Contaminanten en residuen analyse

vrouw in laboratorium

Contaminanten en residuen analyse

Contaminanten of verontreinigingen zijn stoffen die onbedoeld in food en feed terechtkomen. Om de consument te beschermen tegen een te hoge blootstelling, zijn er voor heel wat verontreinigingen en residuen maximumgehaltes vastgelegd. Voor maximumgehaltes is de Europese  verordening Nr. 1881/2006  van toepassing. 

Contaminanten en residuen analyse in het kort

 • Bepalen van contaminanten en residuen
 • Verschillende analyses

Contaminanten

Als gevolg van productie, verwerking, verpakking, transport, opslag of via het milieu kunnen contaminanten in food en feed terechtkomen. Afhankelijk van de toxiciteit, die voor iedere stof verschilt, en de blootstelling eraan kunnen deze schadelijk zijn voor de gezondheid van mens een dier. Levensmiddelen met schadelijke contaminatiegehaltes voor de consument mogen niet worden verkocht.

Residuen

In onze voeding kunnen ook kleine hoeveelheden pesticiden of diergeneesmiddelen aanwezig zijn, achtergebleven bij de behandeling van de gewassen of dieren. We noemen ze residuen. De maximale residulimiet (MRL) bepaalt hoeveel van een pesticide of diergeneesmiddel er maximaal in een product mag zitten.

Hulp nodig op het gebied van Contaminanten en residuen analyse?

Neem contact op

Veel gevraagde chemische contaminanten

 1. Contaminanten gekoppeld aan het verwerkingsproces van levensmiddelen
  acrylamide, benzeen, polycylische aromatische koolwaterstoffen
 2. Verontreinigingen uit het milieu
  dioxines en pcb’s, zware metalen
 3. Verontreinigingen in landbouw
  mycotoxinen, nitraat, alkaloïden
 4. Overige
  fipronil, minerale olie

Wij helpen je graag met de bepaling van contaminanten en residuen.