Kennis

Aangepaste overgangstermijn etikettering na Brexit

vrouw in supermarkt

Aangepaste overgangstermijn etikettering na Brexit

Exporteer of importeer je producten naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK)? Let dan op dat etiketten moeten worden aangepast. De overgangstermijn waarin deze aanpassingen doorgevoerd moeten worden, is verlengd. Maar wacht niet te lang met aanpassen, want daarna moeten etiketten echt aan de nieuwe eisen voldoen. Wat zijn de eisen en waar moet je op letten bij de aanpassing van etiketten voor de Britse markt?

Brexit en producteisen

Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Dat betekent dat de Europese producteisen niet meer gelden in het VK. Het Verenigd Koninkrijk behoort nu tot de derde landen. Er is dus voortaan sprake van import en/of export als producten tussen een EU-lidstaat en het VK worden verhandeld. In Europa moeten producten uit het VK voldoen aan de EU wet- en regelgeving. Producten uit de EU op de Britse markt moeten voldoen aan de Britse wetgeving.

Overgangstermijn etikettering na Brexit

Voor het aanpassen van etiketten gold een overgangstermijn. Deze termijn zou 30 september 2022 aflopen, maar is nu met 15 maanden verlengd. Tot 31 december 2023 kunnen bestaande etiketten die voldoen aan de EU-wetgeving nog gebruikt worden in Groot-Brittannië.

Bedrijfsnaam en adresgegevens

Levensmiddelenbedrijven kunnen nog tot en met 31 december 2023 een EU-, GB- of NI(Noord-Ierland)-adres blijven gebruiken. Vanaf 1 januari 2024 moeten levensmiddelen die in Groot-Brittannië worden verkocht, een adres in het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden of het eiland Man bevatten. Als het levensmiddelenbedrijf zich niet in Groot-Brittannië bevindt, moet het adres van de importeur vermeld worden, gevestigd in het VK, de Kanaaleilanden of het eiland Man.

Het opgegeven adres moet een fysiek adres zijn waar per post contact met het bedrijf kan worden opgenomen. Er kan niet alleen een e-mailadres of telefoonnummer worden gebruikt.

Als een levensmiddel vanuit VK wordt geïmporteerd in de EU, moet de naam en het adres van de importeur worden vermeld. In de EU-wetgeving (artikel 8, lid 1 van Verordening 1169/2011) staat namelijk dat als de exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet in de Unie is gevestigd, de invoerder die het levensmiddel in de Unie invoert de voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant van een levensmiddelenbedrijf is.

Land van oorsprong

Volgens Europese wetgeving kan naar oorsprong of herkomst worden verwezen met ‘niet-EU’ of ‘EU’. Aangezien het VK geen lid meer is van de EU, mag op producten die in het VK zijn geproduceerd niet meer vermeld worden dat ze afkomstig zijn uit de EU. Ook voor biologische producten moet de verwijzing ‘EU landbouw’ aangepast worden.

Voor producten die in Groot-Brittannië op de markt worden gebracht met een oorsprongs- of herkomstverwijzing, moet de vermelding ‘non-EU’ en ‘EU’ vervangen worden door ‘non-UK’ of ‘UK’. Voor sommige productgroepen gelden specifieke regels voor het vermelden van oorsprong en herkomst.

Gezondheids- en identificatiemerken

Voor levensmiddelen geproduceerd in Groot-Brittannië met een verplicht gezondheids- en identificatiemerk, mag na het einde van de overgangsperiode de afkorting ‘EC’ niet meer vermeld worden in het gezondheidsmerk of identificatiemerk. Alleen de naam van het land (volledig of met de uit twee letters bestaande ISO-code) waar de inrichting is gevestigd en het erkenningsnummer van de inrichting mogen vermeld worden.

Specifieke productgroepen

In Europa gelden voor een aantal productgroepen specifieke eisen. Die eisen komen niet altijd overeen met de wettelijke eisen die in het VK gelden. Zo hebben sommige voedingsmiddelen een gereserveerde aanduiding die je alleen kunt gebruiken als het product een bepaalde samenstelling heeft. Er gelden in het VK bijvoorbeeld speciale regels voor onder andere drinkwater, brood, chocoladeproducten en vleesproducten. De etiketten van producten die verkocht worden in het VK, dienen aangepast te worden aan de regels van het VK.

Uitzondering Noord-Ierland

Noord-Ierland (NI) behoort tot het Verenigd Koninkrijk, maar In de praktijk wordt Noord-Ierland beschouwd als onderdeel van de EU (interne markt en douane-unie). De EU-regels zijn hier nog van toepassing. Levensmiddelen die in Noord Ierland (NI) worden verkocht, moeten een NI- of EU-adres voor het levensmiddelenbedrijf bevatten. Als het levensmiddelenbedrijf zich niet in NI of EU bevindt, moet het adres van de importeur vermeld worden, gevestigd in NI of de EU.

Hulp nodig?

Heb je vragen over het aanpassen van etiketten voor de Britse markt of het importeren van Britse producten? Onze etiketteringsspecialisten helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Auteur: Normec Foodcare
Kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak
Wat is een clean label?

Wat is een clean label?

Chocolade-etiketten: kun jij er nog chocola van maken?

Chocolade-etiketten: kun jij er nog chocola van maken?

5 veelgemaakte fouten op een etiket

5 veelgemaakte fouten op een etiket