Kennis

Belangrijke aandachtspunten bij de etikettering van diepgevroren levensmiddelen

Belangrijke aandachtspunten bij de etikettering van diepgevroren levensmiddelen

In Verordening (EU) Nr. 1169/2011 over voedselinformatie aan consumenten staan de algemene regels voor de etikettering van levensmiddelen. Er zijn ook levensmiddelen waar specifieke regels voor gelden. Bijvoorbeeld voor diepvriesproducten. Hieronder zetten we belangrijke aandachtspunten voor diepvriesproducten op een rij.

Definitie

In Nederland geldt ‘Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen’. Volgens deze regeling zijn diepgevroren levensmiddelen: “Diepgevroren eet- of drinkwaren, andere dan consumptie-ijs, die verhandeld worden op een wijze waaruit blijkt dat zij dat kenmerk bezitten”.

Hierbij wordt onder ‘diepvriezen’ verstaan: “het bevriezingsproces waardoor zo snel als nodig is de maximale kristallisatiezone wordt overschreden, met het gevolg dat na thermische stabilisatie de temperatuur overal in de waar zonder onderbreking gehandhaafd blijft op –18 °C of lager”.

Volgens deze definitie wordt consumptie-ijs dus niet als diepgevroren levensmiddel gezien. Consumptie-ijs hoeft dan ook niet de verplichte vermeldingen te bevatten, die in deze regeling worden aangegeven.

Verplicht vermelden

Volgens artikel 6 van ‘Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen’ is een aantal vermeldingen verplicht bij de verhandeling van diepgevroren levensmiddelen aan de eindverbruiker of instellingen:

  • De vermelding ‘diepvries’ bij de benaming van het levensmiddel. Bijvoorbeeld: “Bladerdeeg, diepvries”.
  • Een vermelding die aangeeft gedurende welke periode en bij welke temperatuur of in welke installatie de diepgevroren levensmiddelen bij de eindverbruiker bewaard kunnen worden.
  • De vermelding ‘na ontdooiing niet opnieuw invriezen’.

In artikel 7 van de regeling staat aangegeven welke vermeldingen verplicht zijn voor diepgevroren levensmiddelen die níet zijn bestemd voor de eindverbruiker of instellingen. Ook hier is de vermelding ‘diepvries’ bij de benaming verplicht. Daarnaast is het verplicht de nettohoeveelheid te vermelden, naam en adres van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf en identificatie van de partij (lotcode).

Vlees, vleesbereidingen en visserijproducten

In bijlage III van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 staat een aantal levensmiddelen waarvan de etikettering een of meer aanvullende vermeldingen moet omvatten. Hierin staat ook genoemd: diepgevroren vlees, diepgevroren vleesbereidingen en diepgevroren onverwerkte visserijproducten.

Bij deze producten moet de datum van invriezing worden vermeld. Wanneer het product meer dan één keer is ingevroren, moet de datum van de eerste invriezing worden vermeld. Deze datum moet als volgt worden weergegeven: “Ingevroren op…” gevolgd door de datum zelf of een verwijzing naar de plaats op het etiket waar de datum is vermeld. Deze datum moet ongecodeerd worden aangegeven door vermelding van dag, maand en jaar.

Het gaat hierbij om voorverpakte producten. Voor niet-voorverpakte diepgevroren vlees, vleesbereidingen en visserijproducten is deze vermelding niet verplicht.

Hulp nodig?

Heb je vragen of hulp nodig bij etikettering? Of wil je etiketinformatie automatisch laten berekenen? Onze Labelling Specialisten beschikken over de juiste kennis om je te helpen bij vraagstukken. Neem contact met ons op.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
Wijzigingen wetgeving houdbaarheid: THT of TGT

Wijzigingen wetgeving houdbaarheid: THT of TGT

Wijziging bio-wetgeving

Wijziging bio-wetgeving

Voedingswaardetabel: hier moet je op letten

Voedingswaardetabel: hier moet je op letten