Kennis

Welke vermeldingen zijn verplicht op een B2B etiket?

Welke vermeldingen zijn verplicht op een B2B etiket?

De etikettering van een voorverpakt levensmiddel dat aan de consument wordt verkocht, moet aan de eisen voldoen zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 1169/2011. Maar voordat een levensmiddel bij de eindverbruiker terechtkomt, kan het al verschillende schakels doorlopen hebben. Aan welke eisen moet de etikettering voldoen als het levensmiddel niet aan de consument maar aan bijvoorbeeld een restaurant, productiebedrijf, retailer of groothandel wordt geleverd? Is Verordening (EU) nr. 1169/2011 van toepassing?

Toepassingsgebied

In artikel 1, punt 3 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 staat beschreven wanneer de verordening van toepassing is:

Verordening (EU) nr. 1169/2011 is van toepassing op exploitanten van levensmiddelenbedrijven in alle schakels van de voedselketen wier activiteiten de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten betreffen. Zij is van toepassing op alle voor de eindverbruiker bestemde levensmiddelen, inclusief door grote cateraars geleverde levensmiddelen, en op voor levering aan grote cateraars bestemde levensmiddelen.

Om te bepalen of de verordening van toepassing is, bepaal je eerst voor wie het levensmiddel bestemd is: voor de eindverbruiker, grote cateraar of juist niet? Grote cateraars zijn: bedrijven of instellingen (inclusief voertuigen en vaste of mobiele kramen), zoals restaurants, kantines, scholen, ziekenhuizen en cateringbedrijven waarin in het kader van een bedrijfsactiviteit voedsel wordt bereid dat klaar is voor consumptie door de eindverbruiker;

Verpakt of voorverpakt?

Daarnaast moet je bepalen met wat voor levensmiddel je te maken hebt: verpakt of voorverpakt? Welke informatie op het etiket vermeld moet worden, is hiervan afhankelijk.

Voorverpakt levensmiddel

Een voorverpakt levensmiddel is een verkoopeenheid die bestemd is om als zodanig aan de eindverbruiker en aan grote cateraars te worden aangeboden en bestaat uit een levensmiddel en het verpakkingsmateriaal waarin dit, alvorens ten verkoop te worden aangeboden, is verpakt, waarbij dit verpakkingsmateriaal het levensmiddel geheel of ten dele kan bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast. Levensmiddelen die op de plaats van verkoop op verzoek van de consument of met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt vallen niet onder voorverpakte levensmiddelen.

Een voorverpakt levensmiddel is bestemd voor de eindverbruiker of grote cateraar. De in artikel 9 en 10 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 voorgeschreven verplichte vermeldingen mogen bij bepaalde voorverpakte levensmiddelen in plaats van op het etiket, op handelsdocumenten aangebracht worden, welke met of vóór de levering worden verzonden. In artikel 8, lid 7 van de verordening staat omschreven dat het gaat om de volgende gevallen:

  1. wanneer de voorverpakte levensmiddelen bestemd zijn voor de eindverbruiker, maar worden verhandeld in een stadium vóór de verkoop aan de eindverbruiker en wanneer dit stadium niet de verkoop aan een grote cateraar is; (Bijvoorbeeld bij levering aan een groothandel)
  2. wanneer de voorverpakte levensmiddelen bestemd zijn om aan grote cateraars te worden geleverd om daar te worden bereid, verwerkt, verdeeld of versneden. (Bijvoorbeeld bij levering aan een restaurant).

Wel moet je er voor zorgen dat de volgende vermeldingen ook voorkomen op de buitenste verpakking (bijvoorbeeld de omdoos):

  • de benaming van het levensmiddel;
  • de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum;
  • bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden;
  • de naam of handelsnaam en het adres van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf.

Verpakt levensmiddel

Een verpakt levensmiddel is de verkoopeenheid die niet bestemd is als zodanig aan de eindverbruiker of aan grote cateraars te worden afgeleverd, en bestaat uit een levensmiddel en haar verpakking of recipiënt’

Een verpakt levensmiddel is níet bestemd voor de eindverbruiker of grote cateraar. Dit is een verschil met een voorverpakt levensmiddel. Voorbeelden zijn grondstoffen of halffabricaten die worden geleverd aan een productiebedrijf.

In artikel 7 is ook nog aangegeven welke vermeldingen verplicht zijn bij verpakte levensmiddelen:

  • de benaming
  • de vermelding die het mogelijk maakt de partij te identificeren waartoe een levensmiddel behoort.

Deze vermeldingen moeten worden aangebracht op de verpakking of recipiënt. Is dit niet mogelijk? Dan moeten deze vermeldingen op het handelsdocument van het levensmiddel worden aangebracht.

Bedrijven die levensmiddelen leveren die niet bestemd zijn voor de eindverbruiker of grote cateraar, moeten er wel voor zorgen dat het bedrijf waar ze aan leveren voldoende informatie krijgt om in staat te zijn aan de voedselinformatiewetgeving te kunnen voldoen. Dit is omschreven in artikel 8, lid 8 van Verordening (EU) nr. 1169/2011. Een fabrikant is bijvoorbeeld verplicht de ingrediënten te vermelden op een voorverpakt levensmiddel. Om dit te kunnen doen zal het bedrijf dat de grondstof levert voor dit eindproduct, informatie over de ingrediënten moeten verstrekken.

Hulp nodig?

Vind je het lastig te bepalen welke definitie van toepassing is op jouw product? Is het niet helemaal duidelijk welke vermeldingen verplicht zijn op je etiket? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste kennisartikelen? Volg onze LinkedInpagina.

Auteur: Sanne de Backer
Labelling specialist
5 veelgemaakte fouten op een etiket

5 veelgemaakte fouten op een etiket

6 tips voor het vertalen van etiketten

6 tips voor het vertalen van etiketten

Alcoholische dranken: wat moet er op het etiket?

Alcoholische dranken: wat moet er op het etiket?