Keurmeestermodule P18: kiemgroenten, kruiden en cressen

Wil jij alles weten over Kiemgroenten, Kruiden en Cressen?

Inhoud

Tijdens het product Kiemgroenten, Kruiden en Cressen wordt er aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Benamen, oorsprong, geschiedenis en uiterlijk van dee producten
 • Productie en handelsstromen in Nederland en de Europese Unie
 • Teelt, teeltwijze, rassen, rassen, ziekten & gebreken, vakterminologie en begrippen
  A) EU voorschriften inzake “Specifieke normen” voor de van toepassing zijnde producten
  B) EU inzake voorschriften “Algemene normen” voor de overige producten
  C) De VN/ECE-richtlijnen voor de niet genormeerde producten
 • Bewaarcondities, opslagduur, temperatuur, condities bij opslag. Onder andere allergenen/bio
 • Praktische keuren aan de hand van monsters, waarbij het beoordelen, indelen, controleren en/of corrigeren van de kwaliteit van het product getraind wordt
 • Herkennen van rassen, producten, rijpheidstadia, ziekten en gebreken
 • Toepassing van publiek- en privaatrechtelijke verordeningen en kwaliteits- en sorteringsvoorschriften van EU, KCB en afzetorganisaties
 • Oordelen over en kunnen toepassen van fytosanitaire-, residu-, tolerantie- verpakkings-, fust-, en aanduidingsvoorschriften
 • Bedrijfsbezoeken op oa teeltbedrijven van pakstations

Toet

Tijdens deze productmodule worden zowel de praktische kennis als de praktische praktijk praktisch. Hiervan moet minimaal 70% goed zijn. Wanneer de module met voldoende resultaat wordt afgerond (in ieder geval minimaal een 6,0 voor het praktijkexamen) ontvang de cursist een certificaat en cijferlijst. Voor deze opleiding is de studiebelasting 3 uur per examen. Er worden 3 examens afgenomen.

Certificaat

Het certificaat van de leergang Kwaliteitsmedewerker groenten en fruit en de leergang Keurmeester kwaliteitszorg groenten en fruit zijn erkend door de AGF Groothandelsbranche (Handel Groeit).

In het kader van duurzaamheid delen we vanaf medio 2021 het lesmateriaal digitaal. Op dag één je een kaart ontvangen met vooruitgeschoven presentaties. Ook is hier ruimte voor notities. Overige documenten, zoals kennisdocumenten en UNECE-normen, reiken wij een USB-stick aan je uit op dag één. Deze documenten zijn gericht als naslagwerk. Mocht je het prettig vinden, kun je vanzelfsprekend je laptop meenemen. Op deze manier neem je alle benodigde kennis op een duurzame manier mee naar huis!

In gezelschap

Voor de in-company cursus kunnen wij je een offerte op maat aanbieden.

Subsidiemogelijkheden

Bedrijven die onder de werkingssfeer vallen van de CAO voor de Groothandel Groenten en Fruit en die bekend zijn met een aansluitnummer bij Wissenraet & van Spaendock te Tilburg op verschillende cursussen van Normec Subsidie ​​voor voedselzorg te verkrijgen. Bekijk deze op de pagina subsidiemogelijkheden .

Cursusinformatie

 • Data

  Geen data bekend

 • Locatie

  n.t.b.

 • Trainingsduur

  2,5 dagen

 • Prijs (incl. lesmateriaal, excl. BTW)

  € 860

 • Certificaat

  Ja

Sjoerd-Remmers-1.jpg

Meer weten over een training?

Neem contact op met teamleider Training & Opleiding Sjoerd Remmers

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sjoerd-Remmers-1.jpg

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief