Kennis

Niet toegestane claims op producten

vrouw in supermarkt

Niet toegestane claims op producten

Voor levensmiddelen die binnen de EU worden verhandeld moeten de etiketten voldoen aan veel vereisten. In Nederland controleert de NVWA of etiketten voldoen aan de wettelijke eisen, bijvoorbeeld of claims voldoen aan de claimswetgeving. Waar moeten claims aan voldoen en welke claims mag je wel en niet vermelden?

Doordat de NVWA niet alle producten kan controleren, maken ze keuzes. Enerzijds projectmatig door middel van inspecties en anderzijds door onderzoek naar aanleiding van meldingen en klachten. Een voorbeeld van een projectmatige controle is de handhaving op voedings- en gezondheidsclaims op voedingsmiddelen als onderdeel van afvaldiëten. Hierbij bleek dat 34 van de 36 bedrijven in meer of mindere mate de claimswetgeving hadden overtreden.

Waar moeten claims aan voldoen?

De wettelijke verplichtingen voor etiketten van voorverpakte levensmiddelen staan vermeld in Verordening (EU) Nr. 1169/2011. Hier staan claims niet aangegeven als verplichte voedselinformatie, maar ze vallen onder de vrijwillige voedselinformatie. Deze informatie dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • Niet misleidend voor de consument
  • Niet dubbelzinnig of verwarrend voor de consument
  • Gebaseerd op relevante wetenschappelijke gegevens

Juist met claims kan de producent zich onderscheiden. Bepaalde eigenschappen van een product kunnen worden benadrukt. Naast de verplichte informatie ziet de marketeer hier een kans om het product zo aantrekkelijk mogelijk in winkelschappen te krijgen. Hierbij worden vaak de grenzen opgezocht van de wettelijk toegestane claims en ligt misleiding op de loer. Met name organisaties als Foodwatch en de Consumentenbond zitten hier bovenop en ook de NVWA heeft de aanpak van misleidende etikettering sinds 2016 als één van de speerpunten.

Welke claims mag ik vermelden op mijn product?

Claims moeten voldoen aan Verordening (EG) Nr. 1924/2006, de zogenaamde Claimsverordening. Niet alleen tekst, maar ook foto’s, illustraties en symbolen vallen hieronder. Claims zijn onderverdeeld in verschillende soorten:

  • Voedingsclaims: wat iets zegt over de samenstelling van het levensmiddel.
  • Gezondheidsclaims: wat aangeeft wat het levensmiddel doet met de gezondheid van de consument.

In Verordening (EG) Nr. 1924/2006 staan de toegestane voedingsclaims aangegeven en in Verordening (EU) Nr. 432/2012 is de lijst vastgesteld met toegestane gezondheidsclaims gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Daarnaast zijn er claims die een ziekterisicoreductie aangeven en claims over de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Deze zijn via aparte verordeningen goedgekeurd.

Hoe kan ik claimswetgeving toepassen?

Wanneer je producten met een claim op de markt wilt zetten, is kennis over deze wetgeving onmisbaar. Om na te gaan of een claim is toegestaan kunnen grofweg de volgende stappen worden gevolgd:

  • Bepalen of de claim een voedingsclaim of gezondheidsclaim is;
  • Controleren of het product voldoet aan de voorwaarden voor het hanteren van de claim;
  • Controleren of de juiste bewoording van de claim is gekozen.

Hulp nodig?

Onze specialisten werken dagelijks met de etiketterings- en claimswetgeving. Zij weten wat er is toegestaan en kennen de weg om hierin te ondersteunen bij de interpretatie van de claimswetgeving. Neem voor meer informatie contact met ons op. Wil je zelf meer kennis vergaren over de wetgeving omtrent Claims? Volg dan de training Etiketteren Gevorderd.

Auteur: Krista Baar
Senior Labelling specialist
“Vrij-van” allergenenclaims

“Vrij-van” allergenenclaims

Alcoholische dranken: wat moet er op het etiket?

Alcoholische dranken: wat moet er op het etiket?

Claim-test: bewijs dat jouw product de beste is

Claim-test: bewijs dat jouw product de beste is