Witness-audit

Witness-audit

Elk keurmerk heeft zo zijn eigen regels en eisen om aan te voldoen. Wil je zekerheid over de juiste beoordeling van de norm tijdens audits of inspecties? Laat onze specialisten een witness-audit uitvoeren. Zo helpen wij je de interpretatieverschillen van de norm duidelijk te maken en de verbeterpunten voor de certificering instelling of keuringsinstantie te identificeren.

Witness-audit in het kort

  • Krijg duidelijkheid over interpretatieverschillen van normen
  • Wij voeren een onafhankelijke audit voor je uit

Witness-audits maken inzichtelijk of een certificerende instelling of andere keuringsinstantie in staat is om de toepasselijke norm en daaraan verbonden eisen en voorwaarden, te auditen. Ook maken witness-audits inzichtelijk in hoeverre auditoren of inspecteurs van de betreffende instelling of instantie competent zijn ten aanzien van de betreffende norm. Door het uitvoeren van een witness-audit evalueren we of de processen en procedures van de certificerende instelling doeltreffend zijn en of zij hun auditoren en inspecteurs adequaat trainen. Daarnaast observeren onze witness-audits onafhankelijk of een auditor of inspecteur een audit of inspectie volgens de normen en daaraan verbonden eisen en voorwaarden uitvoert.

Verbeterpunten door een witness audit

De normeigenaar krijgt door een witness-audit inzicht in de mate waarin de doelstelling van de norm via de certificerende instelling of keuringsinstantie worden bewerkstelligd. De hiaten in de auditsystematiek of toepassing van de norm worden inzichtelijk gemaakt. Met de verbeterpunten uit de witness-audit kan de normeigenaar aan de slag om de auditaanpak rondom de norm te verbeteren. Waar nodig kan de normeigenaar met de certificerende instelling of keuringsinstantie in gesprek over een verbeterplan. De uitvoering van het verbeterplan kunnen wij voor je beoordeelden als onderdeel van een follow-up witness-audit.

Onze witness-audits maken inzichtelijk hoe de norm door auditoren of inspecteurs van verschillende instanties de norm en daaraan verbonden eisen en voorwaarden toepassen en interpreteren bij het uitvoeren van de audits of inspecties. De certificerende instelling of keuringsinstantie kan met deze bevindingen aan de slag bij het trainen en instrueren van auditoren en inspecteurs. Voor de normeigenaar leggen deze bevindingen de verschillen in uitvoering tussen meerdere certificerende instellingen of keuringsinstanties bloot.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Wij helpen je de interpretatieverschillen van de norm inzichtelijk te maken

Neem contact op