Whitepaper

Ketenborging

voedselveiligheid controleren

Ketenborging

Corona, de oorlog in Oekraïne en de klimaatverandering zetten de voedselketen meer dan ooit onder druk. Het zorgt voor tekorten aan grondstoffen, zoals zonnebloemolie, tarwe en verpakkingsmaterialen en daarmee hogere grondstofprijzen. Inkopen tegen zo laag mogelijke grondstofprijzen is belangrijk om als bedrijf zo optimaal mogelijk te blijven produceren, maar het belang van het inkopen van veilige grondstoffen moet altijd voorop staan. De kwaliteitsafdeling heeft de handen vol aan het borgen van productveiligheid in de keten en ziet de risico’s van het te snel inkopen van mogelijk onveilige grondstoffen: het creëren van een gevaar voor de volksgezondheid, consumentenbedrog en mogelijke recalls met verstrekkende gevolgen, zoals hoge kosten, imagoschade of zelfs fabriekssluiting.

Lees in de whitepaper Ketenborging hoe een goede ketenborging zorgt voor veilig voedsel. Krijg inzicht in:

  • Het belang van goede ketenborging
  • De rol en verantwoordelijkheden van je bedrijf binnen de keten
  • Hoe je de juiste informatie van leveranciers verkrijgt en beoordeelt
  • Hoe je voldoet aan eisen van retailers

Download whitepaper Ketenborging

Het belang van een goede ketenborging

Een voedselveilig product is alleen te realiseren als alle schakels in de keten de juiste voedselveiligheidseisen nastreven. Inkopers moeten zich er bewust van zijn dat een goede ketenborging vele malen moeilijker is bij complexe en lange ketens. Een simpele grondstof kan soms al een hele reis met meerdere schakels hebben afgelegd, voordat deze het productiebedrijf bereikt. Ook met de bereikbaarheid van leveranciers moet rekening gehouden worden.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak

Gerelateerde diensten