Bladstelenonderzoek in aardappel

Bladstelenonderzoek in aardappel

Precisie bemesting door middel van bladstelenonderzoek in aardappelen

Bij de teelt van aardappelen is de stikstofbemesting belangrijk voor een constante groei van het gewas. De toegekende gebruiksnormen voor de stikstofbemesting worden veelal als krap ervaren. Om uit te komen met krappe gebruiksnormen zoeken we naar instrumenten die aanwijzen of de aardappelen voldoende bemest zijn. Door het plukken van bladstelen en het laten analyseren op stikstof en mogelijk ook andere mineralen krijgt u meer inzicht. Sommige telers volgen de groei van het gewas door satellietbeelden of drones. Vaak geven drones u niet voldoende informatie. Het bladstelenonderzoek helpt u met het interpreteren van beelden.

Bladstelenonderzoek in aardappel in het kort

  • Analyseren van bladstelen op stikstof en mineralen
  • Helpen met het interpreteren van dronebeelden
  • Passend advies

Tijdens de teelt kunnen weersomstandigheden heel gunstig zijn voor de groei. Waardoor de plant de werking van meststoffen en de mineralisatie van de bodem volledig benut. U meet dat in de bladstelen. Aan de andere kant kan door regen of zelfs extreme neerslag het stikstofgehalte in de grond zeer laag worden. In dat geval is dat binnen enkele dagen zichtbaar in de bladstelen. Het doel van bladstelenonderzoek is dan ook om de behoefte van het gewas aan bemesting en beregening af te lezen aan de bladstelen.

Normec Groen Agro Control beschikt voor diverse rassen en grondsoorten over ijklijnen voor de stikstof bemesting dat borg staat voor een passend bemestingsadvies. Bent u geïnteresseerd naar de concentraties van meer elementen in de bladstelen? De streefwaarden daarvan zijn echter nog niet voldoende in beeld. Wij kunnen ook de elementen K, Na, Ca, Mg, PO4, en de sporenelementen Fe, Mn, Zn, B, Mo en Cu in de bladstelen meten.

Please accept marketing-cookies to watch this video.