Kennis

Novel Food wetgeving

Novel Food wetgeving

Novel Foods zijn nieuwe voedingsmiddelen die je niet zomaar op de markt mag brengen. Wanneer is een product een Novel Food? En met welke Novel Food wetgeving moet je rekening houden?

Het ontstaan van Novel Foods

De belasting op het klimaat door de vleesproductie is behoorlijk groot. Daarom wordt er tegenwoordig gekeken naar plantaardige en dierlijke eiwitbronnen die minder belastend zouden zijn voor het klimaat. Denk aan kweekvlees en insecten. Sommige van deze producten worden gezien als ‘Novel Foods’ (nieuwe voedingsmiddelen). Novel Foods zijn voedingsmiddelen en ingrediënten die niet vóór 15 mei 1997 binnen de EU als voedingsmiddel werden verkocht. Deze mogen niet zomaar op de markt gebracht worden. Ze vallen onder Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen. In deze blog gaan we dieper in op deze verordening.

Wat zijn nieuwe voedingsmiddelen?

Artikel 3, punt 2a uit Verordening (EU) 2015/2283 geeft de volgende definitie: ‘alle levensmiddelen die binnen de Unie vóór 15 mei 1997 niet in significante mate voor menselijke voeding werden gebruikt…en die onder ten minste een van de volgende categorieën vallen’. Er worden vervolgens tien categorieën opgesomd. Als er naar alternatieve eiwitbronnen wordt gekeken, zijn de volgende categorieën het belangrijkst:

  • levensmiddelen bestaand uit, geïsoleerd uit of geproduceerd uit micro-organismen, schimmels of algen;
  • levensmiddelen bestaand uit, geïsoleerd uit of geproduceerd uit planten of delen van planten (waar vervolgens uitzonderingen op genoemd worden wanneer het niet onder deze verordening valt);
  • levensmiddelen bestaand uit, geïsoleerd uit of geproduceerd uit dieren of delen daarvan, met uitzondering van dieren die zijn verkregen volgens traditionele teeltmethoden die reeds vóór 15 mei 1997 in de Unie voor de productie van levensmiddelen werden gebruikt voor zover de levensmiddelen van deze dieren een geschiedenis van veilig gebruik in de Unie als levensmiddel hebben (insecten);
  • levensmiddelen bestaand uit, geïsoleerd uit of geproduceerd uit celcultuur of weefselkweek afgeleid van dieren, planten, micro-organismen, schimmels of algen

Valt een voedingsmiddel onder de Novel Food wetgeving?

Om te weten of een voedingsmiddel onder Verordening (EU) 2015/2283 valt, doorloop je onderstaande stappen. Als voorbeeld wordt kweekvlees gebruikt.

  1. Kijk of het voedingsmiddel geautoriseerd is als Novel Food. Novel Foods zijn terug te vinden zijn op de unielijst (uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470). Als het een geautoriseerd Novel Food is, voldoet het dan ook aan de eventuele gebruiksvoorwaarden die op de unielijst staan aangegeven? De huidige wetgeving schrijft voor dat goedkeuring plaatsvindt op productniveau en niet op bedrijfsniveau. In sommige gevallen geldt de uitzondering van maximaal 5 jaar exclusief eigendomsrecht, als dit is opgenomen in het toelatingsdossier. Kweekvlees staat níet op de unielijst als geautoriseerd nieuw levensmiddel.
  2. Staat het voedingsmiddel niet op de unielijst? Onderzoek dan of het vóór 15 mei 1997 in significante mate voor menselijke voeding gebruikt werd. Het gaat hierbij om zowel de ingrediënten als het productieproces. Het voorbeeld kweekvlees is niet in significante mate voor voeding gebruikt vóór 15 mei 1997. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een nieuw productieproces. Twijfel je? Zoek in de EU Novel Food catalogus van de Europese Commissie. Deze catalogus geeft per ingrediënt één van de volgende vier opties aan:
  • Het product werd vóór 15 mei 1997 in significante mate gebruikt als voedingsmiddel en valt in principe dus niet onder de Novel Food verordening. Echter kan aanvullende nationale wetgeving wel beperkingen kennen om het product op de markt te plaatsen. Check bij twijfel bij de betreffende lidstaat wat de status van het product is.
  • Het product werd vóór 15 mei 1997 alleen gebruikt in voedingssupplementen. Voor toepassing in andere producten moet dit product geautoriseerd worden als Novel Food.
  • Er is een aanvraag geweest of het product geautoriseerd moet worden als Novel Food. Het product is niet gebruikt als voedingsmiddel vóór 15 mei 1997 en moet dus geautoriseerd worden voordat het op de markt gezet mag worden.
  • Er is een aanvraag geweest of het product geautoriseerd moet worden als Novel Food. Hier is nog geen duidelijkheid over.

Hulp nodig bij Novel Foods?

Heb je vragen over de Novel Food wetgeving en de etikettering hiervan? Wij denken graag met je mee.

Auteur: Sanne de Backer
Labelling specialist
5 veelgemaakte fouten op een etiket

5 veelgemaakte fouten op een etiket

Alcoholische dranken: wat moet er op het etiket?

Alcoholische dranken: wat moet er op het etiket?

Levensmiddelenadditieven: de juiste wetgeving

Levensmiddelenadditieven: de juiste wetgeving

Vermelding land van oorsprong en plaats van herkomst

Vermelding land van oorsprong en plaats van herkomst