Kennis

Het verschil tussen kwaliteit en voedselveiligheid

Het verschil tussen kwaliteit en voedselveiligheid

Binnen de voedingssector zijn kwaliteit en voedselveiligheid belangrijke, veelgebruikte termen. Processen zijn ingeregeld om producten te produceren welke aan alle voedselveiligheidseisen voldoen, maar produceren volgens de hoogste kwaliteitsnormen is zeker zo belangrijk. Wat is nu precies het verschil tussen deze twee termen?

Voedselveiligheid

Wat verstaan we onder de term ‘Voedselveiligheid’?

‘Voedselveiligheid’ staat voor: “De garantie dat voedsel de consument geen schade zal aanrichten als het wordt bereid en/of gegeten, in overeenstemming met het bedoeld gebruik.” Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van glassplinters in een product. De glassplinters kunnen schade veroorzaken bij de consument, wat betekent dat het product niet voedselveilig is. Kortom: wanneer men voedingsmiddelen produceert, dient men ervoor te zorgen dat deze veilig zijn. Dit is een basisvoorwaarde. Voedselveiligheid is niet discussiewaardig, er valt nooit over te ‘onderhandelen’.

Kwaliteit

Wat verstaan we onder de term ‘Kwaliteit’?

‘Kwaliteit’ houdt in dat een product aan de specificaties en verwachtingen van de klant voldoet. Hierover kunnen dus afspraken worden gemaakt tussen producent en afnemer. Er mag dus een A of B kwaliteit worden aangeboden, echter beide producten moeten altijd voedselveilig zijn. Het betreft hier kenmerken als smaak, geur, kleur, structuur, etc.. Kwaliteitsnormen zijn vaak criteria welke middels concrete afspraken tussen producent en afnemer of consument zijn opgesteld en waar een product aan dient te voldoen. Kortom; een product kan geheel veilig zijn, maar als het tegelijkertijd niet lekker smaakt of er bleek uitziet voldoet het niet aan de kwaliteitsnormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gehaktballen welke net iets te donker van kleur zijn. Het product is geheel voedselveilig, maar door de donkere kleur voldoet het niet aan de specificaties van de afnemer. Kwaliteitsklachten kunnen ook een reden zijn om het product uit de markt te halen (recall), omdat het product ongeschikt is wanneer de aard van het product zodanig is veranderd dat het afwijkt van datgene wat de consument redelijkerwijs mag verwachten van dat product. Wanneer de voedselveiligheid van een product in het geding is, zal dit altijd leiden tot een recall.

Regels voor voedselveiligheid en kwaliteit

De regels voor voedselveiligheid en voedselkwaliteit zijn voor alle landen van de Europese Unie (EU) gelijk. Deze regels staan in de Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV) of General Food Law. Middels een voedselveiligheidsplan, gebaseerd op de HACCP-systematiek, kan een bedrijf in kaart brengen waar de gevaren en risico’s binnen een proces aanwezig zijn. Dit kan een door het bedrijf opgesteld plan zijn of er kan een goedgekeurde hygiënecode gebruikt worden.

Mocht je als bedrijf op zoek zijn naar ondersteuning bij het opstellen van een voedselveiligheidsplan of de beheersing van de kwaliteit van jouw producten. Neem dan contact met ons op.

Auteur: Sanne de Backer
Labelling specialist
Column Het concept voedselveiligheidscultuur implementeren

Column Het concept voedselveiligheidscultuur implementeren

5 tips voor het verhogen van kwaliteitsbewustzijn

5 tips voor het verhogen van kwaliteitsbewustzijn

Allergenen management

Allergenen management