in- en verkoop van de juiste kwaliteit van producten kunnen communiceren met telers, leveranciers en/of afnemers over residuen van bestrijdingsmiddelen. Hierbij is achtergrondkennis van de toepassing van bestrijdingsmiddelen nodig; welke middelen worden gebruikt in Nederland en buitenland, ziekten en plagen die in de teelt voorkomen, en mogelijke verbeterpunten in de teelt.

Vereiste voorkennis:

 • Minimaal 1 jaar werkervaring in de AGF branche
 • Bij voorkeur ervaring met een op HACCP gebaseerd kwaliteitssysteem; principe van een gevareninventarisatie en risico-analyse kennen

Resultaat

Met deze Masterclass leert de cursist om te gaan met residuen van bestrijdingsmiddelen in de praktijk van het bedrijf en krijgt inzicht in de onderdelen van de risicoanalyse. Hij/zij leert een gevareninventarisatie en risico-analyse voor residuen van bestrijdingsmiddelen op te stellen met passende beheersmaatregelen. Daarnaast kan de cursist analyseresultaten interpreteren rekening houdend met de toegepaste monstername, variatie in monstermateriaal, de analysemethode, de geldende wetgeving en eventuele (bovenwettelijke) eisen van klanten. Bij overschrijding van de wettelijke maximale residugehalte (MRL) kan de cursist het risico van een product voor de volksgezondheid vaststellen door het %ARfD (maat voor acute toxiciteit) te berekenen. Het is een technisch inhoudelijke Masterclass.

Leerdoelen

 • Residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen opnemen in de gevareninventarisatie en risico-analyse, daartoe is o.a. kennis nodig over:
  – Gebruikte bestrijdingsmiddelen in Nederland / buitenland.
  – Afbraakcurves bestrijdingsmiddelen en invloeden daarop.
 • Inzicht in beheersmaatregelen t.a.v. residuen van bestrijdingsmiddelen.
 • Er worden handvaten gegeven voor het opstellen van een analyseplan t.a.v. residuen van bestrijdingsmiddelen.
 • Analyse correct laten uitvoeren: weten welke analysemethoden er zijn en tijdsduur ervan.
 • Analyseresultaten kunnen beoordelen, rekening houdend met o.a.:
  – Type monster (homogeniteit), interactie verschillende middelen.
  – Kenmerken van de analysemethoden.
  – Wetgeving.
 • Wetgeving inzake residuen van bestrijdingsmiddelen weten te vinden en begrijpen, m.n. voor MRL’s.
 • %ARfD kunnen berekenen / laten berekenen.
 • Vaststellen juiste acties bij niet voldoen analyseresultaat: evt. melding doen bij NVWA.
 • Inzicht in preventie van incidenten.
 • Communicatie met telers, leveranciers en/of afnemers over residuen van bestrijdingsmiddelen, mogelijke verbeterpunten kunnen aangeven.

De Masterclass Residuen van Bestrijdingsmiddelen wordt in samenwerking met onze partners Groen Agro Control georganiseerd.

Logo-GAC

Cursusinformatie

 • Data

  19 oktober 2023 t/m 26 oktober 2023, 16 mei 2024 t/m 13 juni 2024, 31 oktober 2024 t/m 28 november 2024

 • Locatie

  Delfgauw

 • Trainingsduur

  17,0 uur

 • Prijs (incl. lesmateriaal, excl. BTW)

  € 1630

Meld je aan

Datum/tijd

Locatie

Aantal vrij

Inschrijven

19 Oktober 2023 09:00 26 Oktober 2023 09:00

Locatie:

Delfgauw

Aantal vrij:

6 plaatsen over

Inschrijven:

16 Mei 2024 12:30 23 Mei 2024 12:30 30 Mei 2024 12:30 6 Juni 2024 12:30 13 Juni 2024 12:30

Locatie:

Delfgauw

Aantal vrij:

11 plaatsen over

Inschrijven:

31 Oktober 2024 12:30 7 November 2024 12:30 14 November 2024 12:30 21 November 2024 12:30 28 November 2024 12:30

Locatie:

Delfgauw

Aantal vrij:

12 plaatsen over

Inschrijven:

Sjoerd-Remmers-1.jpg

Meer weten over een training?

Neem contact op met teamleider Training & Education Sjoerd Remmers

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sjoerd-Remmers-1.jpg

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief