Whitepaper

Minimaliseren van voedselverspilling

vrouw in supermarkt

Minimaliseren van voedselverspilling

Voedselverspilling is een hardnekkig probleem voor iedere partij in de hele keten; van boer tot bord wordt veel verloren. In de whitepaper Minimaliseren van voedselverspilling onderzoeken we duurzaamheid en houdbaarheid in relatie tot voedselveiligheid en het spanningsveld daartussen. Ook belichten we mogelijkheden die bijdragen aan duurzaamheid door voedselverspilling te voorkomen.

De volgende onderwerpen komen in de whitepaper aan bod:

  • De wetgeving en de initiatieven van de diverse instanties
  • De ontwikkeling naar een circulaire economie in de tijd
  • De houdbaarheid in relatie tot duurzaamheid
  • Verplichte vermeldingen van houdbaarheidsdata
  • Het verschil tussen THT en TGT
  • Vier stappen voor het vaststellen van de microbiologische houdbaarheid van levensmiddelen
  • De eerste GFSI-norm schrijft een specifiek punt over voedselverspilling

Downloaden whitepaper Minimaliseren van voedselverspilling

Vaststellen microbiologische houdbaarheid

Uit onderzoek is gebleken dat ca. 10 % van de 88 miljoen ton jaarlijkse voedselverspilling in de EU gerelateerd is aan de datumaanduiding. De Europese Commissie heeft daarom richtsnoeren opgesteld over de datumaanduiding. Hierbij is rekening gehouden met een belangrijke voorwaarde: het verminderen van voedselverspilling mag nooit de voedselveiligheid in gevaar brengen. In de whitepaper delen we een stappenplan voor het vaststellen van de microbiologische houdbaarheid van levensmiddelen.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak

Gerelateerde diensten